Hľadaný výraz "cér" v synonymickom slovníku

nájdených 23 výsledkov (1 strana)

 • ceremónia

  - anekdota
  - ceremoniál
  - dovolenka
  - obrad
  - oslava
  - párty
  - pijatika
  - prázdniny
  - psina
  - rekreácia
  - rituál
  - rozptýlenie
  - sabat
  - slávnosť
  - sobota
  - špás
  - sranda
  - sviatok
  - uzdravenie
  - večierok
  - voľno
  - voľný čas
  - vtip
  - zábava
  - žart
  - zotavenie

 • ceremoniál

  - anekdota
  - ceremónia
  - dovolenka
  - obrad
  - oslava
  - párty
  - pijatika
  - prázdniny
  - psina
  - rekreácia
  - rituál
  - rozptýlenie
  - sabat
  - slávnosť
  - sobota
  - špás
  - sranda
  - sviatok
  - uzdravenie
  - večierok
  - voľno
  - voľný čas
  - vtip
  - zábava
  - žart
  - zotavenie

 • ceremoniálny

  - formálny
  - obradný
  - škrobený
  - slávnostný
  - sviatočný

 • ceremónie

  - caviky
  - drahoty
  - okolky

 • čeriť

  - čeriť sa
  - vlniť
  - vlniť sa

 • čeriť sa

  - čeriť
  - vlniť
  - vlniť sa

 • cerkev

  - bazilika
  - chrám
  - dom
  - kaplnka
  - katedrála
  - kostol
  - modlitebňa
  - svätyňa

 • černoch

  - neger

 • černokňažník

  - astrológ
  - bosorák
  - čarodej
  - čarodejník
  - eskamotér
  - kúzelník
  - mág
  - prorok
  - veštec

 • čerpadlo

  - hustilka
  - kompresor
  - pumpa
  - pumpička

 • čerpať

  - akceptovať
  - angažovať
  - aplikovať
  - docieliť
  - dosiahnuť
  - dostať
  - dostavať
  - načerpať
  - nadobúdnúť
  - poraziť
  - použiť
  - prečkať
  - preklenúť
  - prekonať
  - premôcť
  - prevziať
  - prežiť
  - prijať
  - pumpovať
  - ujať sa
  - užiť
  - uznať
  - vyčerpať
  - vydržať
  - vyhrať
  - vypumpovať
  - vyťažiť
  - využiť
  - vziať na seba
  - zadovážiť si
  - zaistiť si
  - zamestnať
  - zaobstarať
  - zarobiť
  - získať
  - získať prevahu
  - zneužiť
  - zohnať
  - zužitkovať
  - zvíťaziť

 • čerstvý

  - aktuálny
  - definitívny
  - dnešný
  - horúci
  - koncový
  - konečný
  - moderný
  - módny
  - najnovší
  - nedávny
  - ostatný
  - posledný
  - rozpálený
  - súčasný
  - súdobý
  - výsledný
  - žeravý
  - žhavý

 • čert

  - démon
  - diabol
  - lucifer
  - Satan
  - zlý duch

 • certifikát

  - atestácia
  - autorizácia
  - deklarácia
  - dobrozdanie
  - doklad
  - dovolenie
  - expertíza
  - harmónia
  - kontrolný ústrižok
  - legitimácia
  - mandát
  - manifest
  - nález
  - obsignácia
  - odsúhlasenie
  - osoh
  - osvedčenie
  - overenie
  - paragón
  - pokladničný lístok
  - posudok
  - potvrdenie
  - potvrdenka
  - povolenie
  - požehnanie
  - prehlásenie
  - prejav
  - preukaz
  - preukážka
  - príjem
  - proklamácia
  - prospech
  - ratifikácia
  - schválenie
  - súhlas
  - súhra
  - súlad
  - súzvuk
  - svornosť
  - tržba
  - tvrdenie
  - úžitok
  - vyjadrenie
  - výnos
  - výrok
  - vysvedčenie
  - výťažok
  - zhoda
  - zisk
  - zistenie

 • čertík

  - škriatok
  - zmok

 • čertovina

  - darebáctvo
  - neplecha
  - nezbednosť
  - ničomnosť

 • čertovský

  - biedny
  - chatrný
  - mizerný
  - naničhodný
  - nedostačujúci
  - nedostatočný
  - nenávistný
  - nepodarený
  - nepostačujúci
  - neuspokojivý
  - nevhodný
  - nevyhovujúci
  - prekliaty
  - psí
  - psotný
  - psovský
  - slabý
  - úbohý
  - žalostný
  - zatratený
  - zlomyseľný
  - zlý
  - žobrácky

 • červenať sa

  - hanbiť sa
  - ostýchať sa
  - pýriť sa
  - sčervenať

 • červenovlasý

  - ohnivočervený
  - ryšavý
  - zröntgenovať

 • červený

  - karmínový
  - rubínový
  - šarlátový

 • červík

  - dážďovka
  - larva

 • cervikálny

  - krčný

 • cár

  - barón
  - cisár
  - imperátor
  - knieža
  - kráľ
  - magnát
  - mocnár
  - monarcha
  - panovník
  - regent
  - veľmož
  - vladár
  - vládca

Pozri výraz CÉR v slovníku cudzích slov.