Význam slova "tov" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 84 výsledkov (1 strana)

 • tovar -u m. výrobky ako predmet kúpy a predaja určené na uspokojenie potrieb človeka: priemyselný, spotrebný t., drobný, kusový t., luxusný t.;
  obchod s rozličným t-om;

 • továreň -rne ž. priemyselný podnik, v kt. sa zhotovujú výrobky pomocou strojov účelnou deľbou práce: chemická, textilná t., t. na nábytok, robiť v t-i;

 • továrenský príd.: t. komín;
  t-é výrobky;

  továrensky prísl.: spracúvaný (po) t.;

 • tovarich -u m. v min. nádennícka práca obyč. na veľkostatku; denná mzda za túto prácu: chodiť na t.;
  dostávať t.

 • tovariš -a m.

  1. v min. pomocník majstra: stolársky, mäsiarsky t.

  2. zastar. priateľ (význ. 1), druh, spoločník;

 • tovarišský príd.: t-á skúška;

 • tovarišstvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. stav tovariša

  2. zastar. spoločnosť (význ. 3), spolok: Slovenské učené t.

 • továrnička -y -čiek ž. zdrob.

 • továrnik -a mn. -ci m. majiteľ továrne

 • tovarový príd.: t-á výmena;
  ekon. t-á výroba výr. produktov na predaj (nie na vlastnú potrebu)

 • tovaroznalec -lca m. odborník v tovaroznalectve; odb. posudzovateľ tovaru;

 • tovaroznalecký príd.

 • tovaroznalectvo -a s. vedný odbor zaoberajúci sa úrovňou, vlastnosťami ap. tovaru;

 • tovaroznalkyňa -e -kýň ž.;

 • agátový príd.: a. kvet, a. med

 • atribútový, atributívny príd.

 • bezdrôtový príd.: b-á telegrafia rádiotelegrafia

 • bítový príd.: b-á hudba

 • brokátový príd.: b-é šaty

 • chalátový príd.;

 • chomútový príd.;

 • citátový príd.: c-é slovo použ. v pôv. cudzojazyčnom znení (napr. corpus delicti)

 • dátový príd. k 2: d-é toky, d. súbor, d-á sieť

 • desaťminútový príd. kt. trvá 10 minút: d-á prestávka

 • dlátový príd.: d. vrták;

 • drôtený, drôtový príd.: d-ené pletivo;
  d-ový rozhlas prenášajúci programy po vedení;

 • dukátový príd.: d-á minca;
  d-é buchtičky poliate krémom

 • fosfátový príd.

 • granátový1 príd.

  granátový2 príd.: g. šperk;
  g-á farba červená ako granát;
  g-é jablko plod granátovníka

 • hiátový príd.

 • hydrátový príd.

 • inzerátový príd.

 • kabátový príd.: k-á látka;

 • kantátový príd.

 • karátový príd.

 • kompótový príd.: k-á misa

 • laminátový príd.: l-á karoséria

 • lištový príd.: l-é doštičky

 • mandátový príd. k 2: m. výbor, m-á komisia

 • mätový príd.: m. odvar

 • minútový príd. k 1: m-á ručička (na hodinách);

 • muškátový príd.: m. oriešok voňavé korenie zo semena muškátovníka;
  m. kvet korenie z oranžového obalu tohto semena

 • nugatový, nugátový príd.: n-é bonbóny, n-á čokoláda

 • odpočtový príd.: o-á položka

 • pasátový, pasátny príd.

 • paštétový príd.

 • pätový, pätný príd.: p. kĺb;

 • pilótový príd.

 • piškótový príd.: p-é cesto;

 • plagátový príd.: p-á tvorba;

 • planétový príd.: tech. p-á prevodovka;

 • počtový príd.: p. príklad

 • portrétový, portrétny príd.: p-ová (-na) štúdia, p-na maľba;

 • poštový príd.: p. úrad, p-á schránka, p-á známka, p-é smerovacie číslo, p. doručovateľ;
  P-á banka

 • predikátový príd.: p-á logika

 • prútový príd.: p-é železo;

 • rozpočtový príd. k 1: r-á dokumentácia;
  ekon. r-á organizácia financovaná (najmä) zo št. rozpočtu

 • šalátový príd.: š-á priesada mladé sadenice šalátu;
  š. prívarok zo šalátu;
  hovor. expr. š-é vydanie roztrhaná kniha;

 • šampionátový príd.

 • saponátový príd.

 • šarlátový príd.: š-é rúcho;
  š-á farba červená ako šarlát;

 • sekrétový príd.

 • silikátový príd.

 • sklolaminátový príd.: s-é lyže

 • sonátový príd.: s-á forma

 • špagátový príd.;

 • špenátový príd.: š-á polievka, š. prívarok

 • štítový príd.;

 • substrátový príd.

 • súčtový príd.

 • sulfátový príd.

 • superfosfátový príd.

 • svätováclavský príd. vzťahujúci sa na sv. Václava al. jeho sviatok: s-é legendy

 • syndikátový, syndikátny príd.

 • traktátový príd.

 • turboagregátový príd.

 • účtový príd.: ú. register

 • veľkoformátový príd. kt. má veľký formát: v-é umelecké publikácie

 • vermútový príd.

 • výpočtový príd. k 1: v-á technika súhrn mechanizovaných al. automatizovaných prostriedkov na uskutočňovanie výpočtov;
  v-é stredisko pracovisko, kde sa spracúvajú informácie na samočinnom počítači

 • zápočtový príd.: škol. z. týždeň v kt. sa získavajú zápočty

 • nedok. zúčtovávať -a

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: sjd, slp, atc, � � � � f, zvh, čvut, asl, ďe, eko, cio, csk, bsp, grd, gaec, aar
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV