Význam slova "tol" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 22 výsledkov (1 strana)

 • tolerancia -ie ž.

  1. znášanlivosť voči presvedčeniu, spôsobom ap. iných: názorová t.

  2. tech. najvyššia prípustná odchýlka: dovolená t.;

 • tolerančný príd.: hist. T. patent (z r. 1781);
  tech. t. kaliber na meranie tolerancie

 • tolerantne prísl.: správať sa t.;

 • tolerantnosť -i ž.

 • tolerantný príd. prejavujúci toleranciu, znášanlivý;

 • tolerovať nedok.

  1. znášať; pripúšťať: t. omyly, chyby

  2. tech. určovať (toleranciu): t. rozmery

 • toliar -a L -i mn. -e m. stará strieborná minca

 • toličizný, tolikánsky zám. ukaz. expr. taký velikánsky, toľký: t. chlapisko

 • toľko

  I. neskl. zám. ukaz. číslov.

  1. ukazuje na kvantitu pozorovanej veci, deja al. odkazuje na kvantitu (vyjadrenú obyč. vedľ. vetou;
  často súvzť. t. – koľko, koľko – t.): t. mi stačí, odkiaľ máš t. peňazí? čo t. vytrubuje! mne to t. netrvalo tak dlho;
  dvakrát t., hovor. raz t. dvojnásobné množstvo;
  zásob bolo t., že stačilo pre všetkých;
  to je t. ako nič;
  dones len t., koľko treba;
  koľko domov, t. obyčajov

  2. obyč. v spoj. len toľko poukazuje (obmedzujúco) na mieru, aspoň to: len t. ti poviem, rozmysli si to ešte

  t. a t. istý, bližšie neurčený počet, množstvo, niekoľko;
  ani t., čo za necht vojde vôbec nič

  II. len toľko čo spoj. podraď. len čo: len t. čo si posadali, už sa vlak pohol

  III. len toľko že čast. len-len že, tak-tak: pošmykol sa, len t. že nespadol

 • toľkokrát, toľko ráz neskl. zám. ukaz. číslov. ukazuje al. odkazuje na násobenosť dejov, vlastností (často súvzť. t. – koľkokrát, koľko ráz): už t. zvíťazil;
  t. väčší;
  bol tam už t., že by trafil aj potme;
  zopakoval to t., koľkokrát, koľko ráz mu kázali

 • toľkoraký zám. ukaz. číslov. ukazuje al. odkazuje na počet rozlič. druhov: t-é možnosti ho prekvapili

 • toľkoto zám. ukaz. (zdôraznene) ukazuje na kvantitu pozorovanej veci, deja, toľko, tak veľa: ešte t. ostalo, t. na úvod;
  jeden má t. a druhý nič

 • toľký zám. ukaz.

  1. ukazuje na kvantitu bližšie určenú situáciou al. odkazuje na ňu; v prirovnaniach v spoj. s čísl. označ. kvantitatívny pomer vecí (často súvzť. t. – koľký, koľký – t., t. že): t. kus treba odrezať;
  dvakrát t., hovor. raz t. dvojnásobný;
  úroda je raz t-á ako vlani dvojnásobná;
  koľká námaha, t. úžitok;
  balík bol t., že sa nezmestil do auta

  2. ukazuje na veľkú kvantitu: kde vzal t-ú silu? takú veľkú;
  kde si bol t. čas tak dlho;
  pri t-ých deťoch sú starosti pri takom veľkom počte

  3. expr.citový význ.: t-á škoda! po t-ých rokoch práce!

 • toľký raz zám. ukaz. číslov. odkazuje na počet opakovaných dejov, príznakov;
  expr. má význ. neurč. čísl.: počujem to už t. raz

 • toľkýto zám. ukaz. ukazuje na kvantitu niečoho blízkeho, taký veľký: t. kaleráb sa zriedka urodí

 • tolstojovský príd. pochádzajúci od L. N. Tolstého, vlastný L. N. Tolstému: t. hrdina;
  t-é učenie

 • toluén -u m. chem. uhľovodík použ. najmä ako rozpúšťadlo a ako východisko pri výrobe org. zlúčenín;

 • toluénový príd.

 • toluol -u m. chem. tech. toluén;

 • toluolový príd.

 • apoštol -a m.

  1. bibl. jeden z 12 Kristových učeníkov

  2. šíriteľ kresťanskej viery: slovanskí a-i sv. Cyril a Metod;
  laickí a-i

  3. kniž. hlásateľ, šíriteľ nejakej idey: a. humanizmu;

 • epištolárny príd.: e. štýl

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: , zek, tín, sml, ã â ã â er, meň, , ã ã tor, mdl, smv, eco, syk, nuo, ro1, kzn
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV