Význam slova "ul" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 97 výsledkov (1 strana)

 • úľ -a L -i mn. -e m. drevená konštrukcia na chovanie včiel: materský, prenosný úľ

  je tam ako v úli rušno;

 • uľahčiť -hč/-i! dok.

  1. urobiť ľahším, menej namáhavým: u. (si) prácu

  2. uľaviť, odľahčiť: u. rodičom;
  pocítiť u-enie;

 • nedok. uľahčovať

  // uľahčiť sa

  1. stať sa ľahším, menej namáhavým: manipulácia s kontajnermi sa im u-la

  2. neos. uľaviť sa, odľahnúť: po lieku sa mu u-lo;

 • nedok. uľahčovať sa

  // uľahčiť si uľaviť si, odľahčiť si: u. si zahrešením

 • uľahnúť, uľahnúť sa -e -ú -hol dok. klesnúť (význ. 1), poklesnúť, usadnúť sa: hrob (sa) po čase u-e, u-tá vrstva snehu, u-tý násyp;

 • ulahodiť dok.

  1. urobiť po vôli, vyhovieť: ťažko každému u.

  2. uhádnuť (význ. 3), utrafiť: (ne)u. množstvo, mieru pri solení

 • úľak -u m. zľaknutie, ľak: spamätať sa z ú-u

 • ulakomiť sa dok. chcieť si prisvojiť (z lakomosti): u. sa na cudzie;
  na to sa nik neu-í nemá to veľkú cenu

 • nedok. ulamovať

  // ulomiť sa: u-ený kus skaly;

 • nedok. ulamovať sa

 • ulapiť dok. chytiť (význ. 1), lapiť: u. niekoho pod krk

  // ulapiť sa: mocne sa u. zábradlia

 • úľava -y úľav ž.

  1. iba jedn. uľavenie: pocítiť ú-u, liek (ne)prináša ú-u

  2. zníženie, zmenšenie povinností: mal ú-y v štúdiu;
  fin. daňová ú. zníženie dane

 • uľaviť dok. zbaviť nepríjemného stavu, pocitu, ťažkostí ap., uľahčiť, odľahčiť: u. postihnutému v trápení, u. ukonanému telu;

 • nedok. uľavovať

  // uľaviť sa neos. (o nepríjemnom stave) zlepšiť sa, uľahčiť sa: chorému sa u-lo;

 • nedok. uľavovať sa

  // uľaviť si zmierniť nepríjemný pocit, stav ap., uľahčiť si: rozkričal sa, aby si u-l (v hneve)

 • ulepiť sa dok. expr. zachytiť sa (význ. 1, 3), prichytiť sa: u. sa na schodíky vagóna

 • úlet -u m. odb. unikanie (popolčeka ap.) do ovzdušia; takto unikajúce čiastočky: znížiť percento ú-u

 • uletieť -í -ia dok. letom opustiť miesto, odletieť: vtáčik, motýľ u-l;

 • uležať -í -ia dok. (iba v spoj. so slovesami dať, nechať) odležať: tvrdé ovocie necháme u.

  // uležať sa odležať sa: u-né mäso;

 • uliahnuť sa -e -u -hol dok. vyliahnuť sa: práve u-té teľa, jahňa

 • uliať uleje ulejú dok. liatím (význ. 2) zhotoviť; odliať: u. zvon;

 • uliať sa uleje ulejú dok. hovor. expr. vyhnúť sa práci, povinnostiam: u. sa v škole, u. sa zo schôdzky;

 • ulica -e ulíc ž. upravená cesta obyč. s dvoma radmi domov: mestské u-e, široká, bočná, tichá u.;
  slepá u. bez vyústenia;
  chodiť po u-i

  byť na u-i bez zamestnania;
  vyhodiť niekoho na u-u;
  žena z u-e prostitútka;

 • ulička -y -čiek ž. zdrob.: úzka u.;
  u. medzi sedadlami, medzi stolmi priechod

  dostať sa do → slepej u-y

 • uličnica -e -níc ž.;

 • uličnícky príd. i prísl.;

 • uličníctvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. nevychovanosť, samopašnosť

  2. výčin uličníka

 • uličník -a mn. -ci m. nevychovaný, samopašný chlapec, nezbedník;

 • uličný príd.: u-á izba obrátená na ulicu;
  u. futbal hrávaný na ulici;

 • nedok. ulietať -a, uletovať

 • ulievač -a m. hovor. pejor. kto sa rád ulieva;

 • ulievačka -y -čiek ž.;

 • ulievačský príd.;

 • ulievačstvo -a s.

 • ulievareň -rne ž. hovor. expr. vyhýbanie sa práci; zamestnanie, kt. to umožňuje

 • nedok. ulievať sa -a

 • nedok. ulíhať, ulíhať sa -a, ulihovať, ulihovať sa

 • úlik -a m. zdrob.

 • úlisne prísl.;

 • úlisnica -e -níc ž.

 • úlisník -a mn. -ci m. úlisný človek;

 • úlisnosť -i ž.

 • úlisný príd. neúprimne milý, podlízavý; svedčiaci o tejto vlastnosti: ú. človek;
  ú. úsmev

  ú. ako had veľmi;

 • ulita -y ulít ž. vápenná schránka niekt. mäkkýšov: slimačia u.;

 • ulitník -a m. mäkkýš obyč. s ulitou;
  zool. ulitníky Gastropoda

 • ulízane prísl.: pôsobí u.

 • ulízaný príd. expr.

  1. nahladko učesaný: u-á hlava

  2. hovor. nápadne upravený: u. fičúr;

 • úloha -y úloh ž.

  1. čo treba vykonať, povinná činnosť, poslanie: štátna, výrobná ú., výskumná ú.

  2. funkcia (význ. 1), postavenie: mať vedúcu ú-u v skupine

  3. stvárnenie div. al. film. postavy, rola: malé ú-y;
  hrať hlavnú ú-u i pren. mať rozhodujúce postavenie

  4. škol. práca: domáca ú., písať si ú-u

  5. niečo určené na riešenie: matematická, šachová ú.

  mať, klásť za ú-u

  hrať veľkú, významnú ú-u;

 • úlomček -a m. zdrob.

 • ulomiť dok. odlomiť: u. vrchovec;

 • úlomkový príd.;

 • úlomok -mka/-mku m.

  1. odlomený kúsok: ú-y skaly, horniny

  2. kniž. úryvok, útržok, fragment: ú-y viet, piesne;

 • uloviť dok. lovom získať, chytiť: u-ená zver;

 • úlovok -vku m. ulovená zver, korisť: bohatý ú.;

 • úľový príd.;

 • úložisko -a -žísk s. miesto uloženia niečoho: ú. rádioaktívneho odpadu;

 • úložiskový príd.

 • uložiť dok.

  1. položiť na miesto, odložiť; schovať: u. bielizeň do skrine, u. cennosti, listiny do trezoru

  2. položiť v istom poriadku, usporiadať, poukladať: u. si svoje veci, u. drevo, tehly;
  u-enie zemských vrstiev poloha;
  u-enie ložiska spôsob umiestnenia

  3. dať, odložiť (do banky): u. si peniaze na knižku

  4. inform. previesť informáciu z operačnej pamäte na pamäťové médium

  5. položiť na lôžko: u. deti, chorého do postele

  6. nariadiť, prikázať, naložiť: u. niekomu za úlohu pripraviť návrh;
  u. trest, pokutu;

 • úložné s. poplatok za uloženie veci

 • ultimatívne prísl.;

 • ultimatívnosť -i ž.

 • ultimatívny príd.: u-a požiadavka;

 • ultimátum -ta s. (posledná) výzva sprevádzaná pohrozením: dať, dostať, prijať u.;
  práv. (v medzinár. vzťahoch) dať u. kategoricky oznámiť požiadavky a pohroziť protiopatreniami;

 • ultra neskl. príd. označujúci istú vlastnosť vo veľkej miere, obyč. vys. kvalitu výrobku ap. (najmä v reklame)

 • ultrafialový príd.: fyz. u-é lúče s kratšou dĺžkou než viditeľné fialové lúče;
  u-é žiarenie neviditeľné elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou kratšou ako pri viditeľnom svetle, zn. UV

 • ultrakrátky príd. veľmi krátky: odb. u-e vlny veľmi krátke

 • ultraľahký príd. veľmi ľahký: u-é lietadlo

 • ultraľavičiar -a m. prívrženec krajnej ľavice;

 • ultraľavičiarka -y -rok ž.;

 • ultraľavičiarsky príd. i prísl.;

 • ultraľavičiarstvo -a s.

 • ultraľavicový príd. krajne ľavicový: u-é tendencie

 • ultramarín -u m. sýta belasá farba;

 • ultramarínový príd.

 • ultramoderný príd. prepiato moderný, hypermoderný: u-é prostredie, názory

 • ultranacionalista -u m. stúpenec ultranacionalizmu;

 • ultranacionalistický príd.: u-á požiadavka;

  ultranacionalisticky prísl.

 • ultranacionalistka -y -tiek ž.;

 • ultranacionalizmus -mu m. krajný nacionalizmus;

 • ultrapravičiar -a m. prívrženec krajnej pravice;

 • ultrapravičiarka -y -rok ž.;

 • ultrapravičiarsky príd. i prísl.;

 • ultrapravičiarstvo -a s.

 • ultrapravicový príd. krajne pravicový: u-é názory

 • ultraradikálny príd. krajne radikálny: u. postoj

 • ultrasonografia -ie ž. lek. vyšetrovacia metóda, ktorou sa skúmajú vnútorné orgány a (chorobné) zmeny v (ľudskom) organizme pomocou vysokofrekvenčných zvukových vĺn;

 • ultrasonografický príd.: u-é vyšetrenie

 • ultrazvuk -u m.

  1. fyz. zvuk nad hranicou počuteľnosti

  2. hovor. ultrasonografia: pomocou u-u zistili dvojčence;

 • ultrazvukový príd.: u. prístroj

 • úľuba -y ž. obyč. v spoj. pozerať s ú-ou so zaľúbením, s potešením

 • ulúpiť -i dok. lúpežou získať, (násilím) ukradnúť: u-ená korisť

 • uľútiť sa -i dok. neos. prísť ľúto, uľútost(n)iť sa: u-lo sa mu chudáka

 • uľútostiť sa, uľútostniť sa dok. neos. uľútiť sa: u-lo sa im sirôt, prijali ich za svoje

 • čulý príd. (o živých tvoroch, ich činnosti) živý, pohyblivý, svižný, vrtký: č-é dieťa, mláďa;
  byť svieži a č.;
  č. pracovný ruch;
  č. obchodný styk častý;
  č-á debata rušná;

 • uršulínka -y -nok ž. členka žen. rehoľného spoločenstva založeného v 16. stor.;

 • uršulínsky príd.: u. kostol

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: sso, o, hu, syd, ssi, žac, spm, tmi, spj, sol, sog, arimr, snr, sow, rád
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV