Význam slova "zahra" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 27 výsledkov (1 strana)

 • zahrabať -e -ú dok.

  1. hrabaním zakryť: z. korienky zemou;
  z. sa do sena;
  expr. z. sa do perín;
  poklady z-né v zemi

  2. expr. pochovať: už ho z-li;

  3. hrabaním zaplniť, zasypať, zahádzať: z. jamu

  4. niekoľkokrát hrabnúť: kôň z-l kopytami;

 • nedok. k 1 – 3 zahrabávať -a, zahrabúvať -a

  // zahrabať sa expr.

  1. pohrúžiť sa do nejakej činnosti: z. sa do práce, do myšlienok;
  byť z-ný v knihách veľa študovať

  2. usadiť sa mimo spoloč. centra: žije z-ný na vidieku;

 • nedok. zahrabávať sa, zahrabúvať sa

 • záhrada -y -rad ž. obrábaný, obyč. ohradený pozemok vysadený úžitkovými či okrasnými rastlinami: kvetinová, zeleninová z.;
  ovocná z. sad;
  z. pred domom;
  → botanická z.;
  → zoologická z.

  expr. pustiť si → capa do z-y;
  rajská z. blahobytné miesto;

 • zahradiť dok.

  1. zahatať (význ. 1, 2): priehradný múr z-l rieku, z. súperovi cestu;
  z. ulicu barikádou

  2. ohradiť: z. lúku vysadenými kríčkami;

 • záhradka -y -diek ž.

  1. zdrob. k záhrada

  2. hovor. ohrádka: detská z.;
  pripevniť kufre na z-e (auta);

 • záhradkár -a m. pestovateľ rastlín v malom (v záhrade);

 • záhradkárčiť -i nedok. hovor. zaoberať sa záhradkárstvom: záujem o z-enie

 • záhradkárka -y -rok ž.;

 • záhradkársky príd.: z-e hnutie, z-a kolónia, oblasť;

 • záhradkárstvo -a s. pestovanie rastlín v malom

 • záhradníčiť -i nedok. hovor. zaoberať sa záhradníctvom

 • záhradníčka -y -čok ž.;

 • záhradnícky príd.: z-a škola, z-e nástroje, z-e lyko;

 • záhradníctvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. záhradnícky odbor: pracujúci v z-e

  2. závod zaoberajúci sa záhradníckou činnosťou: družstevné, komunálne z.;
  pareniskové z.

 • záhradník -a mn. -ci m. odborník v pestovaní kvetov, zeleniny a iných okrasných a úžitkových rastlín: učiť sa za z-a

  expr. urobiť → capa z-om;

 • záhradný príd.: z-é jahody, z-á besiedka, z-á architektúra;
  z-é kino umiestnené v prírode;

 • záhradôčka -y -čok ž. zdrob. expr.

 • nedok. zahrádzať -a, zahradzovať

 • zahraničie -ia s. krajiny ležiace za hranicami istého štátu, cudzina: zájazdy do z-ia, dovoz zo z-ia, styky so z-ím;
  život v z-í, op. doma;
  ministerstvo z-ia zahraničných vecí;

 • zahraničnopolitický príd. týkajúci sa zahraničnej politiky, op. vnútropolitický: z. komentár, z-é udalosti, z-á situácia;

  zahraničnopoliticky prísl.

 • zahraničný príd.: z. turista;
  z. obchod, op. vnútorný;
  z-á tlač, op. domáca;
  z-é vzťahy;
  z-á politika medzinárodná;
  ministerstvo z-ých vecí

 • zahrať -á -ajú -tý/-ný dok.

  1. vylúdiť tóny na hud. nástroji; hudobne predviesť: z. na husliach;
  z. sólo, z. pieseň

  2. (o hud. nástroji al. telese) zaznieť, zazvučať: v orchestri prenikavo z-la flauta

  3. predviesť dram. dielo; herecky stvárniť: z. komédiu, divadlo i pren. oklamať pretvárkou;
  z. hlavnú úlohu

  4. podať výkon v šport. hre: dobre z. v útoku

  5. usmerniť loptu ap. pri hre: z. (loptu) pred bránu;
  z-tý rohový kop;
  z. do autu i fraz. odviesť pozornosť, vyhnúť sa priamej reakcii

  6. prejaviť nejakým pohybom city ap.: oči mu z-li úsmevom, tvár z-la radosťou

  7. zaligotať sa, zablyšťať sa: v tvári mu z-li slzy

  8. urobiť niečo (nepríjemné) s niekým: náhoda (si) s ním z-la;

 • nedok. k 5, 8 zahrávať -a

  // zahrať sa chvíľu sa hrať (význ. 1, 3): z. sa s hračkami, z. sa (s deťmi) na slepú babu pohrať sa, pobaviť sa;
  z-jme sa niečo, z. sa na gavaliera

  // zahrať si (s chuťou) istý čas hrať (význ. 1 – 3): z. si futbal;
  z. si na harmonike (pesničku);
  z. si vo filme

 • zahrávať sa, zahrávať si -a nedok. mať ľahkomyseľný postoj k niečomu, pohrávať sa, hazardovať: z. sa/si so zdravím, s citmi;
  z. sa s dievčaťom

  z. sa s ohňom vystavovať sa nebezpečenstvu

 • nedok. zahrážať sa -a

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: gbp, krd, obb, karã, pgb, tta, eba, bgd, tts, kgp, cea, ã â ro, vtr, vyt, vnl
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV