Význam slova "zob" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 36 výsledkov (1 strana)

 • zob -u m.

  1. bohato rozkonárený ker s čiernymi bobuľami (strihaný často na živý plot), vtačí zob;
  bot. z. vtačí Ligustrum vulgare

  2. vtačí z. krmivo pre vtáky

 • zobáčik -a m. zdrob.;

 • zobáčisko -a -čisk s., v jedn. i m. zvel.

 • zobák -a m.

  1. ostro vystupujúca zrohovatená časť vtačej hlavy: zahnutý z., pozberať, trhať potravu z-om

  2. pejor. ústa (význ. 1): zavri z.! buď ticho!

  expr. (hovor,) ako ti z. narástol ako si sa v mladosti naučil;

 • zobákový príd.;

 • zobať -e -ú -úc/-ajúc nedok.

  1. zobákom zbierať (potravu): z. zrno;
  z. z ruky i fraz. expr. ochotne niekoho poslúchať;

  2. ďobať (význ. 1): kvočka ho z-la do ruky;

 • zobecnieť, správ. zovšeobecnieť;
  zobecniť, správ. zovšeobecniť

 • nedok. k 2, 3, 4 zoberať, k 2, 4 i zberať

  // zobrať sa

  1. pobrať sa (význ. 1), vziať sa: z-l sa a odišiel

  2. zjaviť sa (význ. 2), objaviť sa, vziať sa: odkiaľ sa z-li tie veci?

  3. (o dvojici) uzavrieť manželstvo, vziať sa: tohto roku sa chcú z.;

 • zobkať nedok. expr. zobať (význ. 1, 2): vtáčik z-á semienka;

 • zobliecť -lečie -lečú -liekol dok. vyzliecť (význ. 1, 2): z. si šaty;
  z. dieťa;
  z. sa pred spaním;

 • nedok. zobliekať -a

 • dok. zobnúť -e -ú -bol

 • žobrač -e ž. hromad.

  1. žobráci

  2. pejor. nemajetná vrstva obyvateľstva: poddanská ž.;

 • žobráča -aťa mn. -ence/-atá -čeniec/-čat s.

  1. žobrajúce dieťa

  2. expr. dieťa s teles. chybou al. chorľavé dieťa

 • žobračenka -y -niek ž. pejor. (v prvej ČSR) poukážka na podporu v nezamestnanosti;

 • žobračenkový príd.

 • žobračí príd. zried.;

 • žobráčik -a mn. -ovia m. zdrob. expr.

 • žobráčka -y -čok ž.;

 • žobrácky príd. i prísl.: ž. zárobok, život, ž-a kapsa

  vyjsť na ž-u palicu;

 • žobráctvo -a s.;

 • žobrák -a mn. -ci m.

  1. kto sa živí žobraním: otrhaný, slepý ž.

  2. expr. veľmi chudobný človek, chudák, bedár: je to ž., nič nemá;

  3. expr. mrzák, kalika, chorľavý človek: ostal ž-om na celý život;

 • žobrať -e -ú -ajúc nedok.

  1. prosiť o almužnu a tým sa živiť: chodiť po ž-ní

  2. expr. úpenlivo prosiť, žobroniť: ž. o peniaze;
  ž-l, aby mu odpustili

 • zobrať -berie -berú -tý/-ný dok.

  1. vziať (význ. 1 – 11): z. tašku do ruky, dieťa na kolená;
  z. tabletku;
  ktosi mu z-l hodinky;
  z-r liter vína! z. si príklad (z niekoho);
  z. niekoho na byt;
  autobus (ne)z-l všetkých;
  (ne)z-li ho na vojnu, z-la ho polícia;
  vietor z-l strechu;
  z. funkciu;
  on to z-l vážne;
  hovor. celkom ho to z-lo;
  z-rme si napr. (takýto prípad);
  z. niečo na vedomie

  2. odobrať z povrchu, pozberať: z. smotanu z mlieka, úrodu z poľa, z. (riad) zo stola

  3. zhromaždiť, sústrediť: z-né spisy (autora)

  4. sústrediť do intenzívnej činnosti, pozbierať: z. všetku (svoju) silu, energiu, odvahu

  z. si niečo do hlavy zaumieniť si;
  z-l si mi to z → úst;
  z. si niekoho, niečo na → mušku;
  z. (si) niekoho do → parády;
  z. → rozum do hrsti;
  z. si niečo k → srdcu;
  z. niečo na → ľahkú váhu;
  expr. nech to čert z-ie! vyj. zlosť, rezignáciu, ľahostajnosť;

 • žobravo prísl.

 • žobravý príd.

  1. živiaci sa žobraním: ž. tulák;
  ž. študent, ž. mních (v stredoveku)

  2. expr. úpenlivo prosiaci, prosebný: ž. hlas;

 • zobraziť dok. umelecky, graficky znázorniť: z. krajinu;
  z. postavy (v hre, románe ap.) stvárniť;
  terén z-ený na mape;

 • nedok. zobrazovať

 • žobroniť nedok. expr. žobrať (význ. 2), prosíkať: ž. o priazeň;
  ž-l, aby ho vypočuli;
  ž-l, kým nedosiahol cieľ

 • žobrota -y ž.

  1. žobranie: chodiť po ž-e

  2. expr. úplná chudoba, bieda: pri potulkách sa stretávali so ž-ou

  3. pejor. žobrač (význ. 2);

  vyjsť na ž-u schudobnieť;
  priviesť, doniesť na ž-u hmotne zničiť

 • zobudiť dok.

  1. prebudiť (význ. 1): z. deti, z-l ho krik

  2. vyvolať (význ. 5), podnietiť, prebudiť, vzbudiť: z. u niekoho zvedavosť, záujem;

 • nedok. zobúdzať -a

  // zobudiť sa

  1. prebudiť sa (význ. 1): z. sa o šiestej

  2. zjaviť sa (význ. 1, 2), objaviť sa, prejaviť sa, prebudiť sa: z-li sa v ňom zlé vlastnosti;

 • nedok. zobúdzať sa

 • zobuť -je -jú dok. vyzuť (význ. 1, 2): z. si topánky;
  z. dieťa;
  z-l sa a ticho vošiel;

 • nedok. zobúvať -a

 • zobzerať sa dok. poobzerať sa (význ. 2): naľakane sa z. (na všetky strany)

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: tpq, shm, kbt, å bo, kvr, ã d, shw, mua, lka, lmics, šprt, hnaå, pig, tnc, ctl
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV