Význam slova "uvo" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 17 výsledkov (1 strana)

 • úvod -u m.

  1. začiatočná časť knihy, článku; odb. publikácia al. iný odb. text uvádzajúci do vedného odboru: doplniť knihu ú-om;
  ú. do filozofie

  2. slovný al. iný prejav začínajúci niečo: povedať pár slov na ú.;

 • úvodník -a m. úvodný článok novín, časopisu na závažnú aktuálnu tému: ú. Hospodárskych novín;

 • úvodnikár -a m. pisateľ úvodníkov;

 • úvodnikárka -y -rok ž.

 • úvodníkový príd.

 • úvodný príd.: ú. prejav, ú-é slovo;
  ú-á časť skladby, ú. film seriálu;
  ú. projekt

 • úvodzovky -viek ž. mn. znamienka, ktorými sa v texte označuje priama reč al. citovaný, príp. štylisticky neprimeraný výraz: dať vetu do ú-iek;

 • uvoľnene prísl.;

 • uvoľnenosť -i ž.

 • uvoľnený príd. zbavený obmedzenia al. napätia, op. upätý: u. vzťah;
  u-é držanie tela;
  u-é správanie;

 • uvoľniť dok.

  1. zbaviť obmedzenia (v pohybe ap.), vyslobodiť: u. si prsty zo zovretia;
  u. cesty (od snehu)

  2. povoliť niečo obopínajúce ap.: u. si golier;
  u. koňom uzdu popustiť

  3. zbaviť súdržnosti (niečo pevne spojené): u. skrutku, dosku v ohrade, u. zeminu odstrelom

  4. uprázdniť niečo obsadené, zaujaté: u. miesto starším, u. priechod, u. byt

  5. zbaviť (prac.) povinností: u. pracovníka (pre vyšší orgán), u. žiaka z vyučovania, u. nominovaného hráča

  6. poskytnúť (niečo viazané): u. prostriedky na výstavbu

  7. zbaviť napätosti, povoliť: u. svaly, u. struny

  8. zmierniť intenzitu niečoho, povoliť: u. tlak, zovretie

  9. urobiť menej záväzným, prísnym: u. disciplínu, manželské vzťahy;

 • uvoľňovač -a m.

  1. garb. činidlo na uvoľňovanie chlpov zo surových koží

  2. tech. súčiastka písacieho stroja, ktorou sa uvoľňuje vsunutý papier

 • uvoľňovací príd. určený na uvoľňovanie: u. dekrét;
  tel. u-ie cviky

 • nedok. uvoľňovať

  // uvoľniť sa

  1. zbaviť sa obmedzenia (v pohybe), vyslobodiť sa: u. sa z pút, pes sa u-l z reťaze

  2. stať sa menej tesným, povoliť: slučka sa u-la

  3. stratiť súdržnosť: skrutka, skala, lavína sa u-la

  4. stať sa voľným (význ. 3), uprázdniť sa: v dome sa u-l byt

  5. zbaviť sa (prac.) povinností: nemôže sa u. z práce

  6. zbaviť sa napätosti: svalstvo sa u-lo

  7. zmierniť sa: medzinárodné napätie sa u-lo

  8. stať sa menej záväzným, prísnym: morálka sa u-la;

 • nedok. uvoľňovať sa

 • úvoz -u m. (poľná) cesta pod úrovňou okolitého terénu;

 • úvozový príd.

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV