Význam slova "tech" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 18 výsledkov (1 strana)

 • technička -y -čiek ž.

 • technicko-administratívny príd. administratívny z hľadiska techniky: t-e opatrenie

 • technicko-ekonomický príd. technický a ekonomický: t-í pracovníci

 • technicko-hospodársky príd. zameraný na technickú a hospodársku stránku: t-a správa (podniku), t-e ukazovatele;

  technicko-hospodársky prísl.

 • technicko-organizačne prísl.

 • technicko-organizačný príd. organizačný z hľadiska techniky: t-é opatrenie;

 • technicko-výrobný príd. výrobný z hľadiska techniky: t-é normy

 • technický príd.

  1. týkajúci sa techniky ako oblasti ľudskej činnosti a jej odborov: t. pokrok, t-á vyspelosť;
  t-é školstvo, t-á literatúra, t-é vybavenie závodov;
  odb.: t-é kreslenie zobrazujúce stroje, schémy ap.;
  t-é plodiny, suroviny určené na spracovanie v priemysle;
  t-é sklo vhodné na použitie v priemysle;
  t-á kontrola preverujúca kvalitu výrobkov

  2. zaoberajúci sa činnosťou v oblasti techniky: t. personál, t. úradník, t. námestník;
  polygr. t. redaktor upravujúci rukopis z technickej stránky

  3. týkajúci sa techniky ako spôsobu vykonávania istej činnosti: t-á zručnosť, t-á príprava;
  t. hráč;
  šport. t-é disciplíny ľahkoatletické disciplíny, pri kt. sa kladie dôraz na techniku pohybu (skoky, vrhy, hody);

  technicky prísl.: t. vyspelá krajina;
  t. náročná skladba

 • technik -a mn. -ci m.

  1. človek s tech. vzdelaním al. poslucháč techniky

  2. pracovník vykonávajúci tech. práce v istom odbore: zubný, stavebný, televízny t.

  3. človek dokonale ovládajúci tech. stránku istej činnosti, najmä v umení, športe ap.;

 • technika -y ž.

  1. oblasť ľudskej činnosti predstavujúca súhrn prostriedkov, postupov a vedomostí potrebných na výr. materiálnych hodnôt a na uspokojovanie materiálnych potrieb človeka: moderná, vyspelá t., rozvoj vedy a t-y, vymoženosti t-y

  2. jeden z odborov tejto činnosti: oznamovacia t., raketová t., obalová t.

  3. súhrn strojov, nástrojov a zariadení v istej oblasti činnosti: zavádzanie novej t-y;
  voj. bojová t.

  4. postup, spôsob vykonávania istej činnosti; odborné vedomosti al. zručnosti v tomto postupe: nová t. zvárania;
  pohybová t., klavírna t., hráč s dobrou t-ou

  5. hovor. technická vysoká škola, technická univerzita; budova tejto školy: študovať na t-e;
  bývať blízko t-y

 • technizácia -ie ž. zavádzanie (novej) techniky: t. výroby;
  t. života

 • technológ -a mn. -ovia m. odborník v technológii;

 • technológia -ie ž.

  1. náuka o výr. postupe pri spracúvaní suroviny: chemická t.

  2. výr. postup: zaviesť novú t-iu vo výrobe;

 • technologička -y -čiek ž.;

 • technologický príd.: t. proces, postup;

  technologicky prísl.

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV