Význam slova "tlač" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 20 výsledkov (1 strana)

 • tlač -e ž.

  1. reprodukčná technika, ktorou sa prenáša písmo al. iné znaky na papier, kníhtlač: vyjsť t-ou;
  polygr. t. z plochy, z hĺbky

  2. súhrn činností potrebných na vytlačenie diela: pripraviť rukopis do t-e;
  chyba t-e;
  sloboda t-e

  3. i mn. tlače tlačené knihy, noviny, časopisy ap.: pôvodná t. 1. vydanie;
  denná, periodická t., odborná t.;
  výstava starých t-í

  4. text. technika nanášania farebnej vzorky na tkaniny: strojová, ručná t.;
  filmová t. uskutočňovaná fotograficky;

 • tlačenica -e -níc ž. zhluk tlačiacich sa ľudí, stisk: t. pri pokladnici, v električke

  expr. vyznať sa v t-i

 • tlačenka -y -niek ž. údenársky výrobok z vnútorností a mäsa: domáca t., hydinová t.;

 • tlačený príd.

  1. vydaný tlačou, vytlačený: t-á publikácia;
  kniž. t-é slovo tlač;
  t-é médium zhotovené tlačou (význ. 1);
  t-é písmená používané v kníhtlači, op. písané

  2. zdobený tlačou, potlačený: t-á zástera

 • tlačiar -a m.

  1. odborník v kníhtlačiarstve, v reprodukčnej technike

  2. odborník v text. priemysle zaoberajúci sa tlačením vzoriek na tkaniny;

 • tlačiareň -rne ž.

  1. podnik, v kt. sa zhotovuje tlač (význ. 3)

  2. prídavný mechanizmus umožňujúci vytlačenie počítačových údajov;

 • tlačiarenský príd. k 1: t-á čerň;

 • tlačiarka -y -rok ž.;

 • tlačiarnička -y -čiek ž. zdrob.: ručná t. gumové písmenká fungujúce ako pečiatka

 • tlačiarňový príd. k 2: t. kábel;

 • tlačiarsky príd. i prísl.;

 • tlačiarstvo -a s. polygr. priemysel

 • tlačidielko -a -lok s. zdrob.

 • tlačidlo -a -diel s. súčasť mechanizmu ovládaná stláčaním: t. spínača, telefónneho automatu, stisnúť t.;

 • tlačidlový príd.: t. vypínač;

 • tlačiť nedok.

  1. tlakom pôsobiť na niečo, vyvíjať tlak: t. na pedál, para t-í na steny valca;
  t. ceruzkou;
  t. pri pôrode;
  t. koleno k brade;
  t. kapustu (do suda)

  2. tlakom posúvať, tisnúť, tískať: t. vozík, fúrik, t. auto (do kopca), t. kameň pred sebou;

  3. tlakom pôsobiť bolesť: topánky ho t-ia omínajú, tískajú;
  t-í ho žalúdok

  4. trápiť, súžiť, skľučovať: t-í ho pocit viny

  5. hovor. vyvíjať nátlak, naliehať: t. (na) niekoho, aby ... , t. na veriteľa

  6. rozmnožovať, sprostredkúvať tlačou: t. knihy, noviny, plagáty, bankovky

  7. nanášať (na tkaninu) farebné vzorky: t. plátno, šatovku

  každý → vie, kde ho topánka t-í;
  t. niekoho k → múru;
  t-í ho → mora

  // tlačiť sa

  1. tlakom si vynucovať priestor, tisnúť sa, tískať sa: t. sa do autobusu, t. sa k východu

  2. mať nedostatok priestoru, tisnúť sa, tiesniť sa: t. sa v malom byte

  3. tlakom sa dostávať tesne k niekomu, niečomu: chlapec sa t-í k otcovi;
  t. sa k zemi

  t. sa do → popredia;
  t. sa do pera byť aktuálny

 • tlačivo -a -čív s. natlačený formulár, blanketa: úradné t., t. žiadosti, vyplniť t., (prihláška) na predpísanom t-e

 • tlačovina -y -vín ž.

  1. súhrn polygr. výrobkov

  2. pošt. zásielka obsahujúca časopisy al. knihy

 • tlačovka -y -viek ž. hovor. tlačová porada

 • tlačový príd.: t-é písmo;
  t-á agentúra;
  t-á beseda, konferencia;
  t. tajomník poverený tlmočiť názory nejakej osoby al. inštitúcie pre hromadné oznamovacie prostriedky, hovorca;
  t-é médium tlač (význ. 3);
  práv. t. zákon

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV