Význam slova "tak�� �� ��" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 7 výsledkov (1 strana)

 • ako-tak zám. neurč. príslov. nejako, zhruba, zväčša, tak-tak: večer sme robotu a. skončili

 • aký-taký zám. neurč. nejaký, akýsi: mám ešte akú-takú nádej

 • tak

  I. zám. ukaz. príslov.

  1. ukazuje na spôsob al. mieru deja, stavu: je to t., neklaď to t. (krivo);
  prečo ideš t. neskoro? ako môžeš t. klamať? naozaj to t. veľmi chceš?

  2. odkazuje na príznak deja, stavu a na jeho mieru (vyjadrený obyč. vedľ. vetou;
  často súvzť. t. – ako, ako – t., t. – že, t. – aby;
  v dvojici t. – takto označ. vzdialenejší príznak, v dvojici t. – onak označ. bližší príznak): dobre mu t.;
  bude t., ako si želáš;
  t. ustal, že nevládal ďalej;
  rozdeľ to t., aby sa ušlo všetkým;
  nebolo to dobre ani t., ani takto;
  raz hovorí t., raz onak

  3. (vo zvol. vetách) má citový význ.: t. sa dať oklamať!

  4. ako – t. (pri opakovanom prís.) vyj. a) že činnosť sa vykonáva s istým úsilím: ako sa tisne, t. sa tisne dnu b) neurčitosť, akokoľvek: ako je, t. je, ale je to pravda

  5. len, iba tak zdôrazňuje al. obmedzuje obsah výrazu, ku kt. patrí: biela blúzka len t. žiarila na slnku;
  povedal to len, iba t. zo žartu

  6. (pred príd. menami), správ. taký: t. pekný, správ. taký pekný, t. dobrý, správ. taký dobrý, t. starý, správ. taký starý

  t. a t. istým, bližšie neurčeným spôsobom, nejako;
  t. či onak akokoľvek, hocijako;
  ani t., ani onak nijako;
  t. či t. aj tak; jednako

  II. spoj.

  A. priraď.

  1. i a tak vyj. dôsledkový vzťah: mám trochu času, (a) t. čítam

  2. aj, i tak vyj. vysvetľovací vzťah, beztak: poďme, aj t. iba zavadziame

  3. nie tak – ako vyj. stupňovací vzťah: nie t. jeho zjav, ako (skôr) slová upútali

  4. tak – ako (aj, i) vyj. slabý stupňovací vzťah: každý je potrebný, t. starý, ako (aj, i) mladý

  5. tak ako – aj, i vyj. priraď. vzťah prirovnaním: t. ako v prvom prípade, aj...

  B. podraď.

  1. tak ako vyj. prirovnanie: prejde ho to, t. ako mnohých iných

  2. len tak uvádza príslov. vetu miery (s význ. účinku): plakala, len sa t. triasla

  III. čast. hovor.

  1. nadväzuje na situáciu a uvádza vety s rozlič. modálnosťou; no, teda, nuž;
  t. vidíš, čo sa robí;
  t. ty si Peter? t. už dosť!

  2. uvádza výraz prinášajúci novú informáciu, povedzme, napríklad: nebolo by zle, keby t. dačo ponúkli

  3. má hodnotiaci význ., asi, napríklad: t. okolo šiestej, najviac t. 30-ročný

  4. tak-tak vyj. krajnú mieru; sotva (, že): t.-t., že to stihli

  5. i taák, táák vyj. a) súhlas, áno: t., t., to je ono b) počudovanie, rozhorčenie ap.: táák, ešte sa budeš protiviť?

 • taký zám. ukaz.

  1. ukazuje na vlastnosť al. jej (veľkú) mieru: pozri, t-é rádio sa mi páči;
  t-ého pracovníka by prijali;
  má t-é vlasy, po plecia;
  čo si t. smutný? je tam viacej t-ch ako on;
  buď t. dobrý, buďte t-í dobrí zdvorilostná formula

  2. odkazuje na vlastnosť a/al. jej mieru (vyjadrenú často vedľ. vetou;
  často súvzť. t. aký, aký – t., t. – že, t. – aby): nečakal, že bude mať t-é šťastie;
  dostal t-ú odmenu, akú si zaslúžil;
  aký človek, t-á reč;
  je t. hladný, že zje hocčo;
  nebola t-á hmla, aby musel naraziť;
  kniž. problém ako t. sám osebe, vo svojej podstate

  3. expr.citový význ. (často vo zvol. vetách): veď nebuď t.! čo sa trápiš pre t-é nič;
  všetko je t-é krásne, t-é svieže!

  4. hovor. robí (číselný) údaj neurčitým: o t. týždeň;
  vystačiť na t-ých 50 km

  t. alebo onaký akýkoľvek;
  t. a t. istý, bližšie neurčený, nejaký

 • taký istý zám. vymedz. vyj. totožnosť al. podobnosť vlastností, rovnaký, zhodný: on je prchký a ty si t. i.;
  t-é i-é podmienky

 • takýto zám. ukaz.

  1. ukazuje al. odkazuje na vlastnosti, stavy spomínané bezprostredne, taký: t. tovar (ne)pôjde na odbyt;
  aj my máme takéto auto také isté;
  od rána je t. mrzutý;
  v takomto prípade, za takýchto okolností;
  zajtra o takomto čase v rovnakom

  2. expr.citový význ. (vo zvol. vetách): takáto hanba! takéto niečo, čosi! výraz prekvapenia

 • takže

  I. spoj. podraď. uvádza dôsledkovú vetu, a tak: motor hučal, t. nič nebolo rozumieť

  II. čast. hovor. vyj. zhrnujúci význ., tak, teda: t. sme dohovorení

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: zoc, m, gel, usda, cht, muž, oha, gam, ä apaå, qnp, hui, ths, are, ers, eav
Slovník skratiek: kmeã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã, pdh, ã æ ã â ã æ ã â ã æ ã â ã æ ã â ã æ ã â ã æ ã â ro, erg, j00, kln, zw, pcx, zpq, avd, w17, otã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã, ã obi, dev, fj
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV