Význam slova "výkon" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 15 výsledkov (1 strana)

 • výkon -u m.

  1. množstvo práce vykonanej za časovú jednotku; výsledok takejto práce, činnosti: (nad)priemerný v., v. stúpa, pokles v-u;
  v. stroja, v. turbíny;
  podávať vrcholné v-y (v športe)

  2. vykon(áv)anie istej činnosti; realizácia istej úlohy: v. povolania, brániť vo v-e povinností;
  v. trestu, v. uznesenia;

 • vykonať dok.

  1. urobiť, uskutočniť (nejakú činnosť); často sa používa ako formálne sloveso a tvorí význ. celok s pripojeným substantívom (v A): v. veľa práce, v. inšpekciu;
  v. rozsudok, rozkaz;
  v. návštevu u niekoho navštíviť ho;
  v. cestu

  2. vybaviť (význ. 1): v. si pas, povolenie

  3. urobiť (niečo zlé, dobré): pozri, čo si v-l! spôsobil;
  veľa pre nás v-li;

 • vykonávací príd. určený na vykonávanie, realizovanie niečoho: práv. v-ie nariadenie;
  tech. v. projekt druhý st. projektovej dokumentácie (stavieb)

 • nedok. k 1, 2 vykonávať -a: v. dozor;
  v. funkciu zastávať

 • vykonávateľ -a mn. -ia m. kto niečo vykonáva: v. spravodlivosti, v. príkazu;

 • vykonávateľka -y -liek ž.;

 • vykonávateľský príd.

 • výkonne prísl. k 2: v. pracovať;

 • výkonnosť -i ž. množstvo práce vykonanej za jednotku času: v. motora, pokles v-i;

 • výkonnostné s. príplatok k mzde za zvýšený prac. výkon

  výkonnostne prísl.: v. klesať

 • výkonnostný príd.: v-á trieda, v-á skúška;
  v. príplatok za vyššiu výkonnosť;

 • výkonný príd.

  1. kt. vykonáva istú zverenú činnosť: v. redaktor;
  v. výbor, orgán;
  v. umelec interpret, op. tvorivý;
  v. športovec aktívny;
  v-á moc daná zákonom a vykonávaná orgánom

  2. kt. je schopný podávať veľký prac. výkon: v. pracovník, v. stroj;

 • výkonový príd. k 1: v-á norma

 • vykonštruovať -uuje dok. zostaviť bez reálneho základu, vyšpekulovať, vymyslieť: v. obžalobu, v-ná zápletka

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV