Význam slova "zbo" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 36 výsledkov (1 strana)

 • zbodnúť -e -ú -dol dok. subšt. narýchlo vyhotoviť: z. si šaty

 • zbohatlíčka -y -čok ž.;

 • zbohatlícky príd. i prísl.

 • zbohatlík -a mn. -ci m. kto (rýchlo, obyč. nestatočne) zbohatol: vojnový z.;

 • zbohatnúť -e -ú -tol dok. stať sa bohatým: mesto turistikou z-lo;
  z-tá rodina

 • zbohom cit. pozdrav na rozlúčku: povedal z. a odišiel

  dať z. niekomu, niečomu opustiť ho, to;
  expr. no z.! vyj. nemilé prekvapenie, iróniu

 • zboj -a m. zastaráv. zbíjanie, zbojstvo: ísť, vydať sa na z., chodiť po z-i

 • zbojníčka -y -čok ž.;

 • zbojnícky príd. i prísl.: z. kapitán, z-e piesne;
  kuch. z-a pečienka mäso pečené obyč. na ražni;
  z. naladení vojaci;

 • zbojníctvo -a s.

 • zbojník -a mn. -ci m.

  1. kto zbíja: družina z-ov;

  2. expr. lapaj (význ. 1, 2), beťár: ty z. akýsi!

 • zbojstvo -a -tiev s.

  1. zbíjanie (význ. 2), zboj: zlato bolo príčinou z-v;

  2. expr. lapajstvo, beťárstvo: vystrájať z-á

 • zboka, zboku prísl. z bočnej strany: z. ho pozoruje;
  chorý sa prevaľoval zboka nabok z jednej strany na druhú

 • zbombardovať dok. zasiahnuť bombami: z. mesto;
  z-né domy

 • zbor -u m.

  1. organizovaná skupina ľudí: požiarny, učiteľský z.;
  policajný z. polícia

  2. vokálne, tanečné ap. teleso: spevácky z., spievať, tancovať v z-e

  3. skladba pre (spevácke) teleso: komponovať z-y;

 • zborista -u m. člen zboru (význ. 2);

 • zboristka -y -tiek ž.

 • zbormajster -tra m. vedúci speváckeho zboru;

 • zbormajsterka -y -riek ž.

 • zborníček -čka m. zdrob.

 • zborník -a m. súbor tematicky príbuzných ved., umel. prác: z. štúdií a článkov, z. stredovekej poézie;

 • zborníkový príd.;

 • zborovňa -e ž. miestnosť pre učiteľský zbor

 • zborovo prísl.: z. recitovať, z. pozdraviť

 • zborový príd.: z. spev, z-á recitácia;

 • zbožie -ia s. obilie (význ. 1, 2): kosiť, mlieť z.;

 • zbožne prísl.;

 • zbožnosť -i ž.

 • zbožňovať nedok. zahŕňať veľkou (až prepiatou) láskou, obdivom: z. svoje deti;
  z-né dievča;

 • zbožňovateľ -a mn. -ia m. ctiteľ, obdivovateľ: z. umenia;
  mať veľa z-ov;

 • zbožňovateľka -y -liek ž.;

 • zbožňovateľský príd.: z. prístup

 • zbožný1 príd.: z-á jama

  zbožný2 príd.

  1. nábožný, pobožný: z. človek, z-é skutky;
  z-á modlitba

  2. obdivný: z-á úcta;
  z. pohľad zbožňujúci

  3. túžobný: z-é želanie;

 • zbožštiť -šť/-i! dok. povýšiť na božstvo: z. panovníka;
  z-ený ideál;

 • nedok. zbožšťovať

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: inf, p, byå, vzz, ódy, nics, eapa, sca, , ã ã au, ffcat, gaz, krb, ã oka, gtz
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV