Význam slova "ty" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 59 výsledkov (1 strana)

 • ty G, A teba, ťa D tebe, ti L tebe I tebou (kratšie tvary ťa, ti použ. bez dôrazu a bez predl.) zám. osob. 2. os. jedn.

  1. označ. adresáta prejavu, na kt. sa hovoriaci obracia: to si ty? ty si sa vôbec nezmenil;
  prosím ťa, pomôž mi;
  čo ti je? spytoval sa na teba;
  tebe nič nehovorím;
  expr.: čo ťa do toho! ty naničhodník! čo s tebou?

  2. hovor. označ. všeob. adresáta, u kt. hovoriaci predpokladá city, myšlienky, zážitky zhodné so svojimi; niekedy ním hovoriaci adresuje obsah reči sebe: len sa ozveš, hneď ťa zahriaknu;
  keď pozeráš na tú krásu, zdá sa ti, že snívaš;
  oni si chodia po výletoch a ty seď doma

  3. expr.citový význ.: ty, počuj, daj ty tomu pokoj! mňa ty neoklameš!

  4. D ti a) expr. vyj. psychickú účasť podávateľa na deji (etický datív): to ti bol zážitok! zrazu len sa ti zablysklo b) hovor. vyj. privlastňovanie: on ti je rodina?

  (len tak) mne nič, tebe nič a) bezdôvodne b) nenazdajky;
  ako ty mne, tak ja tebe;
  ja pán, ty pán, kto bude kravy, kozy, svine pásť? expr. môj ty svete! zvolanie;
  (ja) byť tebou keby som bol na tvojom mieste

 • tyč -e ž. žrď: kovová, sklená, ebonitová t.;
  tech. vrtná, piestna t.;

 • tyčinka -y -niek ž.

  1. tyčka malých rozmerov: drôtená, grafitová t.

  2. vec tvarom pripomínajúca tyčinku: slané t-y druh pečiva;
  bot. časť kvetu nesúca peľ;

 • tyčinkový príd.

 • týčiť sa -i nedok. kniž. vypínať sa (význ. 3), čnieť: nad mestom sa t-ia veže

 • tyčka -y -čiek ž. zdrob.

 • tyčový príd.: fyz. t. magnet v podobe tyče;

 • týfus -u m. infekčná choroba s horúčkami: brušný t.;

 • týfusový príd.: t-á nákaza

 • tykadlo -a -diel obyč. mn. s. nitkovité hmatové ústroje na hlave niekt. drobných živočíchov: t-á chrobákov

 • tykať nedok. používať zám. ty na označenie 2. os. v dialógu: učiteľ t-á žiakom;
  t. si s kolegami, navrhnúť t-nie

 • týkať sa -a nedok.

  1. dotýkať sa (význ. 1): ničoho sa net-aj!

  2. vzťahovať sa: vec sa ma net-a;
  záležitosti t-júce sa všetkých;
  čo sa t-a (výživy), ... vzhľadom na (výživu), pokiaľ ide o (výživu)

 • tyl -u m. jemná drobno sieťovaná tkanina;

 • tylo -a s.

  1. zadná časť hlavy, záhlavie: vlasy začesané do t-a

  2. zadná časť krku, šija, zátylok: ohorené t.

  3. územie za frontom, zázemie; voj. jednotky v ňom operujúce: obsadiť t. nepriateľa;
  slúžiť v t-e

  4. plochá strana nástroja oproti ostriu: t. sekery, noža;

 • tylový1 príd.: t. závoj

  tylový2 príd.: t-á kosť;
  t-é zložky armády

 • tým spoj. podraď.

  1. → čím

  2. s tým, že uvádza spôsobové vety: odišiel s t., že sa ešte vráti

 • tymian, temian [t-] -u m.

  1. aromatické stredomorské korenie

  2. voňavá živica použ. ako kadidlo pri náb. úkonoch;

 • tymianový, temianový príd.: t-á vôňa

 • tympan -u obyč. mn. m. bicí hud. nástroj v podobe polguľovitého kotla;
  t-y kotly;

 • tympanový príd.

 • týmus -u m. anat. žľaza v hrudi mláďat, brzlík;

 • týmusový príd.

 • typ -u m.

  1. jednotlivá osoba al. vec ako predstaviteľ celej skupiny: (pravý) t. učenca, umelca;
  t-y zobrazené v románe;
  t. moderného sídliska

  2. súhrn jednotlivcov al. vecí s rovnakými znakmi, druh: slovanský t., nordický t.;
  pôvodný t., t. jazyka

  3. teles. al. duš. znaky charakterizujúce skupinu jednotlivcov: atletický t., cholerický t., vizuálny t.

  4. výrobok ako predstaviteľ celej série, prototyp, model: nový t. automobilu, lietadla, obytného domu

  5. charakter, ráz, ktorému zodpovedá skupina javov: strana liberálneho, konzervatívneho t-u;
  t. odbornej, strednej školy

  6. i mn. typy polygr. jednotlivé písmená, litery; tlačové písmo

 • typickosť -i ž.

 • typický príd.

  1. kt. má vlastnosti typu (význ. 1), charakteristický, príznačný: t. predstaviteľ staršej generácie;
  t. prípad, t-á vlastnosť;
  to je preňho t-é

  2. rázovitý, originálny: t-á figúra, t-á krajina;

  typicky prísl.;

 • typizácia -ie ž. typizovanie;

 • typizačný príd.: t-é postupy

 • typizovať nedok. i dok.

  1. zachytávať, zachytiť v zákl. znakoch ako umel. typ: t. románové postavy

  2. výberom určovať, určiť najvhodnejšie výrobky, výr. postupy ap.: t. súčiastky, t-ná stavba

 • typograf -a mn. -i m. odborník v typografii;

 • typografia -ie ž. technika tlače s použitím sadzby, kníhtlačiarstvo;

 • typografický príd.: t-á úprava knihy;

  typograficky prísl.

 • typografka -y -fiek ž.;

 • typológia -ie ž. veda o typoch: psychologická, jazykovedná t.;

 • typologický príd.;

  typologicky prísl.

 • typovať nedok.

  1. vyberať, voliť, odhadovať ako vhodný typ: t. pracovníkov;
  t. páchateľa (napr. podľa spôsobu vykonania trestného činu)

  2. odb. určovať, potvrdzovať typ: t. motorové vozidlo

 • tyran -a m. despota, utláčateľ: revolta proti t-ovi;

 • tyrania -ie ž. despotizmus, krutovláda, hrôzovláda: fašistická t.

 • tyranizovať nedok. despoticky vládnuť: t. poddaných;

 • tyranka -y -niek ž.;

 • tyranský príd.;

  tyransky prísl.;

 • tyranstvo -a s. tyrania

 • týrať -a nedok.

  1. zámerne spôsobovať bolesť, mučiť, trýzniť: t. zvieratá, t. deti

  2. spôsobovať (duš.) trápenie, sužovať: t-ný výčitkami svedomia

  // týrať sa trápiť sa, sužovať sa

 • tyristor -a m. elektrotech. riadený polovodičový usmerňovač

 • tyrkys -u m. polodrahokam modrozelenej farby;

 • tyrkysový príd.: t. odtieň

 • týždeň -dňa m.

  1. obdobie 7 dní (od pondelka do nedele): prvý t. v mesiaci, na budúci t., o niekoľko týždňov, raz do t-a;
  cirk. Veľký t. pred Veľkou nocou

  2. sled, súbor pracovných dní: päťdňový pracovný t.;
  vybaviť veci cez t., v t-i

  3. iba mn. väčší časový úsek: prešli t-e, kým napísal odpoveď;
  medové t-e čas po svadbe;

 • týždenne prísl.: raz t.

 • týždenníčka -y -čok ž.;

 • týždennícky príd.;

 • týždenníctvo -a s. funkcia týždenníka

 • týždenník -a m. neživ. časopis, spravodajský film ap. vychádzajúci raz do týždňa: redigovať t.;
  filmový t.;

  týždenník -a mn. -ci m. živ. žiak majúci týždennú službu v triede;

 • týždenný príd.

  1. trvajúci týždeň, týždňový (význ. 1): t-á dovolenka, rekreácia

  2. opakovaný každý týždeň: t-á kontrola;
  t. lístok platný týždeň;

 • týždňový príd.

  1. trvajúci týždeň, týždenný (význ. 1): t. pobyt

  2. týždeň starý: t-é kurča;

Naposledy hľadané výrazy:

Krátky slovník slovenského jazyka: ty, prekonat, suknica, statok, buk, ceň, prítomnosť, sveholit, pobrezie, čap, spolovice, choď, šice, novinář, kúl
Technický slovník: authorize, http, , tac, dn, dc, wy, hosť, pg, voip, demo, degaussing, vendor, ils, prohibited
Ekonomický slovník: obaã ã, dvm, bul, dji, srh, cip, zjs, ssl, oez, mhw, tf, jce, vdm, ciz, tgr
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV