Hľadaný výraz "šét" v synonymickom slovníku

nájdených 125 výsledkov (2 strán)

 • set

  - chór
  - sada
  - spevácky zbor
  - súbor
  - súprava
  - zbor

 • šetrenie

  - bádanie
  - festival
  - hľadanie
  - otestovanie
  - pátranie
  - prehliadka
  - prešetrenie
  - preskúmanie
  - preskúšanie
  - prieskum
  - revízia
  - skúmanie
  - testovanie
  - úspora
  - vyšetrenie
  - vyšetrovanie
  - výskum

 • šetriť

  - skrbliť
  - sporiť
  - usporiť

 • šetrnosť

  - hospodárnosť
  - sporivosť

 • šetrný

  - bezobsažný
  - ekonomický
  - hospodárny
  - jalový
  - lacný
  - ľahko dosiahnuteľný
  - nedbalý
  - neporiadny
  - ničotný
  - planý
  - plytký
  - povrchný
  - prázdny
  - šporovlivý
  - úsporný

 • šetťdesiat

  - akurát
  - až až
  - až dosť
  - dosť
  - halda
  - hojne
  - hora
  - hromada
  - kopa
  - kopček
  - kopec
  - mnoho
  - moc
  - more
  - niekoľko desiatok
  - oceán
  - pahorok
  - príliš veľa
  - priveľa
  - špička
  - spústa
  - stoh
  - stráň
  - strana
  - svah
  - úbočie
  - veľa
  - vrch
  - vyvýšenina

 • adresát

  - akceptor
  - príjemca

 • agát

  - akácia

 • akurát

  - až až
  - až dosť
  - dosť
  - halda
  - hojne
  - hora
  - hromada
  - kopa
  - kopček
  - kopec
  - mnoho
  - moc
  - more
  - neúrekom
  - niekoľko desiatok
  - oceán
  - pahorok
  - pobúrenie
  - príliš veľa
  - priveľa
  - rozčarovanie
  - rozhorčenie
  - roztrpčenie
  - šetťdesiat
  - sklamanie
  - špička
  - spústa
  - stoh
  - stráň
  - strana
  - svah
  - trpkosť
  - úbočie
  - veľa
  - vrch
  - vytriezvenie
  - vyvýšenina
  - zlosť

 • aparát

  - fax
  - mobil
  - prístroj
  - telefax
  - telefón
  - výbava
  - vybavenie
  - výstroj
  - výzbroj
  - zariadenie

 • apetít

  - chuť
  - gusto
  - pachuť
  - príchuť
  - ráz
  - sloh
  - štýl
  - vkus

 • árešt

  - basa
  - basová gitara
  - chládok
  - kontrabas
  - kriminál
  - trestnica
  - väzba
  - väzenie
  - väznica
  - žalár

 • atribút

  - arma
  - atmosféra
  - cena
  - cennosť
  - charakter
  - charakteristický znak
  - címer
  - deklarácia
  - dôležitosť
  - dosah
  - emblém
  - erb
  - hodnota
  - iskra
  - letora
  - manifest
  - nálada
  - náležitosť
  - následok
  - nátura
  - obsah
  - odmena
  - odznak
  - ovzdušie
  - označenie
  - pointa
  - pomery
  - pôsobenie
  - povaha
  - povetrie
  - prehlásenie
  - prejav
  - prémia
  - preslov
  - príhovor
  - príznak
  - profil
  - proklamácia
  - prostredie
  - ráz
  - reč
  - rys
  - situácia
  - sloh
  - stav
  - štít
  - stránka
  - štýl
  - symbol
  - symptóm
  - temperament
  - tvrdenie
  - typ
  - účinok
  - veľkosť
  - verva
  - vkus
  - vlastnosť
  - vplyv
  - vtip
  - vyjadrenie
  - výrok
  - význam
  - vzácnosť
  - vzduch
  - závažnosť
  - zmysel
  - značka
  - znak
  - znak rodu
  - známka

 • certifikát

  - atestácia
  - autorizácia
  - deklarácia
  - dobrozdanie
  - doklad
  - dovolenie
  - expertíza
  - harmónia
  - kontrolný ústrižok
  - legitimácia
  - mandát
  - manifest
  - nález
  - obsignácia
  - odsúhlasenie
  - osoh
  - osvedčenie
  - overenie
  - paragón
  - pokladničný lístok
  - posudok
  - potvrdenie
  - potvrdenka
  - povolenie
  - požehnanie
  - prehlásenie
  - prejav
  - preukaz
  - preukážka
  - príjem
  - proklamácia
  - prospech
  - ratifikácia
  - schválenie
  - súhlas
  - súhra
  - súlad
  - súzvuk
  - svornosť
  - tržba
  - tvrdenie
  - úžitok
  - vyjadrenie
  - výnos
  - výrok
  - vysvedčenie
  - výťažok
  - zhoda
  - zisk
  - zistenie

 • chrbát

  - bašta
  - bedrá
  - brvno
  - chrbtica
  - klada
  - kôl
  - nosník
  - opora
  - pilier
  - pilóta
  - podpera
  - podpora
  - podstavec
  - pomoc
  - stĺp
  - trám
  - traverza
  - tyč
  - výpomoc
  - zášita
  - žrď

 • citát

  - citácia

 • cudzí štátny príslušník

  - cudzinec

 • dekrét

  - chcenie
  - direktíva
  - dokumentácia
  - doporučenie
  - edikt
  - inštrukcia
  - intelekt
  - lekársky predpis
  - manuál
  - mienka
  - mrav
  - myseľ
  - myšlienky
  - nálada
  - nariadenie
  - návod
  - obyčaj
  - osveta
  - poučenie
  - pravidlo
  - predpis
  - presvedčenie
  - príručka
  - rada
  - recept
  - rozhodnutie
  - rukoväť
  - smernica
  - sprievodca
  - tradícia
  - vôľa
  - zmýšľanie
  - zvyk
  - zvyklosť

 • delegát

  - agent
  - dohadzovač
  - hovorca
  - námestník
  - špión
  - spojka
  - spojovacie zariadenie
  - sprostredkovateľ
  - vyzvedač
  - zástupca

 • derivát

  - derivácia
  - odvodenina

 • destilát

  - liehovina
  - tvrdý alkohol

 • direktoriát

  - predstavenstvo
  - riaditeľstvo

 • druhý krát

  - nabudúce

 • dukát

  - bankovka
  - groš
  - hotovosť
  - minca
  - peniaz
  - peniaze

 • falzifikát

  - imitácia
  - kópia
  - kopírovanie
  - napodobenina
  - napodobnenie
  - napodobovanie
  - podvrh
  - replika

 • fotoaparát

  - kamera

 • hulvát

  - barbar
  - darebák
  - divoch
  - gauner
  - grobian
  - lotor
  - lump
  - nevychovanec
  - ničomník
  - podliak
  - surovec
  - vandal
  - zlosyn

 • huncút

  - nezbedník
  - viťúz

 • inšpektorát

  - inšpekčný úrad

 • inštitút

  - ústav

 • inzerát

  - inzercia
  - marketing
  - propagácia
  - propaganda
  - reklama

 • jedenkrát

  - niekedy
  - ráz

 • kabát

  - plášť
  - zimník
  - zvrchník

 • kamarát

  - chlap
  - chlapec
  - chlapík
  - druh
  - kmeň
  - kultivar
  - ľud
  - ľudia
  - ľudský rod
  - ľudstvo
  - manžel
  - masa
  - mládenec
  - mladík
  - muž
  - národ
  - odroda
  - pán
  - partner
  - pôvod
  - priateľ
  - príbuzenstvo
  - príbuzní
  - príbuznosť
  - rod
  - rodina
  - rodokmeň
  - sorta
  - spoločník
  - syn
  - synček

 • kandidát

  - ašpirant
  - čakateľ
  - uchádzač
  - žiadateľ

 • karafiát

  - hrebíček
  - klinček

 • klát

  - peň

 • kohút

  - antagonista
  - kohútik
  - koniec
  - koniec života
  - nepriateľ
  - odporca
  - oponent
  - protivník
  - skon
  - smrť
  - sok
  - spúšťací mechanizmus
  - štupeľ
  - súper
  - typ účesu
  - ukončenie
  - úmrtie
  - uzáver
  - záhuba
  - zakončenie
  - zánik
  - záver

 • kombinát

  - kartel

 • kornút

  - kužeľ

 • kút

  - kútik
  - roh

 • laminát

  - sklenené vlákno

 • literát

  - majster pera
  - spisovateľ

 • ľudožrút

  - antropofág
  - kanibal

 • magnát

  - barón
  - cár
  - cisár
  - imperátor
  - knieža
  - kráľ
  - mocnár
  - monarcha
  - panovník
  - regent
  - veľmož
  - vladár
  - vládca

 • majestát

  - velebnosť
  - vznešenosť

 • mandát

  - atestácia
  - autorizácia
  - certifikát
  - doklad
  - dovolenie
  - harmónia
  - kontrolný ústrižok
  - legitimácia
  - obsignácia
  - odsúhlasenie
  - osvedčenie
  - overenie
  - paragón
  - pokladničný lístok
  - posudok
  - potvrdenie
  - potvrdenka
  - povolenie
  - požehnanie
  - preukaz
  - preukážka
  - ratifikácia
  - schválenie
  - súhlas
  - súhra
  - súlad
  - súzvuk
  - svornosť
  - vysvedčenie
  - zhoda

 • mätúci

  - bájny
  - čarovný
  - chybný
  - defektný
  - domnelý
  - dvojaký
  - falošný
  - fantastický
  - farizejský
  - fiktívny
  - fingovaný
  - hypotetický
  - iluzórny
  - imaginárny
  - klamný
  - kúzelný
  - lživý
  - magický
  - mylný
  - mýtický
  - nedokonalý
  - nehodiaci sa
  - nekvalitný
  - nemiestny
  - nepatričný
  - nepravdivý
  - nepravý
  - nepresný
  - nereálny
  - neskutočný
  - neslušný
  - nespôsobilý
  - nesprávny
  - netaktný
  - neúprimný
  - nevhodný
  - nevychovaný
  - nevyhovujúci
  - neživotný
  - obojaký
  - podivuhodný
  - pokrytecký
  - pomyselný
  - predpokladaný
  - predstieraný
  - približný
  - rozprávkový
  - špatný
  - strojený
  - teatrálny
  - teoretický
  - údajný
  - vadný
  - vadný (nesprávne)
  - vybájený
  - vymyslený
  - zázračný
  - zdanlivý

 • mnohokrát

  - často
  - mnoho ráz
  - neraz
  - veľa ráz
  - veľakrát
  - zavše

 • mrzút

  - mizantrop
  - nudný človek
  - odľud
  - samotár

 • napätý

  - napnutý
  - natiahnutý
  - roztiahnutý
  - tenzný
  - úzkostný

 • navštíviť

  - bádať
  - dať najavo
  - demaskovať
  - doložiť
  - dozvedieť sa
  - hĺbať
  - nájsť
  - objaviť
  - obnažiť
  - odhaliť
  - odkryť
  - odokryť
  - osvetliť
  - pohliadnuť
  - poznávať
  - pozorovať
  - pozrieť sa
  - prebádať
  - predložiť
  - predniesť
  - prehliadnuť
  - prejaviť
  - prekuknúť
  - preskúmať
  - prezerať
  - prezradiť
  - priblížiť
  - prísť
  - pristupovať
  - skúmať
  - sledovať
  - stopovať
  - študovať
  - udať
  - ukázať
  - vyčuchať
  - vyhľadať
  - vyjaviť
  - vynájsť
  - vypátrať
  - vysliediť
  - vystopovať
  - vyzradiť
  - zistiť

 • nebožtík

  - abiotický
  - anorganický
  - bezduchý
  - mŕtvy
  - nebohý
  - nebožký
  - necítiaci
  - neschopný života
  - neústrojný
  - neživý
  - umretý
  - zomrelý
  - zosnulý

 • patronát

  - administrácia
  - administratíva
  - avízo
  - chránenie
  - chýr
  - fáma
  - hlásenie
  - informácia
  - konfigurácia
  - legenda
  - manažment
  - obsluha
  - ochrana
  - opis
  - oznam
  - oznámenie
  - popis
  - povesť
  - raport
  - reči
  - report
  - report (nesprávne)
  - riadenie
  - rozprávka
  - ručenie
  - správa
  - spravovanie
  - výkaz
  - záloha
  - záruka
  - záštita
  - zodpovednosť
  - zostava
  - zvesť

 • pirát

  - bandita
  - gangster
  - korzár
  - lúpežník
  - lupič
  - námorný lupič
  - podvodník
  - vreckár
  - vreckový zlodej
  - vydierač
  - zbojník
  - zločinec
  - zlodej

 • Písmo sväté

  - biblia
  - písmo
  - posvätná kniha
  - tlač

 • plagát

  - pútač

 • plát

  - benefit
  - blaho
  - dobro
  - doska
  - extrakt
  - gáža
  - marža
  - mzda
  - nález
  - osoh
  - panel
  - platňa
  - plech
  - posudok
  - prehlásenie
  - príjem
  - prínos
  - prirážka
  - profit
  - prospech
  - tabuľa
  - tabuľka
  - tržba
  - úžitok
  - vyjadrenie
  - výnos
  - výplata
  - výrok
  - výťažok
  - zisk
  - zistenie

 • plnoštíhly

  - bacuľatý
  - baňatý
  - guľatý
  - guľovitý
  - guľový
  - klenutý
  - kyprý
  - oblý
  - okrúhly
  - sypký
  - vydutý
  - vypuklý
  - zaoblený
  - zaokrúhlený

 • portrét

  - podobizeň
  - portrétovanie

 • poštár

  - poštový doručovateľ

 • poštípať

  - bodnúť
  - dostať sa
  - pichnúť
  - pobodať
  - prebodnúť
  - preniknúť
  - prepichnúť
  - preraziť
  - presadiť sa
  - vyviaznuť

 • postulát

  - ašpirácia
  - chlipnosť
  - dychtivosť
  - erotika
  - nevyhnutnosť
  - písomná záruka
  - potreba
  - povinnosť
  - požiadavka
  - práca
  - prianie
  - prísľub
  - prosba
  - sľub
  - smäd
  - snaha
  - túžba
  - úloha
  - úsilie
  - vinš
  - záväzok
  - želanie
  - žiadosť
  - žiadostivosť
  - zmyselnosť

 • preparát

  - prípravok

 • primát

  - prednosť
  - priorita
  - prvenstvo

 • prút

  - tyčka

 • regrút

  - adept
  - bažant
  - mladý vojak
  - nováčik
  - ucháň
  - ucho
  - začiatočník
  - zelenáč
  - zobák

 • renegát

  - bludár
  - heretik
  - kacír
  - odpadlík
  - odrodilec
  - zradca

 • rošt

  - gril
  - ražeň

 • rybársky prút

  - udica

 • saponát

  - syntetický prací prostriedok

 • sekrét

  - exkrement
  - hovno
  - lajno
  - moč
  - stolica
  - trus
  - výkal
  - výlučok

 • špagát

  - kábel
  - lanko
  - lano
  - motúz
  - povraz
  - povrázok
  - remienok
  - šnúra

 • štádium

  - čas
  - časy
  - dátum
  - dimenzia
  - dni
  - doba
  - dôležitosť
  - dosah
  - eón
  - epocha
  - éra
  - etapa
  - fáza
  - hladina
  - kaliber
  - kmit
  - lehota
  - level
  - menštruácia
  - meradlo
  - merítko
  - miera
  - mierka
  - následok
  - obdobie
  - objem
  - odborný výraz
  - perióda
  - plocha
  - pôsobenie
  - priestor
  - rozloha
  - rozmer
  - rozsah
  - sezóna
  - staroba
  - starobylosť
  - stupeň
  - termín
  - účinok
  - úroveň
  - úsek
  - vek
  - veľkosť
  - vplyv
  - výraz
  - význam
  - závažnosť

 • štát

  - čurať
  - krajina
  - močiť
  - pevnina
  - pôda
  - podlaha
  - súš
  - svet
  - vymočiť sa
  - zem

 • štátne

  - vládne

 • štátny prevrat

  - dobytie
  - pád
  - prevrat
  - puč
  - zvrhnutie

 • štíhlosť

  - tenkosť

 • štíhly

  - tenký
  - útly

 • štít

  - arma
  - atmosféra
  - atribút
  - avízo
  - bralo
  - ceduľa
  - ceduľka
  - cena
  - cennosť
  - charakter
  - címer
  - dôležitosť
  - dosah
  - doštička
  - emblém
  - erb
  - etiketa
  - hodnota
  - indikácia
  - informácia
  - iskra
  - letora
  - masív
  - menovka
  - nálada
  - nálepka
  - následok
  - nátura
  - obsah
  - odmena
  - odznak
  - opis
  - ovzdušie
  - označenie
  - oznam
  - oznámenie
  - parafa
  - podpis
  - pointa
  - pomery
  - popis
  - popisok
  - pôsobenie
  - povaha
  - povetrie
  - predzvesť
  - prémia
  - príznak
  - profil
  - prostredie
  - ráz
  - rys
  - signatúra
  - situácia
  - sloh
  - správa
  - stav
  - stigma
  - štítok
  - stopa
  - stránka
  - štýl
  - symbol
  - temperament
  - typ
  - účinok
  - veľkosť
  - verva
  - vineta
  - visačka
  - visiačka
  - vkus
  - vlastnosť
  - vplyv
  - vtip
  - význam
  - vzácnosť
  - vzduch
  - závažnosť
  - zmysel
  - značka
  - znak
  - znak rodu
  - znamenie
  - známka
  - zvesť

 • štítiť sa

  - báť sa
  - chvieť sa
  - desiť sa
  - hroziť sa
  - klepať
  - kmitať
  - ľakať sa
  - mať obavu
  - mať strach
  - obávať sa
  - oscilovať
  - rozklepať
  - rozochvieť
  - rozochvieť sa
  - roztriasť
  - strachovať sa
  - teteliť sa
  - trepať
  - trepotať
  - triasť
  - triasť sa
  - tŕpnuť
  - vibrovať

 • štítok

  - arma
  - bralo
  - ceduľa
  - ceduľka
  - charakter
  - címer
  - doštička
  - emblém
  - erb
  - etiketa
  - letora
  - masív
  - menovka
  - nálepka
  - nátura
  - odznak
  - označenie
  - popisok
  - povaha
  - profil
  - ráz
  - rys
  - štít
  - stránka
  - symbol
  - temperament
  - typ
  - vineta
  - visačka
  - visiačka
  - vlastnosť
  - význam
  - značka
  - znak
  - znak rodu
  - známka

 • štúdia

  - článok
  - esej
  - odsek
  - odstavec
  - pojednanie
  - prednáška
  - stať

 • štúdium

  - doktrína
  - lekcia
  - náuka
  - študovanie
  - učenie
  - vyučovanie
  - výuka
  - vzdelávanie

 • štýl

  - apetít
  - arma
  - atmosféra
  - atribút
  - cena
  - cennosť
  - charakter
  - chuť
  - címer
  - dôležitosť
  - dosah
  - emblém
  - erb
  - gusto
  - hodnosť
  - hodnota
  - intelekt
  - iskra
  - kondícia
  - letora
  - mienka
  - myseľ
  - myšlienky
  - nálada
  - následok
  - nátura
  - obsah
  - odmena
  - odznak
  - ovzdušie
  - označenie
  - pachuť
  - pointa
  - pomery
  - pôsobenie
  - postavenie
  - povaha
  - povetrie
  - prémia
  - presvedčenie
  - príchuť
  - prípad
  - príznak
  - profil
  - prostredie
  - ráz
  - rys
  - situácia
  - sloh
  - status
  - stav
  - štít
  - stránka
  - symbol
  - temperament
  - titul
  - typ
  - účinok
  - veľkosť
  - verva
  - vkus
  - vlastnosť
  - vôľa
  - vplyv
  - vtip
  - význam
  - vzácnosť
  - vzduch
  - závažnosť
  - zmysel
  - zmýšľanie
  - značka
  - znak
  - znak rodu
  - známka

 • štýlový

  - dobový

 • svätúšik

  - farizej
  - pokrytec

 • syndikát

  - bratstvo
  - cech
  - družstvo
  - federácia
  - koalícia
  - konfederácia
  - korporácia
  - liga
  - mužstvo
  - splynutie
  - spojenie
  - spoločenstvo
  - spolok
  - tým
  - únia
  - združenie
  - zjednotenie
  - zoskupenie
  - zväz
  - zväzok

 • tábor

  - autokemping
  - kemp
  - kemping
  - táborisko

 • táborák

  - oheň
  - plameň
  - plamienok
  - požiar
  - vatra

 • táborisko

  - autokemping
  - kemp
  - kemping
  - tábor

 • táboriť

  - kempovať
  - stanovať

 • tácka

  - disk
  - miska
  - podnos
  - tanier

 • táčky

  - fúrik

 • tápať

  - hmatať
  - šmátrať

 • tárať

  - báchať
  - baláchať
  - balamutiť
  - balušiť
  - biť
  - bľabotať
  - blúzniť
  - búchať
  - búšiť
  - chvieť
  - chvieť sa
  - defraudovať
  - drístať
  - fantazírovať
  - inovovať
  - klamať
  - klepať
  - klopať
  - kmitať
  - miasť
  - mlátiť
  - mýliť
  - nahovoriť
  - nalákať
  - napáliť
  - navnadiť
  - oklamať
  - oscilovať
  - ošudiť
  - pliesť
  - poblázniť
  - podvádzať
  - podviesť
  - poklepať
  - pokúšať
  - popliesť
  - práskať
  - predstavovať si
  - privábiť
  - pulzovať
  - rozklepať
  - rozkmitať
  - rozochvieť
  - rozochvieť sa
  - roztriasť
  - sniť
  - spliesť
  - spreneveriť
  - šudiť
  - švindľovať
  - tepať
  - tĺcť
  - trepať
  - trepotať
  - triasť
  - triasť sa
  - trieskať
  - ťukať
  - udierať
  - uviesť do omylu
  - vibrovať
  - vlákať
  - vyviesť z rovnováhy
  - zaklopať
  - zaťukať
  - zavádzať
  - zlákať
  - zmiasť
  - znepokojiť
  - zradiť
  - zviesť

 • téma

  - cieľ
  - dizajn
  - idea
  - koncept
  - menu
  - méta
  - múza
  - myšlienka
  - náchylnosť
  - náklonnosť
  - námet
  - nápad
  - návrh
  - plán
  - podmenu
  - podnet
  - ponuka
  - predsavzatie
  - projekt
  - sklon
  - sympatia
  - tendencia
  - trend
  - účel
  - úmysel
  - vnuknutie
  - zámer

 • tématický

  - ideový
  - motívový
  - námetový

 • téza

  - charakteristický znak
  - deklarácia
  - manifest
  - nález
  - posudok
  - prehlásenie
  - prejav
  - preslov
  - príhovor
  - príznak
  - proklamácia
  - reč
  - symptóm
  - tvrdenie
  - vyjadrenie
  - výnos
  - výrok
  - zistenie

 • tím

  - bratstvo
  - cech
  - družstvo
  - hierarchia
  - kapela
  - kolektív
  - kolóna
  - korporácia
  - liga
  - mužstvo
  - orchester
  - poradie
  - postupnosť
  - rád
  - rada
  - rada (nesprávne)
  - séria
  - šík
  - skupina
  - sled
  - spoločenstvo
  - spolok
  - tým
  - únia
  - zástup
  - združenie
  - zväz

 • tínedžer

  - chlap
  - chlapec
  - chlapík
  - manžel
  - mládenec
  - mladík
  - muž
  - pán
  - pubertiak
  - syn
  - synček

 • tíšiaci

  - upokojujúci

 • tíšina

  - stojaté vody

 • tíšiť

  - mierniť

 • tĺcť

  - báchať
  - baláchať
  - balamutiť
  - balušiť
  - biť
  - bľabotať
  - blúzniť
  - búchať
  - búšiť
  - chvieť
  - chvieť sa
  - drístať
  - inovovať
  - klamať
  - klepať
  - klopať
  - kmitať
  - miasť
  - mlátiť
  - mýliť
  - nahovoriť
  - napáliť
  - oklamať
  - oscilovať
  - ošudiť
  - pliesť
  - poblázniť
  - podvádzať
  - podviesť
  - poklepať
  - popliesť
  - práskať
  - pulzovať
  - rozklepať
  - rozkmitať
  - rozochvieť
  - rozochvieť sa
  - roztriasť
  - spliesť
  - spreneveriť
  - šudiť
  - švindľovať
  - tárať
  - tepať
  - trepať
  - trepotať
  - triasť
  - triasť sa
  - trieskať
  - ťukať
  - udierať
  - uviesť do omylu
  - vibrovať
  - vyviesť z rovnováhy
  - zaklopať
  - zaťukať
  - zavádzať
  - zmiasť
  - zradiť

 • tón

  - melódia
  - nápev
  - nôta
  - popevok

 • tónina

  - dimenzia
  - kaliber
  - meradlo
  - merítko
  - miera
  - mierka
  - objem
  - rozloha
  - rozmer
  - rozsah
  - stupeň
  - stupnica
  - veľkosť

 • tŕpnuť

  - báť sa
  - chvieť sa
  - desiť sa
  - hroziť sa
  - klepať
  - kmitať
  - ľakať sa
  - mať obavu
  - mať strach
  - obávať sa
  - oscilovať
  - rozklepať
  - rozochvieť
  - rozochvieť sa
  - roztriasť
  - štítiť sa
  - strachovať sa
  - teteliť sa
  - trepať
  - trepotať
  - triasť
  - triasť sa
  - vibrovať

 • túlať sa

  - blúdiť
  - chodiť sem a tam
  - flákať sa
  - plahočiť sa
  - pokrivkávať
  - potulovať sa
  - trmácať sa
  - vláčiť
  - vláčiť sa
  - vliecť
  - vliecť sa
  - zaostávať

 • túlavosť

  - dromománia
  - poriománia

 • tútor

  - fanatik
  - fanúšik
  - kurátor
  - nadšenec
  - nadšený obdivovateľ
  - obhajca
  - ochranca
  - opatrovník
  - patrón
  - poručník
  - prívrženec
  - správca
  - stúpenec
  - zástanca

 • túžba

  - ašpirácia
  - chlipnosť
  - dychtivosť
  - erotika
  - horlivosť
  - modlitba
  - námaha
  - nevyhnutnosť
  - perverzita
  - postulát
  - potreba
  - povinnosť
  - požiadavka
  - pôžitkárstvo
  - prianie
  - prosba
  - senzualita
  - smäd
  - snaha
  - snaženie
  - úchylnosť
  - úsilie
  - vinš
  - záväzok
  - želanie
  - žiadosť
  - žiadostivosť
  - zmyselnosť
  - zmyslovosť
  - zvrátenosť
  - zvrhlosť

 • túžiaci

  - túžobný

 • túžiť

  - bažiť
  - dychtiť
  - hladovať
  - lačnieť
  - prahnúť
  - smädiť

 • túžobný

  - túžiaci

 • týčiť sa

  - čnieť
  - stúpať
  - vypínať sa
  - zdvíhať sa

 • týkať sa

  - byť platný
  - mať platnosť
  - platiť

 • tým

  - bratstvo
  - cech
  - chuchvalec
  - chumáč
  - družstvo
  - federácia
  - hierarchia
  - kapela
  - kniha
  - knižka
  - koalícia
  - kolektív
  - kolóna
  - komunita
  - konfederácia
  - korporácia
  - liga
  - mužstvo
  - nadácia
  - orchester
  - otep
  - poradie
  - postupnosť
  - puto
  - rád
  - rada
  - rada (nesprávne)
  - séria
  - šík
  - skupina
  - sled
  - snop
  - splynutie
  - spojenie
  - spoločenstvo
  - spoločnosť
  - spolok
  - syndikát
  - tím
  - únia
  - základina
  - zástup
  - združenie
  - zjednotenie
  - zoskupenie
  - zväz
  - zväzok

 • týranie

  - abúzus
  - nadužívanie
  - ubližovanie
  - využitie
  - závislosť
  - zneužitie
  - zneužívanie

 • týrať

  - anulovať
  - hnať
  - honiť
  - hroziť
  - ísť na nervy
  - krušiť
  - mordovať
  - moriť
  - mučiť
  - ničiť
  - obťažovať
  - odstrániť
  - odsúdiť
  - otravovať
  - poháňať
  - pôsobiť bolesť
  - prenasledovať
  - pustošiť
  - rozčuľovať
  - skaziť
  - spustošiť
  - stíhať
  - súžiť
  - sužovať
  - trápiť
  - trýzniť
  - umárať
  - vyhrážať sa
  - vymazať
  - zahubiť
  - zastrašovať
  - zatratiť
  - zavrhnúť
  - znepokojovať
  - zničiť
  - zožierať
  - zrušiť

Pozri výraz ŠÉT v slovníku cudzích slov.