Význam slova "zriad" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 8 výsledkov (1 strana)

 • zriadenec -nca m. kto vykonáva rozlič. pomocné práce (v úrade, podniku ap.): poštový, železničný, hotelový z.

 • zriadenie -ia s. vnútorná organizácia istej spoločnosti: otrokárske, feudálne, kapitalistické z.;
  štátne, hospodárske, sociálne z.;
  zmena spoločenského z-ia

 • zriadiť -i dok.

  1. postavením zhotoviť, vybudovať, utvoriť, urobiť: z. ihrisko, z. si pracovisko

  2. založiť (význ. 5), ustanoviť, konštituovať: z. školu, nemocnicu, múzeum, komisiu;

 • zriaďovací príd.

  1. určený na zriaďovanie (význ. 2): z-ia listina zakladacia

  2. žel. určený na zoraďovanie: z-ia stanica, koľaj

 • nedok. zriaďovať

 • zriaďovateľ -a mn. -ia m. kto niečo zriaďuje (význ. 2): z. umeleckého súboru;

 • zriaďovateľka -y -liek ž.;

 • zriaďovateľský príd.

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV