Význam slova "vylu" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 24 výsledkov (1 strana)

 • vylúčiť -i dok.

  1. zbaviť účasti, členstva, vyradiť: v. žiaka zo školy, v. hráča z hry;
  byť v-ený zo súťaže;
  mat. v. člen rovnice

  2. chem. procesom oddeliť: v. z roztoku železo

  3. vyprodukovať a odviesť z tela: v. vosk, pot, moč

  4. uznať za nemožné, nepripustiť: v. možnosť straty, omyl je v-ený;
  to je v-ená vec, to je v-ené to nie je možné;

 • výlučne čast. obmedzuje, zužuje platnosť výrazu, iba, len: vychovávala ho v. matka

 • výlučnosť -i ž.

 • výlučný príd.

  1. patriaci iba jednej osobe, skupine, výhradný: v-é právo

  2. odlišujúci sa od bežného, mimoriadny, exkluzívny: v-é postavenie, prostredie;

 • výlučok -čku m. sekrét: v-y slinných, potných žliaz

 • vylučovací príd. určený na vylučovanie (význ. 1, 2): v. postup, v. zápas;
  anat. v-ie orgány;
  lingv.: v. vzťah spájajúci členy, z kt. druhý obsahovo vylučuje prvý;
  v-ia spojka (napr. alebo)

 • nedok. vylučovať

  // vylúčiť sa

  1. oddeliť sa, vydeliť sa: z roztoku sa v-i krv

  2. uvoľniť sa (význ. 3): potením sa v-i z tela voda;

 • nedok. vylučovať sa

 • vylúdiť -i dok. spôsobiť vznik (tónu, zvuku): v. z husieľ krásny zvuk;
  kniž. v. úsmev na tvári vyvolať;

 • vyľudniť dok. zbaviť ľudí: epidémie v-li celý kraj;

 • nedok. vyľudňovať

  // vyľudniť sa: v-ené ulice;

 • nedok. vyľudňovať sa

 • nedok. vyludzovať

 • vylúhovať dok.

  1. lúhovaním, máčaním spracovať: v. kože

  2. i nedok. chem. lúhovaním uvoľniť, uvoľňovať z niečoho isté látky (a tým získavať, získať požadované látky): v. čaj, krmivo;
  v. olej zo semien;
  v-ná pôda zbavená solí

  // vylúhovať sa uvoľniť sa (význ. 3), uvoľňovať sa: varením sa v-je vitamín C

 • výluka -y -luk ž.

  1. vylúčenie z premávky na istý čas: v. električiek;
  žel. koľajová v.

  2. hromadné prepustenie robotníkov z práce

 • vylúpať -e -u dok. lúpaním povyberať (semená z obalu): v. jadrá z orechov;
  v. hrach, fazuľu vylúštiť

 • vylúpiť2 -i dok. vykradnúť: v. banku, trezor;

  vylúpiť1 -i, vylúpnuť -e -u -pol dok. lúpaním vybrať (plod, semeno z obalu): v. gaštan;
  v-nuť jadro i pren. odkryť podstatu veci;

 • nedok. vylupovať2

  nedok. vylupovať1

  // vylúpiť sa, vylúpnuť sa (o plode, semene ap.) uvoľniť sa z obalu: zrnko sa samo v-lo;

 • nedok. vylupovať sa

 • vylúskať -a dok.

  1. lúskaním zbaviť (tvrdého) obalu: v. orechy, tekvicové semiačka

  2. takto získať: v-né jadierka

 • vylusknúť -e -ú dok. vylúpnuť: v. jadro z orecha

 • vylúštiť -i -šť/-i! dok.

  1. lúštením zbaviť (mäkkého) obalu: v. fazuľu

  2. takto získať: v-ené zrnká hrachu

  3. vyriešiť niečo ťažké, nejasné: v. hádanku, rébus;
  v. krížovku

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV