Význam slova "základ" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 11 výsledkov (1 strana)

 • základ -u m.

  1. obyč. mn. základy spodná, obyč. rozšírená nosná časť stavby (v zemi): betónové z-y, z-y domu, mosta;
  kopať z-y;
  vyhorieť do z-ov i pren. úplne

  2. spodná vrstva niečoho: pôdny z.

  3. hlav., najdôležitejšia časť, podstata, jadro: rodina je z., z-om spoločnosti;
  jednotný z. diela;
  mat. z. mocniny, logaritmu číslo, s kt. sa uskutočňujú mat. operácie, báza;
  lingv. slovný z. nerozkladaná časť slovotvornej štruktúry slova nesúca význam

  4. východisko (význ. 2), podklad, základňa: seriózny z. vedomostí, ideový z. diela, z-y maliarstva

  položiť, dať z., z-y (opere) založiť, začať rozvíjať

  (meniť) od z-u, z-ov úplne, celkom;
  vziať za z. vyjsť z niečoho (pri úvahách ap.);

 • zakladací príd. súvisiaci so zakladaním: z-ia listina divadla

 • nedok. k 1, 3 – 6, 8, 9 zakladať

  // zakladať sa mať základ, pôvod, byť založený: údaje sa z-li na pravde;
  povera sa z-á na nevedomosti

  // zakladať si veľmi si ceniť; hrdiť sa: z. si na svojom pôvode;
  z. si na deťoch

 • zakladateľ -a mn. -ia m. kto niečo zakladá al. založil (význ. 5): z. školy, družstva;
  z. vedného odboru;

 • zakladateľka -y -liek ž.;

 • zakladateľský príd.: z-á činnosť, zmluva

 • základina -y -dín ž. odb. právnická osoba štátom oprávnená nadobúdať vlastníctvo a vyplácať dôchodok sociálneho al. kult. rázu; fin. zdroj určený na dobročinné, štud., kult. ciele

 • základňa -e ž.

  1. spodná, obyč. nosná časť: z. veže, hranola;
  geom. z. trojuholníka

  2. komplex objektov a zamestnancov zabezpečujúci istú činnosť: letecká, vojenská z.;
  stanová, chatová, turistická z.

  3. čo tvorí východisko ďalšej (výr.) činnosti; zdroj niečoho: surovinová, krmovinová, energetická, výrobná z.

  4. súhrn členov tvoriacich podstatu niečoho: čitateľská z., členská z., masová z. (športu)

  5. základ (význ. 4): myšlienková z. teórie;
  vzťahy na demokratickej z-i;

 • základňový príd.: z-á stanica

 • základný príd.

  1. tvoriaci súčasť základu (-ov) (význ. 1): položiť z. kameň stavby

  2. tvoriaci základ (význ. 3), hlavný, podstatný: z. výskum, z. princíp, rozdiel

  3. tvoriaci základ (význ. 4), východiskový; prvotný (v hierarchii): z-á škola, z-é vzdelanie;
  z. tón;
  z-é farby z kt. sa miešajú ostatné;
  z-á veličina;
  z. postoj (pri lyžovaní ap.);
  z-á mzda bez prémií a prídavkov;
  lingv.: z-é číslovky;
  z-é vetné členy

 • základový príd. k 1 – 3: z-é murivo, z-á doska;
  lingv. z-é slovo od kt. sa tvoria ďalšie

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: apr, business inteligence, ozs, has, espa, kvv, ous, pgn, čau, udr, pek, lyd, kzv, cou, otr
Slovník skratiek: zpj, e418, gb, tls, lys, výdavky verejných financií, ľist, , čg, ft, i38, o46, vav, fyp, aza
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV