Hľadaný výraz "časť" v synonymickom slovníku

nájdených 17 výsledkov (1 strana)

 • časť

  - bitevné pole
  - bojisko
  - bojové pole
  - divízia
  - kategória
  - končina
  - kraj
  - lem
  - oblasť
  - obruba
  - odbor
  - oddiel
  - odvetvie
  - okraj
  - pásmo
  - pole
  - priemysel
  - rámec
  - región
  - remeslo
  - sekcia
  - sféra
  - teritórium
  - trieda
  - územie
  - vojnové pole
  - zóna

 • častica

  - partikula

 • často

  - mnoho ráz
  - mnohokrát
  - neraz
  - veľa ráz
  - veľakrát
  - zavše

 • často striedať zamestnanie

  - fluktuovať

 • čas

  - časy
  - dátum
  - dimenzia
  - dni
  - doba
  - dôležitosť
  - dosah
  - eón
  - epocha
  - éra
  - etapa
  - fáza
  - hladina
  - kaliber
  - kmit
  - lehota
  - level
  - menštruácia
  - meradlo
  - merítko
  - miera
  - mierka
  - následok
  - obdobie
  - objem
  - odborný výraz
  - perióda
  - plocha
  - pôsobenie
  - priestor
  - rozloha
  - rozmer
  - rozsah
  - sezóna
  - štádium
  - staroba
  - starobylosť
  - stupeň
  - termín
  - účinok
  - úroveň
  - úsek
  - vek
  - veľkosť
  - vplyv
  - výraz
  - význam
  - závažnosť

 • načas

  - medzitým
  - zatiaľ

 • neúčasť

  - apatia
  - bezcitnosť
  - chlad
  - ľahostajnosť
  - letargia
  - nezáujem
  - otupenosť
  - pasivita
  - zima

 • občas

  - časom
  - chvíľami
  - prerušovane
  - príležitostne
  - sem tam
  - z času na čas

 • okrajová časť

  - predmestie

 • počas

  - behom
  - behom (nesprávne)
  - bez ohľadu na
  - bežiačky
  - bežkom
  - cez
  - krížom
  - kým
  - naprieč
  - navzdory
  - nehľadiac na
  - skrz
  - v priebehu
  - za
  - zatiaľ čo

 • pomerná časť

  - definícia
  - definovanie
  - dozor
  - formulácia
  - kontrola
  - kvóta
  - limit
  - medzná hodnota
  - obmedzenie
  - percento
  - podanie
  - podiel
  - podmienka
  - predloženie
  - predpoklad
  - reštrikcia
  - účasť
  - verzia
  - výhrada
  - vymedzenie
  - znenie

 • súčasť

  - diel
  - dielec
  - ingrediencia
  - komponent
  - prísada
  - súčiastka
  - zložka

 • účasť

  - definícia
  - definovanie
  - dozor
  - formulácia
  - kontrola
  - kvóta
  - limit
  - medzná hodnota
  - obmedzenie
  - percento
  - podanie
  - podiel
  - podmienka
  - pomerná časť
  - predloženie
  - predpoklad
  - reštrikcia
  - verzia
  - výhrada
  - vymedzenie
  - znenie

 • úvodná časť

  - interpretácia
  - preambula
  - predhovor
  - predstavenie
  - predvedenie
  - prezentácia
  - uvedenie
  - úvod
  - vystúpenie

 • úžas

  - bazén
  - des
  - div
  - horor
  - hrôza
  - ľaknutie
  - núdza
  - obava
  - otras
  - počudovanie
  - podiv
  - podivenie
  - prekvapenie
  - šok
  - strach
  - strasť
  - súženie
  - ťažkosť
  - tieseň
  - trápenie
  - údes
  - údiv
  - úľak
  - utrpenie
  - úzkosť
  - začudovanie
  - zázrak
  - zdesenie

 • voľný čas

  - ceremónia
  - ceremoniál
  - dovolenka
  - obrad
  - oslava
  - párty
  - pijatika
  - prázdniny
  - rekreácia
  - rituál
  - sabat
  - slávnosť
  - sobota
  - sviatky
  - sviatok
  - uzdravenie
  - voľno
  - zábava
  - zotavenie

 • z času na čas

  - časom
  - chvíľami
  - občas
  - prerušovane
  - príležitostne
  - sem tam

Pozri výraz ČASŤ v slovníku cudzích slov.