Význam slova "zele" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 47 výsledkov (1 strana)

 • želé neskl. s.

  1. (ovoc.) rôsol: ríbezľové, ovocné ž.

  2. cukrovinky pripravené z ovoc. rôsolu: pomarančové, citrónové ž.

  3. rôsolovitý kozmet. prípravok: ž. na ruky, ž. po holení;

 • zelektrifikovať dok. k elektrifikovať: z. oblasť, z-ná doprava

 • zelektrizovať dok. k elektrizovať: z. sklenú žrď;
  z-né vlasy;

 • zeleň1 -e ž.

  1. zelené sfarbenie, zelená farba: z. stromov, listov, z. rôznych odtieňov

  2. zelený porast: svieža z. parkov, mesto potrebuje veľa z-e

  3. zelené farbivo: chrómová, parížska z.;
  listová z. chlorofyl

  zeleň2 -a m. jedna zo štyroch farieb v kartách;

 • zelená ž.

  1. k zelený

  2. (v doprave) zelené svetlo ako signál voľno: svieti z.;
  mať z-ú i fraz. publ. môcť sa voľne rozvíjať;
  publ. dať niečomu z-ú umožniť hladký priebeh

 • zelenáč -a m. pejor. neskúsený muž, nováčik, začiatočník, ucháň: ten už niečo skúsil, nie je z.

 • zelenasto, zelenkasto, zelenavo, zelenkavo prísl.

 • zelenastý, zelenkastý, zelenavý, zelenkavý príd. sfarbený dozelena: z-á voda, z-é sklo;

 • zelenať sanedok. zelenieť sa: ihličie sa z-lo

  expr. (hreší,) až sa hory z-jú veľmi

 • zelenieť -ie -ejú nedok. stávať sa zeleným: medená veža časom z-ie;

  // zelenieť sa javiť sa zeleným, zelenať sa: mach sa z-ie

 • zelenina -y -nín ž. kult. rastliny (nízkeho vzrastu) použ. ako potravina; ich jedlé časti (korene, plody, vňať ap.): koreňová, listová z.;
  čerstvá, mrazená z.;
  siať, pestovať z-u, čistiť z-u (do polievky);

 • zeleninár -a m. pestovateľ zeleniny, pracovník v zeleninárstve;

 • zeleninárka -y -rok ž.;

 • zeleninársky príd.: z-a oblasť

 • zeleninárstvo -a s. pestovanie zeleniny (vo veľkom);

 • zeleninový príd.: z-á záhrada;
  z-á polievka zo zeleniny

 • zeleniť sa nedok. neos. zried. zelenieť

  komu sa → nelení, tomu sa z-í

 • zeleno prísl.

  II. zelený obyč. mn. zelení m. živ. príslušník hnutia al. prívrženec ochrancov životného prostredia: hnutie z-ých;
  Strana z-ých na Slovensku;

 • zelenomodrý príd. modrý dozelena: z-á voda

 • zeleňový príd.: z-é eso

 • zelený

  I. príd.

  1. majúci farbu ako svieža tráva, listy stromov ap.: z-á lúka, voda, z-é šaty, z-é oči;
  z-é ovocie nezrelé

  2. v ustálených spoj. a odb. názvoch: z-á fazuľa v strukoch, op. suchá;
  z-é krmivo svieže;
  z-é hnojenie zaorávanie zelených častí rastlín;
  z-á skalica chem. síran železnatý;
  Zelený š. vo Veľkom týždni;
  kart. z-á sedma, z-é eso

  3. týkajúci sa prírody, poľnohospodárstva ap.: publ. z-á hranica kt. vedie neobývaným územím, lesným porastom ap.;
  publ. z-á správa o poľnohospodárstve

  4. týkajúci sa životného prostredia; ekologický: publ. z-á iniciatíva

  expr. z. ako túz;
  publ. (rozhodovať, riadiť) za z-ým stolom, spoza z-ého stola bez poznania reálnej skutočnosti;
  postaviť, stavať na z-ej lúke (u)robiť od základu;

 • želéovitosť -i ž.

 • želéovitý príd. kt. má ráz želé, rôsolu;

 • želéový príd.: ž-é salónky

 • zeler -u L -i mn. -y m. zelenina pestovaná pre guľovitý aromatický koreň a vňať, bot. Apium: dať z. do polievky;

 • zelerový príd.: z-á vňať;
  z. šalát

 • železiar -a m. pracovník v železiarstve;

 • železiareň -rne ž. továreň na výr. surového železa

 • železiarsky príd.: ž. priemysel, obchod

 • železiarstvo -a -tiev s.

  1. výr., spracúvanie a úprava železa

  2. obchod s výrobkami zo železa;

 • železito prísl.;

 • železitosť -i ž.

 • železitý príd.

  1. obsahujúci železo: ž-á (minerálna) voda, ž-á pôda

  2. chem. označuje zlúčeniny trojmocného železa: oxid ž.;

 • železnica -e -níc ž.

  1. dráha so smerovo viazaným pohybom vozidiel po koľaji al. koľajnici: dvojkoľajová, širokorozchodná, úzkorozchodná, lesná, visutá ž.

  2. súhrn mechanizmov a činností spojených s koľajovou dopravou: pracovať pri ž-i;

 • železničiar -a m. pracovník železníc;

 • železničiarka -y -rok ž.;

 • železničiarsky príd.: ž-a uniforma

 • železnička -y -čiek ž. zdrob.

 • železničný príd.: ž. zamestnanec, ž. násyp, vozeň, most, ž-á doprava, sieť, stanica, trať;
  ž-á polícia, ž-é vojsko;

 • železník -a m. liečivá bylina rastúca v priekopách, na rumoviskách ap., bot. Verbena

 • železnorudný, železorudný príd. týkajúci sa železnej rudy: ž-é bane

 • železný príd.

  1. obsahujúci železo; majúci istý vzťah k železu: ž-á ruda;
  archeol. ž-á doba predhistorické obdobie, v kt. na výr. nástrojov slúžilo najmä železo

  2. zhotovený, vyrobený zo železa: ž-á brána, obruč, pec;
  ž. šrot

  3. pevný (význ. 2), tvrdý, nezlomný, odolný: ž-á disciplína, vôľa, ž-é zdravie, nervy, svaly;
  publ. ž. muž pretekár v niekoľkých vytrvalostných disciplínach absolvovaných v jednom dni

  ž-á zásoba na využitie v krajnej núdzi;
  zvyk je ž-á košeľa

 • železo -a s.

  1. najbežnejší a najpoužívanejší kov, chem. prvok, zn. Fe: čisté, kujné, surové ž., zliatiny ž-a;
  taviť, kuť, spracúvať ž.

  2. výrobky zo železa, železné nástroje ap.: profilové, tyčové ž.;
  zber (starého) ž-a opotrebovaných železných výrobkov

  3. obyč. pomn. železá -liez (železné) putá (význ. 1)

  4. obyč. pomn. železná pasca: líška sa chytila do ž-z

  mať nervy, zdravie (ako) zo ž-a pevné;
  tvrdý, pevný ako ž. veľmi;
  kuť ž., kým je horúce;
  patriť do starého ž-a byť nepotrebný;

 • železobetón -u m. betón vystužený oceľovými vložkami, železový betón;

 • železobetónový príd.: ž. most, ž-á konštrukcia, stavba

 • železový príd.: ž. betón železobetón;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: rad, oip, pyrã, ggp, vyx, tpj, lse, ak, cema, szs, pne, sbt, obt, ičo, kol
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV