Význam slova "vka" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 48 výsledkov (1 strana)

 • dávka -y -vok ž.

  1. vymedzené množstvo: kŕmna d., smrteľná d. jedu;
  d. zo samopalu;

  2. zákonná peňaž. al. naturálna hodnota odvádzaná štátu al. štátom: súdne poplatky a d-y;
  nemocenské d-y;

 • detektívka -y -vok ž.

  1. k detektív: hrať vo filme d-u

  2. detektívna próza, film al. hra: čítať, pozerať d-u

 • dodávka -y -vok ž.

  1. dod(áv)anie: d. strojov, obilia

  2. dod(áv)aný tovar, surovina ap.: zmluvné d-y;
  prevziať d-u;
  rozpisovať d-y kontingenty

  3. hovor. dodávkové auto: chodiť s d-ou;

 • dohrávka -y -vok ž. dohrávanie: d. ligového kola

 • hlávka -y -vok ž.

  1. zdrob. k hlava 1, 6, expr. k hlava 2: detská h., h. zápalky;
  múdra h.!

  2. do gule spojené listy, okvetie ap. niekt. rastlín: h. šalátu, kapusty, ďateliny;
  h. cesnaku;

 • kurzívka -y -vok ž. (novinársky) stĺpček;

 • lávka -y -vok ž. nízky drevený mostík cez potok, jarok ap., lavička

 • muchotrávka -y -vok ž.

  1. huba s veľkým klobúkom rozlič. farieb a prstencom, bot. Amanita

  2. jedovatý druh tejto huby s červeným klobúkom a bielymi bodkami, bot. m. červená Amanita muscaria

 • nadávka -y -vok ž. urážajúce pomenovanie; hrubý výraz: zahrnúť niekoho n-mi, vykrikovať n-y

 • nahrávka -y -vok ž.

  1. nahr(áv)anie zvukového záznamu; takýto záznam: verejná n.;
  nové n-y populárnych piesní

  2. prihrávka: trénovať n-y

 • objednávka -y -vok ž. žiadosť o dodanie tovaru, vykonanie služby ap.; tlačivo s touto žiadosťou: urobiť niečo na o-u;
  vyplniť o-u;
  spoločenská o.

 • obšívka -y -vok ž. prišitá obruba: sukňa s červenou o-ou

 • ochutnávka -y -vok ž. ochutnávanie, koštovka: o. vín, mäsových výrobkov

 • odstávka -y -vok ž. odstavenie (význ. 2): o. vysokej pece; oznámiť o-u teplej vody prerušenie dodávky

 • odvolávka -y -vok ž. pripomínanie niečoho na podporu daného postupu, odvolávanie sa: o. na článok 4

 • ohlávka -y -vok ž. časť (konského) postroja upevnená na hlave zvieraťa, kantár: držať koňa za o-u

 • okopávka -y -vok ž. poľná práca, pri kt. sa pôda kyprí a zbavuje buriny

 • plávka -y -vok ž. lupeňovitá huba s krehkým klobúčikom rozlič. farieb, bot. Russula;

 • podšívka -y -vok ž.

  1. materiál na podšívanie: kúpiť p-u

  2. vnútorná strana oblečenia ap. podšitá takýmto materiálom: kabát s teplou p-ou;

 • pohľadávka -y -vok ž. odb. právny nárok: finančná p.

 • pokonávka -y -vok ž.

  1. pokonávanie: mať p-u s úradmi

  2. dohoda o odstránení sporu: súdna p.

 • pokrývka -y -vok ž.

  1. prikrývka: teplá p.;
  prikryť sa vlnenou p-ou

  2. vrstva rozprestierajúca sa na niečom: snehová p. na poliach

  3. pokrievka: prikryť hrniec p-ou;

 • povrávka -y -vok ž. úslovie

 • predohrávka -y -vok ž. publ. predohrávaný zápas: p. ligového kola

 • prehrávka -y -vok ž. prehr(áv)anie: p. nových skladieb

 • prekopávka -y -vok ž. prekopávanie

 • premávka -y -vok ž. pohyb dopr. prostriedkov: cestná, železničná, pouličná p.;
  usmerňovať p-u;

 • preorávka -y -vok ž. poľnohosp. druhé oranie

 • prerezávka -y -vok ž. les. výsek vedľajších drevín, kt. prekážajú rastu pestovaných stromov

 • prestávka -y -vok ž. krátke prerušenie v činnosti, pauza: pracovná p., školská p., p. na desiatu, p. v divadle;
  pracovať bez p-y;
  hovoriť bez p-y

 • pretrhávka -y -vok ž. pretrhávanie (význ. 2)

 • prezývka -y -vok ž. vedľajšie pomenovanie niekoho podľa charakteristických vlastností

  dať p-u niekomu prezvať ho

 • prihrávka -y -vok ž. prihr(áv)anie, nahrávka: dostať p-u

 • prikrývka -y -vok ž. predmet na prikrývanie ako ochrana ap., prikrývadlo: prešívaná p., stolová p.

 • rozkopávka -y -vok ž. rozkop(áv)anie, rozkopané miesto: mesto je plné r-ok

 • rozohrávka -y -vok ž. rozohratie lopty, puku spoluhráčovi

 • rozorávka -y -vok ž. rozorávanie

 • rozprávka -y -vok ž. vymyslený príbeh, obyč. z neskutočného života: ľudové r-y;
  r-y o princeznách;
  čítať, rozprávať r-y;

  je tu ako v r-e nádherne;

 • skrývka -y -vok ž. ban.

  1. zemina nad ložiskami nerastov

  2. odpratávanie tejto zeminy;

 • stávka -y -vok ž.

  1. dohovor, pri kt. vyhráva ten, ktorého tvrdenie sa ukáže správne; hra založená na takomto dohovore: uzavrieť, prehrať s-u;
  s. o peniaze

  2. vec, vklad, o kt. sa niekto stavil al. kt. postavil do hry: prijímať s-y

  niečo je v s-e niečo možno stratiť al. získať;

 • stretávka -y -vok ž. hovor. (pravidelne sa opakujúce) stretnutie záujmovej al. inej skupiny: maturitná s., mali sme s-u

 • upchávka -y -vok ž. materiál, súčiastka na upchávanie: u. na otvor, u. čerpadla

 • videonahrávka -y -vok ž. nahrávka relácie, filmu, udalosti ap. na videokazete

 • vykopávka -y -vok ž.

  1. vykopávanie; výkop: v. zemiakov;
  v. základov

  2. obyč. mn. vykopávky starožitné predmety získané vykop(áv)aním: cenné v-y na Devíne, zbierka egyptských v-ok

 • vyorávka -y -vok ž. vyorávanie (význ. 2): v. zemiakov, dokončiť v-u

 • vypchávka -y -vok ž. prostriedok (vrstva látky ap.) na vypchávanie: v-y do (prieramkov) šiat, čalúnnické v-y;

 • zastávka -y -vok ž.

  1. zastavenie (význ. 1, 2): malá z. (na pochode);
  pracovať bez z-y

  2. miesto, kde pravidelne zastávajú prostriedky hromadnej dopravy: autobusová z., z. električky

  3. vzdialenosť medzi dvoma takými miestami: koľko z-k je do centra?

  zástavka -y -viek ž. zdrob.

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV