Význam slova "sut" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 19 výsledkov (1 strana)

 • šuta -y šút ž. bezrohá ovca, koza ap.

 • sutana -y -tán ž. reverenda

 • súťaž -e ž.

  1. úsilie predstihnúť iných a dosiahnuť prvenstvo, súťaženie: vyzvať na s., obstáť v s-i (s priateľom)

  2. takéto verejne organizované úsilie: volejbalová, literárna s.;
  anonymná s.;
  vyhrať s.;
  vypísať verejnú s. súbeh, konkurz;
  nečestná s. porušenie pravidiel podnikania poškodzujúce konkurenčné podniky al. spotrebiteľa;

 • súťaženie -ia s. súťaž: organizovať športové s.

 • súťažiaca ž.

 • súťažiaci

  I. príd. kt. súťaží: s-e kolektívy

  II. súťažiaci m. účastník súťaže: rozdiely medzi s-mi;

 • súťažiť nedok. zúčastňovať sa na súťaži; súperiť: s. o ceny;
  s. o titul osobnosť roka;
  štáty hospodársky s-ia

 • súťažiteľ -a mn. -ia m. kto sa zúčastňuje na (výberovej, hospodárskej) súťaži;

 • súťažiteľka -y -liek ž.;

 • súťažiteľský príd.

 • súťaživosť -i ž. ochota súťažiť, súťaženie; súperenie: zdravá s. športujúcej mládeže

 • súťažný príd.: s-á prehliadka, výstava, s. poriadok

 • šuter -tra L -i mn. -e m. subšt.

  1. kameň (význ. 1), skala

  2. hromad. štrk; šutrový príd. štrkový

 • suterén -u m. podlažie budovy pod al. čiastočne nad úrovňou terénu: bývať v s-e, v s-e sú sklady;

 • suterénny, suterénový príd.: s-ny byt, s-ové múry

 • sutina -y -tín ž. geol. zosuvné zvetrané úlomky hornín na svahu al. pod ním

 • sútok -u m. miesto, kde sa toky zlievajú, stok: s. Dunaja a Váhu;

 • sútokový príd.: odb. s-á šachta

 • šutý príd. bezrohý: š-á koza

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV