Význam slova "veď" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 30 výsledkov (1 strana)

 • veď

  I. spoj. priraď. má vysvetľovací význ., však (význ. 2): otvorte oblok, v. sa tu nedá dýchať;
  počul som to, v. každý iba o tom hovorí

  II. čast.

  1. v nadväznosti na kontext vyj. utvrdenie sa v mienke, však (význ. 1): v. on ešte príde prosiť;
  v. som si to myslel;
  v. sa hádam neurazil

  2. i veďže hovor. vyj. pobádanie, nože: v. už daj pokoj! veď(že) sa nebojte!

 • veda -y vied ž. sústava poznatkov o zákonitostiach objektívnej skutočnosti, kt. vznikla teoretickou poznávacou činnosťou človeka; jednotlivý odbor tejto sústavy: súčasná v., exaktné v-y, prírodné, technické v-y, historická v., rozvoj v-d, Slovenská akadémia v-d;

 • vedátor -a m. hovor. expr. vedec: bude z neho v.

 • vedec -dca m. kto vedecky pracuje: známy v.;
  v-i zistili, že nad Antarktídou je ozónová diera;

 • vedecko-fantastický príd. fantastický s použitím ved. poznatkov: v. román

 • vedecko-popularizačný príd. popularizujúci ved. poznatky: v. film

 • vedecko-technický príd. týkajúci sa vedy a techniky: v. rozvoj, v-á revolúcia

 • vedeckosť -i ž.

 • vedeckovýskumný príd. týkajúci sa ved. výskumu: v-é úlohy

 • vedecký príd.

  1. súvisiaci s vedou; založený na vede: v. výskum, v-é dielo, v. pracovník;
  v-é myslenie

  2. týkajúci sa vedcov: v-á hodnosť, v. ašpirant;

  vedecky prísl.: v. pracovať, v. zdôvodnený;

 • vedenie -ia s.

  1. zariadenie spájajúce dva al. viacej tech. zdrojov: elektrické, trolejové v.;
  v. ústredného vykurovania

  2. skupina ľudí, kt. niečo vedú, spravujú: (zvoliť) v. strany;
  adresovať v-iu závodu

  3. vedúce postavenie (v súťaži ap.): dostať sa do v-ia;
  dvojgólové v. náskok dvoch gólov

  expr. mať dlhé v. byť nechápavý

 • vedierko -a -rok s. zdrob.

 • vedieť vie vedia vedz! vedel nedok.

  1. mať vedomosť o niekom, niečom, byť oboznámený s niečím: v. niečo presne, dobre, zo skúsenosti;
  v-m o ňom všetko;
  (ja) nev-m o tom nič nie som informovaný;
  nev-te (mi povedať), kde je stanica? čo ja v-m (, kde to vzal);
  viem jedno miesto poznám

  2. mať osvojené (ako poznatok), mať zručnosť v niečom, ovládať: v. písať, čítať, plávať, v. matematiku, v. po nemecky, v. hrať na klavíri

  3. mať schopnosť vyrovnať sa s istou situáciou, vyznať sa v niečom: v. si poradiť, v. sa vynájsť, nevie si to vysvetliť, v-l si to oceniť;
  (teraz) ukáž, čo v-š!

  4. dať v. oznámiť (význ. 1): dáme vám v., ako sme sa rozhodli;
  (ne)dať o sebe v. (ne)ohlásiť sa

  5. v zápore so slovesami, kt. vyj. veľkú mieru deja zdôrazňuje intenzitu deja: nev-l si to vynachváliť, nev-l sa vynadívať

  6. neviem (, neviem) hovor. vyj. pochybnosť: n., n., či vydrží do konca

  vie, čo chce je cieľavedomý;
  vie, ako na to vyzná sa;
  vie, koľko udrelo situácia mu je jasná;
  nevie, kde mu hlava stojíveľa roboty;
  nevie si rady je bezradný;
  nevie sa do kože zmestiť je samopašný;
  nevie, kam z konopí je v rozpakoch;
  nevie o sebe je v bezvedomí;
  nevie (ani) ústa otvoriť je nesmelý;
  robí sa, vyzerá, akoby nev-l do päť, do piatich, do troch napočítať, narátať robí sa nevedomým, naivným;
  každý vie, kde ho topánka tlačí čo ho trápi, aké má problémy;
  v., kde je sever vyznať sa v niečom

 • vedkyňa -e -kýň ž.

 • vedľa

  I. prísl.

  1. v tesnej blízkosti, v susedstve: spal v. (v izbe), je to hneď tu v.

  2. bokom (od cieľa), mimo: lopta dopadla v.

  triafať, byť v. mýliť sa

  II. predl. s G vyj.

  1. miestnu blízkosť, popri, povedľa: stromy rastú husto jeden v. druhého, v kine sedel v. mňa

  2. smerovanie popri niečom, okolo, povedľa: cesta vedie v. potoka, kráčal chodníkom v. cintorína

  3. výskyt v spoločnosti niekoho: vyrastali, pracovali v. seba

 • vedľajší príd.

  1. nachádzajúci sa v susedstve: vo v-ej izbe, pri v-om stole

  2. vyskytujúci sa popri hlavnom, bočný: v-ia ulička, v-ie zamestnanie, v-ie produkty;
  bot. v. koreň;
  gram. v-ia veta závislá od inej vety

  3. bezvýznamný, nepodstatný: to je teraz v-ie

  odsunúť niečo na v-iu → koľaj

 • vedno prísl.

  1. spoločne (význ. 3), spolu: chodili v. do školy

  2. dohromady (význ. 1), dovedna: všetko splýva v.

 • vedný príd.: v. odbor, v-á politika

 • vedome prísl.: v. škodiť niekomu

 • vedomie -ia s.

  1. schopnosť človeka myslieť a uvedomovať si svoj vzťah k okoliu: ľudské v.;
  spoločenské v. súhrn teórií a názorov, kt. sú odrazom života spoločnosti

  2. stav, keď si človek uvedomuje svoju existenciu: stratiť v., byť pri (plnom) v-í

  3. uvedomovanie si, vedomosť o niečom, povedomie: v. viny, v. vlastnej dôležitosti;
  robil to s v-ím nadriadených

  dať na v. oznámiť;
  (ne)brať na v. a) (niečo) (ne)uvedomovať si b) (niekoho) (ne)všímať si

  (konať) podľa najlepšieho v-ia a svedomia s plnou zodpovednosťou

 • vedomosť -i ž.

  1. iba mn. vedomosti poznatky nadobudnuté štúdiom, skúsenosťou, znalosti: školské v-i, získavať (nové) v-i, mať rozsiahle, slabé v-i

  2. zastaráv. vedomie, uvedomenie si, uvedomovanie si

  (ne)mať o niečom v. (ne)vedieť niečo;

 • vedomostne prísl.

 • vedomostný príd.: v-á úroveň;

 • vedomý príd. konaný s plným vedomím, uvedomovaný: v. čin, v-á lož

  byť si v. niečoho uvedomovať si niečo;

 • vedro -a -dier s. väčšia valcovitá nádoba s pohyblivým držadlom (na vodu); jej obsah: smaltované v.;
  za v. malín

  leje sa ako z v-a veľmi prší;

 • vedúca ž.

 • vedúci

  I. príd.

  1. kt. niečo vedie, riadi: v. pracovník, v-a osobnosť, v-i činitelia

  2. kt. súvisí s vedením: v-e postavenie, v-a úloha;
  v. gól

  II. vedúci m. vedúci pracovník: zodpovedný v., v. oddelenia, predajne;

 • vedychtivosť -i ž.

 • vedychtivý príd. túžiaci po vedomostiach;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV