Význam slova "velko" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 73 výsledkov (1 strana)

 • veľkobaňa -e ž. baňa s ťažbou značne prevyšujúcou priemer

 • veľkoburžoázia -ie ž. vládnuca skupina buržoázie;

 • veľkoburžoázny príd.

 • veľkochov -u m. chov vo veľkom: v. hospodárskych zvierat

 • veľkodistribúcia -ie ž. distribúcia vo veľkom;

 • veľkodistribučný príd.: v. podnik

 • veľkodušne prísl.;

 • veľkodušnosť -i ž.

 • veľkodušný príd. kt. sa vyznačuje veľkosťou ducha, veľkorysý, šľachetný; svedčiaci o tom: v. človek;
  v. čin, v-é gesto;

 • veľkofilm -u m. finančne nákladný film s mnohými účinkujúcimi: americký v.

 • veľkoformátový príd. kt. má veľký formát: v-é umelecké publikácie

 • veľkohubo prísl.;

 • veľkohubosť -i ž.

 • veľkohubý príd. pejor. kt. rád zveličuje, kt. má veľa vystatovačných rečí, chvastúnsky; svedčiaci o tom: v. krikľúň;
  v-á politika, v-é vyhlásenie;

 • veľkokapacitný príd. kt. má veľkú, nadmernú kapacitu: v-á sušiareň

 • veľkokapitál -u m. veľký, koncentrovaný kapitál: monopolný v.;

 • veľkokapitálový príd.

 • veľkoklasý príd. poľnohosp. kt. má veľké klasy: v-á pšenica

 • veľkolepo prísl.;

 • veľkoleposť -i ž.

 • veľkolepý príd.

  1. nádherný na pohľad, prekrásny: v-á prírodná scenéria, v-é divadlo, v-á slávnosť

  2. vynikajúci, výborný; mohutný, grandiózny: v. plán výstavby autostrád;
  v-é vodné, umelecké dielo;

 • veľkomesto -a -miest s. mesto s počtom obyvateľov nad 100 000, kt. je aj významné hosp., kult. a admin. centrum;

 • veľkomestský príd.: v. život;

  veľkomestsky prísl.

 • veľkomoravský príd. k Veľká Morava: v-é knieža;
  hist. V-á ríša štátny útvar na terajšom území Slovenska a Moravy, Veľká Morava

 • veľkomožná ž.

 • veľkomožný

  I. príd. v min. súčasť titulu al. oslovenia príslušníkov (nižšej) šľachty: v. pán, v-á pani

  II. veľkomožný m. v min. titul al. úctivé oslovenie spoloč. vyššie postaveného človeka: pán veľkomožný;

 • veľkomyseľne prísl.;

 • veľkomyseľnosť -i ž.

 • veľkomyseľný príd. kniž. veľkodušný, veľkorysý: v. čin;

 • veľkonočný príd. k Veľká noc: v-é zvyky, v-é vajíčko;
  V-á nedeľa, V. pondelok

 • veľkoobchod -u m. obch. organizácia na zásobovanie maloobchodu: štátny v.;

 • veľkoobchodníčka -y -čok ž.;

 • veľkoobchodnícky príd.

 • veľkoobchodník -a mn. -ci m. majiteľ veľkoobchodu;

 • veľkoobchodný príd.: v-á cena

 • veľkoodberateľ -a mn. -ia m. odberateľ vo veľkom: v. elektriny, plynu;

 • veľkoodberateľka -y -liek ž.;

 • veľkoodberateľský príd.

 • veľkopanský príd.

  1. šľachtický, panský: v-é majetky

  2. pejor. prejavujúci nadradenosť, povýšenecký: v-é spôsoby;

  veľkopansky prísl. k 2: správať sa (po) v.

 • veľkopekáreň -rne ž. pekáreň s veľkou kapacitou: automatizovaná v.

 • veľkopestovateľ -a mn. -ia m. pestovateľ vo veľkom: v. tabaku;

 • veľkopestovateľka -y -liek ž.

 • veľkopiatkový príd. k Veľký piatok: v-é zvyky;
  cirk. v-é obrady

 • veľkoplodý príd. kt. má veľké plody: v-á tekvica, v-é jahody

 • veľkoplošný príd. zasahujúci veľkú plochu: v-á maľba;
  v-é hospodárstvo;
  v. rozhadzovač (hnojív);
  v-á reklama zaberajúca veľkú plochu;
  v-á projekcia na veľkú plochu

 • veľkopodnik -u m. podnik veľkého rozsahu (zložený z viacerých podnikov): poľnohospodársky, hydinársky v.

 • veľkopredajňa -e ž. predajňa s veľkou plochou a s bohatým sortimentom tovaru: v. potravín

 • veľkopriestorový príd. zaberajúci, poskytujúci veľký priestor: v-é garáže

 • veľkoprodukcia -ie ž. produkcia vo veľkom: trhová v., v. zeleniny;

 • veľkoprodukčný príd.

 • veľkorozmerný príd. kt. má veľké rozmery: v. náklad, v-á požiarna technika

 • veľkoryso prísl.;

 • veľkorysosť -i ž.

 • veľkorysý príd. kt. chápe veci zo širokého hľadiska, veľkodušný, op. malicherný, úzkoprsý; ukazujúci túto vlastnosť: v. človek;
  v. program;

 • veľkosklad -u m. sklad s veľkou kapacitou: v-y ovocia a zeleniny

 • veľkospotrebiteľ -a mn. -ia m. kto nakupuje al. spotrebúva tovar vo veľkom;

 • veľkospotrebiteľka -y -liek ž.;

 • veľkospotrebiteľský príd.: v-é ceny

 • veľkosť -i ž.

  1. priestorový, plošný rozmer: v. bytu, pozemku, roztriediť veci podľa v-i, obraz v životnej v-i;
  topánky, šaty v štyroch v-iach veľkostných skupinách

  2. priestorová rozmernosť, rozsiahlosť: v. vesmíru, oceána

  3. istý rozsah, množstvo, početnosť: v. majetku, sumy

  4. sila (význ. 3), intenzita: v. citu, viny

  5. veľká hodnota, význam, dôležitosť: v. ducha, myšlienky, charakteru, mravná v. človeka;

 • veľkostatkár -a m. vlastník veľkostatku, statkár;

 • veľkostatkárka -y -rok ž.;

 • veľkostatkársky príd.: v-a pôda

 • veľkostatok -tku m. pozemkový majetok s veľkou rozlohou: zvyškové v-y, vyvlastnenie v-ov;

 • veľkostný príd. k 1: v. sortiment

 • veľkosvetský príd. obyč. pejor. svetácky, mondénny: v-á dáma;
  v-é spôsoby;

  veľkosvetsky prísl.

 • veľkotýždňový príd. k Veľký týždeň: v-é pobožnosti

 • veľkovýkrmňa -e ž. výkrmňa s veľkou kapacitou: v. ošípaných

 • veľkovýroba -y ž. výroba vo veľkom, op. malovýroba: priemyselná v., v. v poľnohospodárstve;

 • veľkovýrobný príd.: v-é hospodárstvo

 • veľkozrnný príd. kt. má veľké zrná: v-á kukurica

Naposledy hľadané výrazy:

Pravidlá slovenského pravopisu: leni, predsudok, zastupkyna, ot, cimbal, nemehlo, kariéra, maly, zmes, tla, pet, hi, mexiko, divák, demagógia
Technický slovník: hv, bad block, hat, assistant, f, v, as, s t, aja, irq, sr, sar, cable, terminatio, k
Ekonomický slovník: dpd, csa, spj, dt, cpe, udp, nsh, vmd, spr, zai, dci, peb, isj, api, pbn
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV