Význam slova "zvu" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 32 výsledkov (1 strana)

 • zvučať -í -ia nedok. znieť, zaznievať: pieseň z-í, slová z-ia

 • zvučka -y -čiek ž. krátky hud. útvar použ. ako signál: z. bratislavského rozhlasu

 • zvučne prísl.;

 • zvučnosť -i ž.

 • zvučný príd.

  1. jasno znejúci, jasný, sýty, zvonivý: z. hlas, smiech;
  fon. z-é spoluhlásky nepárové znelé (napr. r, l)

  2. príjemne znejúci, ľubozvučný: z. rým, z-á reč

  3. kniž. známy (význ. 1), význačný, slávny: mať z-é meno, z. titul;

 • zvuk -u m.

  1. mechanické vlnenie hmotného prostredia vnímateľné sluchom: jasný, prenikavý z., neartikulovaný z., z. trúbky, sirény;
  vydávať z-y;
  husle majú dobrý z.

  2. povesť (význ. 3), meno: mať dobrý, zlý z. (vo verejnosti);
  výrobky sklárov majú za hranicami z.;

 • zvukár -a m. hovor. zvukový technik;

 • zvukárka -y -rok ž.;

 • zvukársky príd.

 • zvukomaľba -y -lieb ž. napodobnenie (prír.) zvuku obyč. na dosiahnutie est. účinku v literatúre, hudbe, onomatopoja;

 • zvukomalebne prísl.;

 • zvukomalebnosť -i ž.

 • zvukomalebný príd.: z-á inštrumentácia;
  z-é slovo onomatopoja;

 • zvukomer -a/-u L -e mn. -y m. prístroj na meranie zvuku

 • zvukotesne prísl.;

 • zvukotesnosť -i ž.

 • zvukotesný príd. neprepúšťajúci zvuk: z-á kabína, izolácia, z-é dvere;

 • zvukovo prísl.;

 • zvukovod -u m. anat. rúrka na prívod zvukových vĺn k ušnému bubienku: vnútorný z.

 • zvukovosť -i ž.

 • zvukový príd. k 1: z. signál, z-á vlna, izolácia;
  z. technik zabezpečujúci prenos zvuku;
  z-á stránka jazyka;
  z. film ozvučený, op. nemý;

 • zvulgarizovať dok.

  1. urobiť vulgárnym (význ. 1): z. jazyk, prejav

  2. nevedecky zovšeobecniť, zjednodušiť: z. názory na umenie

 • zvulkanizovať dok. k vulkanizovať: z. gumu

 • neprízvučnosť -i ž.

 • neprízvučný príd.

  1. nemajúci prízvuk: odb. n-á slabika

  2. poet. nevyužívajúci prízvuk: n. verš;

 • nesúzvučný príd. kt. nie je harmonický, nesúladný, disonantný: n-é tóny

 • prízvučne prísl.;

 • prízvučnosť -i ž.

 • prízvučný príd.

  1. majúci prízvuk: lingv. p-á slabika;
  hud. p-á doba taktu

  2. využívajúci prízvuk: poet. p. verš, p-á prozódia;

 • súzvučne prísl.;

 • súzvučnosť -i ž.

 • súzvučný príd.: s. akord, s-é hlasy;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: aoo, ã vst, six, pdc, efs, kar��, dfd, zbp, ece, kôl, mašľ, hmc, eva, oad, vuk
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV