Význam slova "váš" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 7 výsledkov (1 strana)

 • váš vášho m. vaša vašej ž. vaše vášho s. I m. a s. vaším mn. m. živ. vaši m. neživ., ž. a s. vaše vašich D vašim

  I. zám. privl.

  1. vyj. privl. vzťah viacerých adresátov k osobe al. veci (ako vlastníctvo, prináležanie, spoloč. al. zamestnanecký vzťah ap.): v-i rodičia, v-e domy, v-e (pracovité) ruky;
  (žiaci,) toto je v-a trieda;
  toto je v. nový vedúci;
  to je v-a vec týka sa iba vás

  2. vyj. takýto vzťah jedného adresáta pri vykaní; je súčasťou titulov: je to v. kabát? na v-e zdravie, otec! sadol som si na v-e miesto;
  v-a excelencia, v-a výsosť (v oficiálnom písomnom styku V-a Excelencia, V-a Výsosť)

  3. (v spoj. s pomenovaním deja al. jeho výsledku) vyj. pôvodcu al. predmet (deja): v-e napredovanie, v. záujem, v-a záchrana

  4. vyj. zreteľ: človek v-ho typu, je asi vo v-ch rokoch

  5. hovor. má funkciu odkaz. zám.: v-i ľudia to už zariadia

  6. expr. vyj. citové vzťahy (kladné, iron. ap.): V. oddaný syn (v liste);
  to je v. človek zmýšľa ako vy;
  zahráme vám tú v-u obľúbenú;
  toto je ten v. (slávny) hrdina?

  nech je, nemusí byť po v-om podľa vášho želania;
  v-e šťastie, že ... mali ste šťastie, že ...

  II. hovor. váš m. manžel;

 • vaša ž. manželka;

 • vášeň -šne ž.

  1. prudký cit zbavujúci rozumovej kontroly: chorobná, slepá v., dať sa strhnúť v-ou

  2. prudká, náruživá citová náklonnosť, láska: v. k žene

  3. silná záľuba, túžba po nejakej činnosti, náruživosť: poľovnícka v., zberateľská v., vložiť sa do diela s v-ou

 • vaši m. a) (blízka) rodina b) prívrženci, priatelia

 • vášnivo prísl.;

 • vášnivosť -i ž.

 • vášnivý príd.

  1. prudko, živelne reagujúci; svedčiaci o tom: v. človek;
  v-á povaha;
  v-á debata

  2. prejavujúci ľúbostnú vášeň: v-í milenci;
  v. pohľad

  3. veľmi niečomu oddaný, náruživý: v. poľovník, hubár;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV