Význam slova "sym" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 30 výsledkov (1 strana)

 • symbióza -y -bióz ž. biol. navzájom prospešné spolužitie 2 al. viacerých druhov organizmov: s. rastlín a mikroorganizmov;

 • symbol -u m.

  1. niečo konkrétne, čo sa všeobecne uznáva za znak istej abstraktnej skutočnosti: s. Vianoc;
  holubica je s., s-om mieru;
  ľalia je s., s-om čistoty, nevinnosti

  2. v odb. textoch dohodnutý graf. znak pre vec, proces, kvalitu ap.: variabilný s. na účte

  3. výsostný znak (štátu, mesta ap.); erb: štátny s., s. mesta Bratislavy

  byť s-om symbolizovať;

 • symbolickosť -i ž.

 • symbolický príd.: s-á postava, s. význam;
  s-á značka;

  symbolicky prísl.: s. znázorniť, vyjadriť niečo;

 • symbolika -y ž.

  1. používanie symbolov, vyjadrovanie sa pomocou symbolov: náboženská, aritmetická s.

  2. symbolický význam, ráz: s. kvetov, farieb

 • symbolista -u m. stúpenec symbolizmu;

 • symbolistický príd.: s-á poézia

 • symbolizmus -mu m. umel. smer z prelomu 19. a 20. stor. usilujúci sa postihnúť relativitu a mnohovýznamovosť skutočnosti pomocou symbolov;

 • symbolizovať nedok. i dok. vyjadrovať, vyjadriť pomocou symbolov: zelená farba s-je nádej

 • symetrála -y -rál ž. geom. os súmernosti;

 • symetrálny príd.

 • symetria -ie ž. súmernosť: s. postavy;

 • symetrickosť -i ž. symetria

 • symetrický príd. súmerný: s-é usporiadanie (obrazca);

  symetricky prísl.: s. ukladať niečo;

 • symfónia -ie ž. cyklická orchestrálna skladba obyč. v 4 častiach;

 • symfonický príd.: s. orchester, s-á skladba

 • sympaťák -a mn. -ci m. subšt. sympatický človek; sympaťáčka -y -čok ž. sympatická žena

 • sympatia -ie ž. kladný citový vzťah k niekomu, niečomu, náklonnosť, op. antipatia: osobné s-ie, prejavovať s-iu k, voči priateľom

  mať s-ie k niekomu sympatizovať s niekým;

 • sympatickosť -i ž.

 • sympatický príd. budiaci sympatie: s. človek, s-é prostredie;

  sympaticky prísl.: vyzerať s.;

 • sympatizant -a m. kto sympatizuje s niekým, s niečím, stúpenec, prívrženec;

 • sympatizantka -y -tiek ž.

 • sympatizovať nedok. prejavovať, mať sympatie: s. s kolegom, s návrhom

 • sympózium -ia D a L -iu s.

  1. (medzinár.) porada odborníkov: lekárske s.

  2. (medzinár.) prac. stretnutie výtvar. umelcov: sochárske, sklárske s.

 • symptóm -u m. kniž. príznak: s. choroby;

 • symptomatický príd.: s-á črta príznačná;

  symptomaticky prísl.

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV