Význam slova "tla" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 35 výsledkov (1 strana)

 • tlač -e ž.

  1. reprodukčná technika, ktorou sa prenáša písmo al. iné znaky na papier, kníhtlač: vyjsť t-ou;
  polygr. t. z plochy, z hĺbky

  2. súhrn činností potrebných na vytlačenie diela: pripraviť rukopis do t-e;
  chyba t-e;
  sloboda t-e

  3. i mn. tlače tlačené knihy, noviny, časopisy ap.: pôvodná t. 1. vydanie;
  denná, periodická t., odborná t.;
  výstava starých t-í

  4. text. technika nanášania farebnej vzorky na tkaniny: strojová, ručná t.;
  filmová t. uskutočňovaná fotograficky;

 • tlačenica -e -níc ž. zhluk tlačiacich sa ľudí, stisk: t. pri pokladnici, v električke

  expr. vyznať sa v t-i

 • tlačenka -y -niek ž. údenársky výrobok z vnútorností a mäsa: domáca t., hydinová t.;

 • tlačený príd.

  1. vydaný tlačou, vytlačený: t-á publikácia;
  kniž. t-é slovo tlač;
  t-é médium zhotovené tlačou (význ. 1);
  t-é písmená používané v kníhtlači, op. písané

  2. zdobený tlačou, potlačený: t-á zástera

 • tlačiar -a m.

  1. odborník v kníhtlačiarstve, v reprodukčnej technike

  2. odborník v text. priemysle zaoberajúci sa tlačením vzoriek na tkaniny;

 • tlačiareň -rne ž.

  1. podnik, v kt. sa zhotovuje tlač (význ. 3)

  2. prídavný mechanizmus umožňujúci vytlačenie počítačových údajov;

 • tlačiarenský príd. k 1: t-á čerň;

 • tlačiarka -y -rok ž.;

 • tlačiarnička -y -čiek ž. zdrob.: ručná t. gumové písmenká fungujúce ako pečiatka

 • tlačiarňový príd. k 2: t. kábel;

 • tlačiarsky príd. i prísl.;

 • tlačiarstvo -a s. polygr. priemysel

 • tlačidielko -a -lok s. zdrob.

 • tlačidlo -a -diel s. súčasť mechanizmu ovládaná stláčaním: t. spínača, telefónneho automatu, stisnúť t.;

 • tlačidlový príd.: t. vypínač;

 • tlačiť nedok.

  1. tlakom pôsobiť na niečo, vyvíjať tlak: t. na pedál, para t-í na steny valca;
  t. ceruzkou;
  t. pri pôrode;
  t. koleno k brade;
  t. kapustu (do suda)

  2. tlakom posúvať, tisnúť, tískať: t. vozík, fúrik, t. auto (do kopca), t. kameň pred sebou;

  3. tlakom pôsobiť bolesť: topánky ho t-ia omínajú, tískajú;
  t-í ho žalúdok

  4. trápiť, súžiť, skľučovať: t-í ho pocit viny

  5. hovor. vyvíjať nátlak, naliehať: t. (na) niekoho, aby ... , t. na veriteľa

  6. rozmnožovať, sprostredkúvať tlačou: t. knihy, noviny, plagáty, bankovky

  7. nanášať (na tkaninu) farebné vzorky: t. plátno, šatovku

  každý → vie, kde ho topánka t-í;
  t. niekoho k → múru;
  t-í ho → mora

  // tlačiť sa

  1. tlakom si vynucovať priestor, tisnúť sa, tískať sa: t. sa do autobusu, t. sa k východu

  2. mať nedostatok priestoru, tisnúť sa, tiesniť sa: t. sa v malom byte

  3. tlakom sa dostávať tesne k niekomu, niečomu: chlapec sa t-í k otcovi;
  t. sa k zemi

  t. sa do → popredia;
  t. sa do pera byť aktuálny

 • tlačivo -a -čív s. natlačený formulár, blanketa: úradné t., t. žiadosti, vyplniť t., (prihláška) na predpísanom t-e

 • tlačovina -y -vín ž.

  1. súhrn polygr. výrobkov

  2. pošt. zásielka obsahujúca časopisy al. knihy

 • tlačovka -y -viek ž. hovor. tlačová porada

 • tlačový príd.: t-é písmo;
  t-á agentúra;
  t-á beseda, konferencia;
  t. tajomník poverený tlmočiť názory nejakej osoby al. inštitúcie pre hromadné oznamovacie prostriedky, hovorca;
  t-é médium tlač (význ. 3);
  práv. t. zákon

 • tlak -u m.

  1. sila pôsobiaca na nejaký predmet: povoliť pod t-om niečoho;
  fyz. sila pôsobiaca na jednotku plochy: t. vzduchu;
  vysoký, nízky t.;
  atmosférický t.;
  krvný t.

  2. i mn. násilné pôsobenie, nátlak: spoločenský t.;
  pod t-om udalostí, okolností;
  čeliť rozličným t-om;

 • tlakomer -a/-u L -e mn. -y m. prístroj na meranie tlaku, manometer: kvapalinový t.;

 • tlakomerný, tlakomerový príd.: t-é zariadenie;
  t-ová stupnica

 • tlakový príd. k 1: t-é rozdiely;
  t. hrniec na varenie pod tlakom;
  meteor. t-á výš, níž;
  lek. t. obväz

 • tlama -y tlám ž. papuľa (väčších zvierat): levia t.;

 • tlamisko -a s., N a A jedn. i ž. zvel.: vlčie t.

 • tlamový príd.;

 • tlapa -y tláp ž.

  1. laba, dlaba: medvedia t.;

  2. stopa zvieracieho chodidla: t-y v snehu;

 • tlapka -y -piek ž.

  1. zdrob. k tlapa

  2. medvedie t-y druh krehkého pečiva

  tľapka -y -piek ž.

  1. ploský predmet, obyč. kameň: schodíky z t-piek

  2. ryba s plochým telom, zool. Pleuronectes

 • tľapkať nedok.

  1. dlaňou zľahka udierať, ťapkať, potľapkávať: t. koňa po chrbte;
  t. sa po bruchu

  2. tlieskať (význ. 1), ťapkať, čapkať: dieťa t-á rukami

  3. expr. ísť, kráčať, obyč. bosými nohami, ťapkať, capkať: t-nie bosých nôh

  4. dlaňou formovať, ťapkať, utľapkávať: t. koláč z cesta;

 • tľapkavý príd. plochý (význ. 2), ploský, sploštený: t. kameň, t. koláč;
  t-á čiapka

 • dok. tľapnúť -e -ú -pol

  1. k 1 – 3

  2. tľapnúť si podať si ruku ples(k)nutím dlaní, ťapnúť si: t-me si! (na znak dohovoru)

 • výtlačný príd. určený na vytláčanie kvapaliny: v-é potrubie

 • výtlačok -čku m. (vytlačený) exemplár knihy, časopisu ap.: kontrolovať prvé v-y

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV