Hľadaný výraz "ár" v synonymickom slovníku

nájdených 182 výsledkov (2 strán)

 • aranžér

  - organizátor
  - osnovateľ
  - usporiadateľ

 • arbitrárny

  - akýkoľvek
  - báraký
  - bársaký
  - každý
  - ľubovolný
  - svojvoľný

 • archa

  - koráb

 • archaický

  - antikvárny
  - autentický
  - bývalý
  - ďaleký
  - dávno minulý
  - dávny
  - dedinský
  - domáci
  - domorodý
  - hodnoverný
  - malomestský
  - minulý
  - neaktuálny
  - nefalšovaný
  - nemoderný
  - nepoužívaný
  - niekdajší
  - obnosený
  - obsoletný
  - odľahlý
  - originálny
  - ošúchaný
  - počiatočný
  - použitý
  - pôvodný
  - práve započatý
  - pravý
  - predchádzajúci
  - predošlý
  - prekonaný
  - provinčný
  - prvotný
  - prvý
  - skorší
  - starobylý
  - starodávny
  - starožitnický
  - starožitný
  - starý
  - upotrebený
  - vzdialený
  - začiatočný
  - začínajúci
  - zaostalý
  - zapadnutý
  - zastaralý
  - zastaraný
  - zastrčený

 • architekt

  - autor
  - budovateľ
  - chovateľ
  - developer
  - konštruktér
  - návrhár
  - pestovateľ
  - pôvodca
  - producent
  - projektant
  - stavbár
  - staviteľ
  - stvoriteľ
  - tvorca
  - umelec
  - výrobca
  - výtvarník

 • architektúra

  - staviteľstvo

 • areál

  - budova
  - dimenzia
  - kaliber
  - meradlo
  - merítko
  - miera
  - mierka
  - miesto
  - nehnuteľnosť
  - nížina
  - objem
  - planina
  - plocha
  - poloha
  - pozemok
  - priestor
  - priestranstvo
  - rovina
  - rozloha
  - rozmer
  - rozsah
  - stupeň
  - umiestnenie
  - veľkosť

 • aréna

  - hracia plocha
  - ihrisko
  - ring
  - zápasisko
  - závodisko

 • árenda

  - nájom
  - nájomné
  - prenájom
  - zmluva o prenájme

 • árešt

  - basa
  - basová gitara
  - chládok
  - kontrabas
  - kriminál
  - trestnica
  - väzba
  - väzenie
  - väznica
  - žalár

 • argot

  - hantírka
  - slang
  - žargón

 • argument

  - dôkaz
  - fakt
  - fenomén
  - jav
  - pravda
  - realita
  - skutočnosť
  - úkaz
  - zjav

 • aristokracia

  - šľachta

 • aristokrat

  - hercog
  - knieža
  - maharadža
  - mocnár
  - monarcha
  - panovník
  - patricij
  - regent
  - šľachtic
  - vladár
  - vládca
  - vojvoda

 • aristokratický

  - šľachtický

 • arma

  - atmosféra
  - atribút
  - avízo
  - bralo
  - ceduľka
  - cena
  - cennosť
  - charakter
  - címer
  - dôležitosť
  - dosah
  - doštička
  - emblém
  - erb
  - etiketa
  - hodnota
  - indikácia
  - informácia
  - iskra
  - letora
  - masív
  - menovka
  - nálada
  - nálepka
  - následok
  - nátura
  - obsah
  - odmena
  - odznak
  - opis
  - ovzdušie
  - označenie
  - oznam
  - oznámenie
  - parafa
  - podpis
  - pointa
  - pomery
  - popis
  - popisok
  - pôsobenie
  - povaha
  - povetrie
  - predzvesť
  - prémia
  - príznak
  - profil
  - prostredie
  - ráz
  - rys
  - signatúra
  - situácia
  - sloh
  - správa
  - stav
  - stigma
  - štít
  - štítok
  - stopa
  - stránka
  - štýl
  - symbol
  - temperament
  - typ
  - účinok
  - veľkosť
  - verva
  - vineta
  - visačka
  - visiačka
  - vkus
  - vlastnosť
  - vplyv
  - vtip
  - význam
  - vzácnosť
  - vzduch
  - závažnosť
  - zmysel
  - značka
  - znak
  - znak rodu
  - znamenie
  - známka
  - zvesť

 • armáda

  - ozbrojené sily
  - vojaci
  - vojsko

 • arogantný

  - bezočivý
  - bombastický
  - cenný
  - chvastavý
  - dotieravý
  - drahocenný
  - drahý
  - extrémny
  - grandiózny
  - hádherný
  - hodnotný
  - honosný
  - hrdý
  - luxusný
  - majestátny
  - mocný
  - mohutný
  - monumentálny
  - nadutý
  - nafúknutý
  - nákladný
  - namyslený
  - náročný
  - nekompromisný
  - neoblomný
  - neodbytný
  - nepoddajný
  - nepodkupný
  - neskromný
  - neúprosný
  - neústupčivý
  - neústupný
  - nezlomný
  - okázalý
  - oslňujúci
  - pompézny
  - pôsobivý
  - povýšený
  - požadovačný
  - prepychový
  - priečny
  - pyšný
  - radikálny
  - robustný
  - silný
  - spupný
  - spurný
  - tvrdohlavý
  - tvrdošijný
  - úporný
  - urputný
  - ušľachtilý
  - veľkolepý
  - vplyvný
  - vystatovačný
  - význačný
  - významný
  - vzácny
  - vzdorný
  - vzdorovitý
  - vznešený
  - znamenitý

 • aróma

  - buket
  - odor
  - pach
  - parfum
  - puch
  - smrad
  - vôňa
  - zápach

 • aromatický

  - voňavý
  - vonný

 • art

  - umenie

 • artéria

  - aorta
  - cieva
  - kapilára
  - tepna
  - véna
  - vlásočnica
  - žila
  - žilka

 • artikulácia

  - výslovnosť

 • artikulovať

  - hovoriť zreteľne

 • artiléria

  - delostrelectvo

 • artista

  - žonglér

 • adresár

  - priečinok

 • amatér

  - babrák
  - babroš
  - diletant
  - drevo
  - fušer
  - laik
  - nedouk
  - nemehlo
  - neodborník
  - neprofesionál
  - nešika
  - poleno
  - ťarbák
  - ťuťmák

 • azúr

  - blankyt

 • bankár

  - finančník

 • bedár

  - chudák
  - darebák
  - gauner
  - kalika
  - lotor
  - lump
  - mizerák
  - mrzák
  - naničhodník
  - ničomník
  - podliak
  - úbožiak
  - zlosyn
  - žobrák

 • bludár

  - heretik
  - kacír
  - odpadlík
  - odrodilec
  - renegát
  - zradca

 • bulvár

  - ulica

 • cár

  - barón
  - cisár
  - imperátor
  - knieža
  - kráľ
  - magnát
  - mocnár
  - monarcha
  - panovník
  - regent
  - veľmož
  - vladár
  - vládca

 • chalupár

  - chatár
  - domkár

 • chatár

  - chalupár
  - domkár

 • chór

  - celok
  - komplex
  - sada
  - set
  - spevácky zbor
  - súbor
  - súprava
  - úhrn
  - zbor

 • chýr

  - avízo
  - chránenie
  - dobré meno
  - fáma
  - hlásenie
  - informácia
  - legenda
  - ochrana
  - opis
  - oznam
  - oznámenie
  - patronát
  - popis
  - povesť
  - raport
  - reči
  - report
  - report (nesprávne)
  - reputácia
  - rozprávka
  - správa
  - spravovanie
  - výkaz
  - záruka
  - záštita
  - zostava
  - zvesť

 • cisár

  - barón
  - cár
  - imperátor
  - knieža
  - kráľ
  - magnát
  - mocnár
  - monarcha
  - panovník
  - regent
  - veľmož
  - vladár
  - vládca

 • depozitár

  - dôvod
  - genéza
  - pohnútka
  - pôvod
  - prameň
  - príbuzenstvo
  - príbuzní
  - príbuznosť
  - príčina
  - rod
  - rodina
  - rodokmeň
  - sklad
  - skladisko
  - úschovňa
  - vznik
  - začiatok
  - zásoba
  - zásobáreň
  - zdroj
  - žriedlo
  - zrod

 • dezertér

  - hlúčik
  - zbeh
  - zhluk

 • diár

  - časopis
  - denník
  - magazín
  - notes
  - noviny
  - periodikum
  - zápisník
  - žurnál

 • diskutér

  - polemik

 • dizajnér

  - konštruktér
  - návrhár
  - projektant
  - umelec
  - výtvarník

 • domkár

  - chalupár
  - chatár

 • eskamotér

  - astrológ
  - bosorák
  - čarodej
  - čarodejník
  - černokňažník
  - kúzelník
  - mág
  - prorok
  - veštec

 • farár

  - kaplán
  - kazateľ
  - pastier
  - pastor
  - vikár

 • farmár

  - poľnohospodár
  - roľník
  - sedliak

 • fór

  - blud
  - bubák
  - duch
  - duša
  - elegancia
  - falošné učenie
  - fantóm
  - fatamorgána
  - fígeľ
  - finta
  - grácia
  - halucinácia
  - heréza
  - humbug
  - ilúzia
  - klam
  - klamanie
  - klamná predstava
  - kúzlo
  - ladnosť
  - lesť
  - manéver
  - mylný dojem
  - podfuk
  - podraz
  - podvádzanie
  - podvod
  - pokrytectvo
  - pôvab
  - prelud
  - pretvárka
  - prízrak
  - strašiak
  - strašidlo
  - švindeľ
  - trik
  - úskok
  - vidina
  - zjavenie

 • formulár

  - blanketa
  - dotazník
  - tlačivo s otázkami

 • guvernér

  - miestodržiteľ

 • hárček

  - hárok
  - list

 • hospodár

  - administrátor
  - hlava rodiny
  - kurátor
  - opatrovník
  - poručník
  - správca
  - superpoužívateľ

 • inventár

  - cenník
  - index
  - katalóg
  - listina
  - register
  - súpis
  - zoznam

 • kacír

  - bludár
  - heretik
  - odpadlík
  - odrodilec
  - renegát
  - zradca

 • kartár

  - hráč
  - karbaník

 • klavír

  - krídlo
  - piano

 • komár

  - moskyt

 • komentár

  - postreh
  - poznámka
  - pripomienka
  - vsuvka

 • konštruktér

  - architekt
  - autor
  - budovateľ
  - chovateľ
  - developer
  - dizajnér
  - návrhár
  - pestovateľ
  - pôvodca
  - producent
  - projektant
  - stavbár
  - staviteľ
  - stvoriteľ
  - tvorca
  - umelec
  - výrobca
  - výtvarník

 • kontrolór

  - inšpektor

 • korzár

  - bandita
  - gangster
  - lúpežník
  - lupič
  - námorný lupič
  - pirát
  - podvodník
  - vreckár
  - vreckový zlodej
  - vydierač
  - zbojník
  - zločinec
  - zlodej

 • krčmár

  - hostinský

 • kuloár

  - lobby

 • kúr

  - čad
  - čmud
  - dym

 • kuriér

  - doručovateľ
  - poslíček
  - posol
  - zvestovateľ

 • lekár

  - doktor

 • lekvár

  - džem
  - marmeláda

 • lineár

  - pravítko

 • ľudožrút

  - antropofág
  - kanibal

 • malér

  - anarchia
  - apokalypsa
  - bezvládie
  - boľavé miesto
  - bremeno
  - chaos
  - galimatiáš
  - haravara
  - hurhaj
  - kalamita
  - katastrofa
  - koniec sveta
  - metla
  - motanica
  - motanina
  - mrvenica
  - nehoda
  - nemilosť
  - neporiadok
  - nepriazeň
  - nepríjemnosť
  - nešťastie
  - obtiaž
  - pohroma
  - rana
  - rozčúlenie
  - rozrušenie
  - smola
  - spleť
  - streľba
  - ťarcha
  - taťcha
  - tlačenica
  - tragédia
  - triviálny
  - trma-vrma (poet.)
  - virvar
  - výstrel
  - vyvedenie z miery
  - vzrušenie
  - zmätenie
  - zmätok
  - zranenie

 • manažér

  - riaditeľ

 • mandatár

  - splnomocnenec
  - zmocnenec

 • martýr

  - mučeník
  - trpiteľ

 • mastičkár

  - šarlatán

 • mať rád

  - ľúbiť
  - milovať

 • mixér

  - zmiešavač

 • mnoho ráz

  - často
  - mnohokrát
  - neraz
  - veľa ráz
  - veľakrát
  - zavše

 • mocnár

  - aristokrat
  - barón
  - cár
  - cisár
  - hercog
  - imperátor
  - knieža
  - kráľ
  - magnát
  - maharadža
  - monarcha
  - panovník
  - patricij
  - regent
  - šľachtic
  - veľmož
  - vladár
  - vládca
  - vojvoda

 • múr

  - hať
  - hradba
  - hrádza
  - nábrežie
  - násyp
  - oporný múr
  - priehrada
  - stena
  - val

 • najskôr

  - na začiatku
  - najsamprv
  - napred
  - spočiatku
  - sprvu
  - v prvej rade
  - v prvom rade
  - za prvé
  - zo začiatku

 • návrhár

  - architekt
  - budovateľ
  - developer
  - dizajnér
  - konštruktér
  - pôvodca
  - projektant
  - stavbár
  - staviteľ
  - stvoriteľ
  - tvorca
  - umelec
  - výrobca
  - výtvarník

 • neskôr

  - potom

 • nešvár

  - akcia
  - antagonizmus
  - bitka
  - boj
  - borba
  - chyba
  - fabrika
  - konflikt
  - konfrontácia
  - konkurencia
  - mýlka
  - nedopatrenie
  - nedorozumenie
  - nejednota
  - nepriateľstvo
  - nesúhlas
  - nevraživosť
  - nezhoda
  - odčítanie
  - odpočet
  - odpočítanie
  - odpor
  - omyl
  - opak
  - pretek
  - preteky
  - proces
  - protiklad
  - protirečenie
  - rabat
  - rivalita
  - rozpor
  - spor
  - súperenie
  - súťaž
  - súťaženie
  - svár
  - továreň
  - turnaj
  - vojna
  - zápas
  - zápolenie
  - zaujatosť
  - závisť
  - závod
  - zlá vôľa
  - zľava
  - zloba
  - zrážka

 • novinár

  - komentátor
  - publicista
  - žurnalista

 • očný lekár

  - oftalmológ

 • oporný múr

  - hať
  - hradba
  - hrádza
  - múr
  - nábrežie
  - násyp
  - priehrada
  - stena
  - val

 • pár

  - dvojica
  - málo
  - niekoľko
  - trochu
  - zopár

 • pazúr

  - končatina
  - noha
  - pracka
  - ruka
  - tlapa
  - úd

 • podfukár

  - švindliar

 • pohár

  - čaša
  - kalich
  - misa

 • pohlavár

  - majster
  - náčelník
  - predák
  - predseda
  - predstavený
  - šampión
  - šéf
  - vedúca osobnosť
  - vedúci
  - veliteľ
  - víťaz
  - vodca
  - vodcovský

 • poľnohospodár

  - farmár
  - roľník
  - sedliak

 • poštár

  - poštový doručovateľ

 • premiér

  - ministerský predseda

 • provokatér

  - iniciátor
  - podnecovateľ

 • puntičkár

  - pedant

 • rád

  - banda
  - bratstvo
  - cech
  - chamraď
  - črieda
  - čvarga
  - dav
  - direktíva
  - dokumentácia
  - doporučenie
  - družstvo
  - držadlo
  - držiak
  - front
  - gang
  - háveď
  - hierarchia
  - horda
  - húf
  - kapela
  - kolektív
  - kolóna
  - konzultácia
  - korporácia
  - kvantita
  - kvantum
  - liga
  - manuál
  - množstvo
  - mužstvo
  - nariadenie
  - násada
  - návod
  - orchester
  - osveta
  - partia
  - počet
  - poradenie
  - poradie
  - postupnosť
  - poučenie
  - predpis
  - príručka
  - rada
  - rada (nesprávne)
  - rúčka
  - rukoväť
  - s radosťou
  - séria
  - šík
  - skupina
  - sled
  - smernica
  - spoločenstvo
  - spolok
  - sprievodca
  - stádo
  - tím
  - tým
  - únia
  - zástup
  - zberba
  - zbierka
  - združenie
  - zväz

 • rádio

  - rozhlas

 • rádiový

  - bezdrôtový

 • rádius

  - polomer

 • rádová sestra

  - rehoľnica

 • rákosie

  - trstina

 • rám

  - korpus
  - kostra
  - rámček
  - skelet
  - teleso
  - telo
  - torzo
  - trup

 • rámček

  - korpus
  - kostra
  - rám
  - skelet
  - teleso
  - telo
  - torzo
  - trup

 • rámec

  - bitevné pole
  - bojisko
  - bojové pole
  - časť
  - divízia
  - končina
  - kraj
  - oblasť
  - oddiel
  - pásmo
  - pole
  - rola
  - sekcia
  - sféra
  - teritórium
  - územie
  - vojnové pole
  - zóna

 • rámus

  - randál

 • ráno

  - dopoludnia

 • rátanie

  - čiastka
  - kalkul
  - kalkulácia
  - nápočet
  - obnos
  - počítanie
  - prepočet
  - rozpočet
  - sčítanie
  - súčet
  - suma
  - výpočet
  - vypočítavanie

 • rátať

  - faktúrovať
  - kalkulovať
  - počítať
  - prepočítať
  - rozpočítať
  - spoliehať sa
  - účtovať
  - vypočítať
  - zaúčtovať

 • ráz

  - akosť
  - anekdota
  - apetít
  - arma
  - atmosféra
  - atribút
  - avízo
  - báza
  - bralo
  - ceduľka
  - cena
  - cennosť
  - charakter
  - charakteristický znak
  - chcenie
  - chuť
  - címer
  - čudáctvo
  - dimenzia
  - dojem
  - dôležitosť
  - dopad
  - dosah
  - dôsledok
  - doštička
  - efekt
  - emblém
  - energia
  - erb
  - etiketa
  - gusto
  - hlavička
  - hodnosť
  - hodnota
  - indikácia
  - informácia
  - intelekt
  - intenzita
  - iskra
  - jadro
  - jedenkrát
  - kaliber
  - kondícia
  - konfesia
  - koreň
  - kuriozita
  - kvalita
  - letora
  - masív
  - menovka
  - meradlo
  - merítko
  - mienka
  - miera
  - mierka
  - moc
  - model
  - myseľ
  - myšlienky
  - náboženstvo
  - nadpis
  - nadvláda
  - nálada
  - nálepka
  - náležitosť
  - následok
  - nátura
  - názov
  - niekedy
  - objem
  - obsah
  - odmena
  - odplata
  - odveta
  - odznak
  - okolie
  - opis
  - ovzdušie
  - označenie
  - oznam
  - oznámenie
  - pachuť
  - parafa
  - platforma
  - podhubie
  - podivnosť
  - podklad
  - podkladový náter
  - podložie
  - podpis
  - podstata
  - pointa
  - pomery
  - popis
  - popisok
  - pôsobenie
  - postavenie
  - povaha
  - povetrie
  - predzvesť
  - prejav
  - prémia
  - presvedčenie
  - prevaha
  - príchuť
  - prípad
  - príznak
  - profil
  - prostredie
  - psina
  - rarita
  - rozhodnutie
  - rozloha
  - rozmer
  - rozsah
  - rozum
  - rys
  - signatúra
  - sila
  - situácia
  - sloh
  - špás
  - správa
  - sranda
  - status
  - stav
  - stigma
  - štít
  - štítok
  - stopa
  - stránka
  - stupeň
  - štýl
  - symbol
  - symptóm
  - temperament
  - titul
  - titulok
  - trest
  - typ
  - účinok
  - um
  - veľkosť
  - verva
  - viera
  - vierovyznanie
  - vineta
  - visačka
  - visiačka
  - vkus
  - vláda
  - vlastnosť
  - vodcovstvo
  - vôľa
  - vplyv
  - vtip
  - východisko
  - výnimočnosť
  - výsledok
  - výstrednosť
  - význam
  - vyznanie
  - vzácnosť
  - vzduch
  - zábava
  - záhlavie
  - základ
  - základňa
  - základný náter
  - základný princíp
  - základný prvok
  - žart
  - závažnosť
  - zmysel
  - zmýšľanie
  - značka
  - znak
  - znak rodu
  - znamenie
  - známka
  - zvesť
  - zvláštnosť

 • rázny

  - bystrý
  - čulý
  - energický
  - intenzívny
  - iskrivý
  - jasný
  - lesklý
  - ostrý
  - pohyblivý
  - pútavý
  - rozžiarený
  - skutočný
  - svetlý
  - svietiaci
  - trvajúci
  - verný
  - žiariaci
  - žiarivý
  - živý

 • reakcionár

  - spiatočník

 • remorkér

  - čln
  - kanoe
  - katamaran
  - koráb
  - loď
  - loďka
  - motorový čln
  - parník
  - plachetnica
  - pramica
  - raft

 • rétorika

  - rečníctvo

 • revír

  - rajón

 • rezbár

  - sochár

 • réžia

  - náklady
  - režijné náklady
  - výdaje
  - výdavky

 • ríša

  - cisárstvo
  - impérium
  - kráľovstvo

 • ríšsky

  - imperiálny

Pozri výraz ÁR v slovníku cudzích slov.