Význam slova "tres" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 22 výsledkov (1 strana)

 • tresčí príd.: t-ia pečeň, t. šalát

 • tresk

  I. cit.

  1. napodobňuje zvuk pri náraze, výbuchu ap., bác, bum: vtom t.! vybuchol granát

  2. naznač. prudký náraz, bác: t. (hlavou) do stĺpa

  II. tresk -u m. treskot, rachot, hrmot: t. hromu, robiť t.;
  veľký t.

  s t-om-pleskom hrmotne;
  bez t-u-plesku v tichosti

 • treska -y -siek ž. ryba žijúca v severných moriach, zool. Gadus;

 • treskot -u m. trieskanie, rachot, hrmot: t. pušiek, hromov;
  vlak preletel s t-om

 • treskúci príd. tuhý, krutý: iba v spoj. t. mráz, t-a zima

 • tresky-plesky iba N a A m. mn. expr. plané reči, táraniny: (to sú len) t., kto by to bral vážne!

 • dok. tresnúť -e -ú -sol, tresknúť -e -ú -kol: brána t-la, t. hlavou o múr, t. niekomu po brade, t. knihu na stôl;

  // trieskať sa expr. udierať sa (význ. 2), búchať sa: t. sa päsťou do čela;

 • dok. tresnúť sa, tresknúť sa

  1. k trieskať sa: t. sa do kolena

  2. hovor. zaľúbiť sa, buchnúť sa

 • trest -u m. odplata za previnenie: zaslúžený t., odpykať si t., byť niekde z t-u;
  za t. budeš sedieť doma;
  t. odňatia slobody, t. smrti

 • trestanec -nca m. človek odpykávajúci si trest vymeraný súdom, väzeň;

 • trestanecký príd.

 • trestanka -y -niek, trestankyňa -e -kýň ž.;

 • trešťať -í -ia trešť/-i! nedok.

  1. expr. praskať (význ. 2), prašťať: kosti t-ia

  2. expr. prenikavo bolieť: hlava mu t-í

  3. (o mraze) intenzívne sa prejavovať: mráz t-í;
  neos. mrzne, len tak t-í

 • trestať -ce/-tá -cú/-tajú -ci/-taj! nedok.

  1. stíhať trestom, uplatňovať trest na niekom: t. vinníka, prísne t. nedbanlivosť;
  byť (viackrát) t-ný

  2. odplácať, pomstiť sa: t. vierolomnosť nedôverou;
  t. deti pre vinu rodičov

 • trestne prísl.;

 • trestnica -e -níc ž. zastar. nápravná ustanovizeň, väznica

 • trestnoprávny príd. týkajúci sa trestného práva: t-a zodpovednosť, t-e konanie

 • trestnosť -i ž.: práv. t. činu

 • trestný príd.

  1. týkajúci sa trestania, vymeriavania trestu: t-é opatrenia, t-é oznámenie, konanie;
  t-é právo, t. poriadok, t. register

  2. zasluhujúci trest: t. čin;
  to je t-é

  3. určený na trestanie: t-á výprava, t. oddiel;
  šport.: t-é body;
  t-é strieľanie (v hokeji);

 • trestuhodne prísl.;

 • trestuhodnosť -i ž.

 • trestuhodný príd. zasluhujúci potrestanie: t-á neopatrnosť;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ff, fca, ian, ba, sj, pkq, ľist, bab, mosãƒæ ã â ãƒæ ã â, ppz, szt, gvh, rnp, dkp, pqi
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV