Význam slova "zaj" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 41 výsledkov (1 strana)

 • zajac -a mn. N a A -e m.

  1. hlodavec s jemnou srsťou a dlhými ušami žijúci na poliach, v lesoch, zool. Lepus: poľovačka na z-e;
  z. nadivoko jedlo zo zajaca;

  2. králik (najmä domáci): chovať z-e

  3. zajačia kožušina: čiapka zo z-a

  spať ako z. (pri ceste) čujno;
  ísť s → bubnom na z-e;
  lepší vrabec v hrsti ako z. v chrasti;

 • zajačať -í -ia dok. vydať jačavý zvuk, zjačať: žalostne z.;
  sirény z-li

 • zajachtať -ce -cú dok. expr. jachtavo povedať, vyjachtať: z. odpoveď

  // zajachtať sa (od citového pohnutia ap.) prejsť do jachtania: z. sa od rozčúlenia;

 • nedok. zajachtávať sa -a

 • zajačí príd.: z-ie kožky;
  z-ia farma;
  z. pysk i pren. hovor. rázštep hornej pery a podnebia

  expr.: mať z-ie srdce byť bojazlivý;
  mať z-ie úmysly chcieť ujsť;
  panská láska na z-om chvoste nestála;

 • zajačica -e -číc ž.;

 • zajačik -a/-čka mn. N a A -y m. zdrob.;

 • zajačina -y ž.

  1. zajačie mäso; jedlo z neho: na obed máme z-u

  2. zajačia kožušina: kabát podšitý z-ou;

 • zajačinka -y ž. zdrob. expr.

 • zajagať sa dok. prejaviť sa jagotom, zažiariť, zablyšťať sa, zaligotať sa, zatrblietať sa: drahokam sa z-l, v očiach sa mu z-li slzy

 • zajajčať -í -ia, zajajkať dok. expr. zanariekať, zabedákať, zajojčať: z. od bolesti

 • zajakať sa dok. i nedok.

  1. trhane povedať, hovoriť: hneď sa z-l

  2. iba nedok. trpieť zajakavosťou: od mladosti sa z-l;

 • nedok. zajakávať sa -a

  1. trhane hovoriť, zadŕhať sa, jachtať: od hnevu sa začal z.

  2. trpieť zajakavosťou

 • zajakavo prísl.: z. hovoriť;

 • zajakavosť -i ž. rečová chyba prejavujúca sa opakovaním (začiatočných) slabík

 • zajakavý príd. trpiaci zajakavosťou; svedčiaci o tom: z. človek;
  z-á reč;

 • zajasať dok. prejaviť veľkú radosť, nadšenie; zaradovať sa, zaplesať: z-l (od radosti) nad víťazstvom;
  oči mu z-li

 • zajastriť dok. expr. bystro pozrieť; zbystriť pozornosť: jeleň zastal a z-l

 • zajať -jme -jmú dok.

  1. odňať slobodu (v boji): z. nepriateľa, tank;
  z-tý vojak

  2. ovládnuť (význ. 2), zmocniť sa: jej oči ma z-li

  3. zastaráv. vziať so sebou, odviesť: z-l ho na prechádzku;

 • zajatec -tca m. kto je al. bol zajatý, v zajatí: vojnový z.;

 • zajatecký príd.: z. tábor

 • zajatie -ia s.

  1. stav toho, kto je zajatý, kto je zajatcom: padnúť do z-ia (v boji);
  vyslobodiť sa zo z-ia

  2. stav zvierat nežijúcich na slobode: slon žijúci v z-í

  3. podliehanie moci, vplyvu: byť v z-í predsudkov;
  dostať sa do, zo z-ia niečoho

 • zajatkyňa -e -kýň ž.;

 • zájazd -u m. kolektívna cesta s prac. al. rekreačným cieľom: tematický z., letecký z.;
  domáci, zahraničný z.;
  ísť na z;
  organizovať z.;

 • zajazdiť -zď/-i! dok. predviesť jazdu (význ. 1): krasokorčuliar z-l výborne

  // zajazdiť si (s chuťou) istý čas jazdiť: z. si na koni, z. si autom

 • zájazdový príd.: z-é divadlo;
  z. program (divadla);
  z. autobus

 • žajdlík -a m. stará objemová miera (0,41 l);
  zastar. nádoba na pitie s týmto objemom

 • nedok. zajedať

  // zajesť si

  1. trocha zjesť: zajedz si niečo(ho), kým bude obed

  2. (s chuťou) veľa zjesť: poriadne si z-l, rád si z-e;

 • nedok. zajedať si

 • zájedka -y -diek ž. menšie množstvo jedla na zajedenie (význ. 1): pripraviť na z-u chlebíčky

 • zajedno prísl. iba v spoj. byť z. v niečom zhodovať sa v názore: všetci boli s ním z. v tom, že treba začať;
  v šibalstvách boli vždy z.

 • zajesť -je -jedia -jedz! -jedol -jedený dok. zjesť za niečím (na zasýtenie, pre chuť ap.): z. večeru syrom;

 • nedok. zajímať -a

 • zajko -a mn. -ovia/-y A -ov/-y m. zdrob.

 • zajo -a mn. -ovia m. det. zajac;
  hypok. oslovenie (dieťaťa);

 • zajojčať -í -ia, zajojkať dok. expr. zabedákať, zanariekať, zajajčať: z. od bolesti

 • zájsť -jde -jdu zájdi! zašiel zájdený dok.

  1. chôdzou, dopr. prostriedkom sa dostať niekam, dôjsť;
  z. k obloku;
  do večera ta z-e;
  z. (s autom) do dvora, do chládku;

  2. pohybom sa stratiť z dohľadu: pozeral za ním, kým nez-l;
  z. za roh;
  mesiac z-l za oblak

  3. (o nebeských telesách) zapadnúť (význ. 1): slnko už z-lo

  4. i zájsť si odísť niekam za istým cieľom; staviť sa, zaskočiť: z. do mesta po balík, z. (si) do kina, z. (si) na obed, z. po opravára;
  niekam si z-me pôjdeme sa pobaviť;
  z. (si) za kamarátom;
  z-i k nám niekedy!

  5. prihodiť sa, stať sa niekomu: z-lo ho nešťastie

  6. pokryť sa vrstvou niečoho; zoxidovať: v teple mu z-li okuliare;
  z-né zrkadlo, z-né striebro;
  z-ná bielizeň zapraná

  neos. z-lo mu za nechty začalo ho oziabať;
  pomaly ďalej z-š rozvážne konanie je vhodnejšie;

 • zájsť sa -jde -jdu zájdi! zašiel dok. hovor. pre zábranu v nadýchnutí upadnúť do bezvedomia: dieťa sa z-lo (od plaču);
  išiel sa z. od smiechu;

 • zajtra prísl.

  1. nasledujúceho dňa: z. večer;
  z. je pondelok;
  prídem z.;
  počkaj do z.;
  odložme to na z.

  2. v blízkej budúcnosti, onedlho, neskôr: dnes sejeme, z. budeme žať;
  dnes či z., spraviť sa to musí skôr či neskôr

  dnes-z. čoskoro, každú chvíľu;
  aj z. je deň nemusí sa všetko urobiť, užiť za 1 deň;
  dnes ja tebe, z. ty mne;
  čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na z.

 • zajtrajší príd.

  1. kt. bude zajtra: z. deň, z-ie ráno, z. program (televízie)

  2. kt. bude v blízkej budúcnosti: starosť o z. chlieb

 • zajtrajšok -ška m.

  1. zajtrajší deň: počkať do z-a;
  nechajte to na z.!

  2. blízka budúcnosť: (ne)báť sa z-a

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: aa, ã æ ã ã æ ã ã æ ã pr, oor, zw, i, afn, ree, eth, vrp, pfa, crc, thv, vos, ã â vec, vna
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV