Význam slova "stv" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 141 výsledkov (2 strán)

 • štváč -a m. pejor. kto štve (význ. 2): vojnoví š-i;

 • štváčsky príd.

 • štvanec -nca m. štvaný človek

 • štvanica -e -níc obyč. mn. ž. expr.

  1. štvanie, prenasledovanie: politické š-e

  2. štvanie, poburovanie: vojnové, nacionalistické š-e

 • stvárať -a nedok. expr. robiť (niečo neprístojné), vystrájať, vyčíňať, vyvádzať: s. nezbedy, čertoviny;
  čo (to) s-te?

  // stvárať sa robiť sa, diať sa, odohrávať sa: čo sa to tu s-a?

 • stvárniť -i dok. dať (umeleckú) podobu: hudobné, výtvarné s-enie témy, života zobrazenie;
  výchovou s. človeka sformovať;

 • nedok. stvárňovať

 • stvárňovateľ -a mn. -ia m. kniž. kto stvárňuje niečo, niekoho, formovateľ; tvorca: umelecký, literárny s. (našej súčasnosti);

 • stvárňovateľka -y -liek ž.;

 • stvárňovateľský príd.

 • štvať -e -ú nedok.

  1. naháňať (význ. 2), prenasledovať; duriť: š. zver, ľudí

  2. poburovať (význ. 2), podpichovať, huckať: š. proti vláde, proti susedom

  3. hovor. expr. hnevať, zlostiť: š-e ho neporiadok, neš-i ma!

  // štvať sa hovor. expr.

  1. hnať sa (význ. 2, 3), náhliť sa, naháňať sa: š. sa s dokončením práce

  2. hnevať sa (význ. 1), zlostiť sa

 • štvavý príd. poburujúci, podpichujúci: š-á kampaň, š-é reči

 • štverať sa nedok. expr. driapať sa (význ. 2), škriabať sa: š. sa na strom, do kopca, cez plot

 • stvol -a m. bot. bezlistá byľ nesúca kvet: s. narcisu, dutý s.

 • stvora -y -vor ž. expr. žen. bytosť, osoba: pekná mladá s.;
  jeho žena bola dobrá s.;
  v oslovení: s. moja! biedna, nešťastná s.!

 • štvorako čísl. druh. príslov.

 • štvoraký čísl. druh. štyroch rozlič. druhov: š-é farby, prvky;

 • štvorboký príd. kt. má 4 strany: š. ihlan, hranol

 • štvorča -aťa mn. -atá/-ence -čiat/-čeniec s. jedno zo 4 spolu narodených detí jednej matky

 • štvorček -a m. zdrob.;

 • štvorčekovane prísl.

 • štvorčekovaný príd. kt. má štvorčeky, štvorčekový: š. papier;
  š-á látka;

 • štvorčekový príd.: š. vzor, papier

 • štvorciferný príd. zložený zo 4 číslic: š-é číslo

 • štvorčíslie -ia s. číslo vyjadrené 4 číslicami: koncové š.

 • štvorčlenný príd. kt. sa skladá zo 4 členov: š-é družstvo, š-á rodina

 • štvorcový príd.: š. dvor, pôdorys;
  š. meter, zn. m2;

 • štvordenný príd. trvajúci 4 dni, štvordňový (význ. 1): š-é zasadnutie

 • štvordielny príd. kt. sa skladá zo 4 dielov: š. román, seriál

 • štvordňový príd.

  1. trvajúci 4 dni, štvordenný: š. výlet, š-é školenie

  2. 4 dni starý: š-é dieťa;
  š. chlieb

 • štvordobý príd. trvajúci 4 časové jednotky, 4 doby: hud. š. takt

 • štvordverový príd. kt. má štvoro dverí: š-é auto

 • štvorec -rca m.

  1. geom. rovnostranný štvoruholník s pravými uhlami

  2. plocha al. predmet takého tvaru: š. papiera, látky;

 • stvoreniatko -a -tok s. zdrob. maličký tvor; dieťatko

 • stvorenie -ia s.

  1. úkon utvorenia z ničoho

  2. súhrn toho, čo bolo stvorené; tvorstvo

  3. stvorená bytosť; ľudský tvor, osoba: obyč. expr.: dieťa je milé s.;
  si nevďačné s.;

 • štvorfarebný príd. majúci 4 farby: š-á ilustrácia, látka

 • štvorhlasne prísl.

 • štvorhlasný príd. znejúci v 4 hlasoch; určený pre 4 hlasy: š. spev, š-á skladba;

 • štvorhra -y -hier ž. šport. hra dvoch dvojíc proti sebe: zmiešaná š. (pri tenise ap.)

 • štvorhran -a/-u m. štvorboký hranol;

 • štvorhranný príd.

  1. k štvorhran: š-á žrď

  2. hovor. štvorcový: š. výstrih

 • štvorica -e -ríc ž. skupina 4 osôb al. vecí: š. priateľov;
  hrať vo š-i

 • stvorička -y -čiek ž. zdrob.

 • stvoriť dok.

  1. (v náb. o Bohu) urobiť z ničoho, vytvoriť: s. človeka, svet

  2. kniž. utvoriť (význ. 1), urobiť, spraviť: básnik, maliar s-l dielo;
  expr. pokúša sa s. obed

  expr. bol, bola, ako ho, ju (Pán) Boh s-l nahý (-á);
  byť (ako) s-ený na niečo veľmi sa na to hodiť

 • stvoriteľ -a mn. -ia m. pôvodca, tvorca;
  náb. Stvoriteľ pôvodca všetkého, Boh;

 • stvoriteľský príd.: s. čin

 • štvoritý čísl. nás. štvornásobný: šport. š. skok (v krasokorčuľovaní) so štyrmi obratmi vo vzduchu

 • štvorizbový príd. kt. má 4 izby: š. byt

 • štvorka -y -riek ž.

  1. číslo, číslica 4

  2. niečo označené číslicou 4 (izba, električka, pretekár ap.); takto vyjadrujúce istú hodnotu (body, známku ap.): bývať na š-e, cestovať š-ou;
  (kockou) hodiť š-u;
  zaradiť š-u 4. rýchlostný stupeň: mať na vysvedčení š-u známku 4. stupňa

  3. štyri jednotliviny, štyria jednotlivci tvoriaci celok: silná š.;
  ísť vo š-e vo štvorici;
  š. s kormidelníkom čln pre 4 veslárov

  4. izba pre štyroch: vo š-e bývajú dvaja

 • štvorkár -a m. hovor. žiak majúci prospech na štvorky;

 • štvorkárka -y -rok ž.

 • štvorkolesový príd. kt. má 4 kolesá: š. vozík

 • štvorlístkový príd.

 • štvorlístok -tka m.

  1. list (napr. ďateliny) zložený zo 4 lístkov

  2. hovor. štvorica ľudí so spoločnými záujmami: nerozlučný š.;

 • štvormesačný príd.

  1. trvajúci 4 mesiace: š-á stáž, práceneschopnosť

  2. 4 mesiace starý: š-é dieťa

 • štvormetrový príd. merajúci 4 metre: š. skok, š-á žrď

 • štvormiestny príd. kt. má 4 miesta: š-e auto;
  š-e číslo zo 4 číslic

 • štvormiliónový príd. počítajúci 4 milióny: š. národ

 • štvormo čísl. nás. príslov. štvornásobne, štyrikrát: vyhotoviť zápisnicu š. v 4 exemplároch

 • štvormocný príd.: chem. š. prvok kt. obsahuje 4 elektróny navyše al. mu 4 elektróny chýbajú

 • štvormotorový príd. kt. má 4 motory: š-é lietadlo

 • štvornásobne čísl. nás. príslov.

 • štvornásobný čísl. nás. znásobený al. opakovaný 4 razy: š-á presila;
  š-é zrýchlenie;
  š-é víťazstvo;

 • štvornásobok -bku m. štvornásobná hodnota, štvornásobné množstvo: zvýšiť výrobu na š., š. pôvodnej ceny

 • štvornohý príd. kt. má 4 nohy: š-é zviera;
  š-ý priateľ pes

 • štvornožky prísl. (pohybujúc sa) s rukami i nohami na zemi: liezť po dlážke š.

 • štvoro neskl. čísl. skup.

  1. pri pomn. a pri podst. m. označujúcich páry al. viazané množstvo zastupuje zákl. čísl. a vyj. počet 4; pri iných podst. m. vyj. počet 4 ako súhrn: š. detí, š. topánok

  2. na štvoro vyj. počet častí celku: rozrezať na š.

 • štvorpodlažný príd. kt. má 4 podlažia: š. obytný dom

 • štvorposchodový príd. kt. má 4 poschodia: š. dom

 • štvorprúdový príd. kt. má 4 prúdy: š-á cesta pre 4 prúdy vozidiel

 • štvorramenný príd. kt. má 4 ramená: š. svietnik

 • štvorriadkový príd. kt. má 4 riadky: š-á strofa

 • štvorročný príd.

  1. trvajúci 4 roky: š. učebný pomer

  2. 4 roky starý: š-é dieťa

 • štvorrozmernosť -i ž.

 • štvorrozmerný príd. kt. má 4 rozmery: š. priestor;

 • štvorručne prísl.: hrať š.

 • štvorručný príd. určený na hru (na klavíri) pre 4 ruky: š-á skladba;

 • štvorsedadlový príd. kt. má 4 sedadlá: š. automobil, š-é boby

 • štvorslabičný príd. zložený zo 4 slabík: š-é slovo

 • štvorsten -a m. geom. mnohosten, ktorého steny tvoria 4 trojuholníky

 • štvorstovka -y -viek ž.

  1. číslo 400

  2. niečo označené číslom 400 (miestnosť ap.)

  3. hovor. beh, jazda ap. na 400 m

 • štvorstovkár -a m. pretekár v behu, jazde ap. na 400 m;

 • štvorstovkárka -y -rok ž.

 • štvorstranný príd.

  1. kt. má 4 strany: š. obrazec

  2. uskutočnený medzi 4 stranami: š-é rokovania

 • štvorstranový príd. kt. má rozsah 4 strany: š. list, článok

 • štvorstrunový príd. kt. má 4 struny: š. hudobný nástroj

 • štvorstup -u m. útvar zložený zo 4 zástupov: postaviť sa do š-u, ísť v š-e

 • štvorstupňový príd. kt. má 4 stupne: š-á raketa, š-á prevodová skriňa

 • štvorštvrťový príd.: hud. š. takt skladajúci sa zo 4 štvrťových nôt

 • štvorstý čísl. rad. k 400: š-é výročie

 • štvortakt -u m. hovor. štvortaktný motor

 • štvortaktný príd.: tech. š. motor ktorého pracovný cyklus tvoria 4 zdvihy piesta, štvordobý

 • štvortaktový príd. skladajúci sa zo 4 taktov: hud. š. rytmus;
  tech. š. motor štvortaktný

 • štvortisícový príd. kt. má počet 4000: š. dôchodok

 • štvortýždňový príd.

  1. trvajúci 4 týždne: š-á dovolenka

  2. 4 týždne starý: š-é šteňa

 • štvoruhlastý príd. štvorcový, štvoruholníkový, štvorhranný: š. košík, výstrih, š-á plachta

 • štvoruholník -a m.

  1. geom. rovinný útvar so 4 uhlami: pravidelný š.

  2. čo pripomína tento útvar: svetelný š.;

 • štvoruholníkový príd.

 • štvorvalcový príd. kt. má 4 valce: š. motor

 • štvorvalec -lca m. hovor. motor so 4 valcami; auto s takým motorom

 • štvorveršie -ia s. zoskupenie 4 veršov

 • štvorveršový príd. zložený zo 4 veršov: š-á sloha, strofa

 • štvorveslica -e -líc ž. čln, loď so 4 veslami

 • štvorylka -y -liek ž. spoločenský tanec pre 4 páry; skladba v rytme tohto tanca: tancovať š-u

 • štvorzväzkový príd. skladajúci sa zo 4 zväzkov: š. román

 • stvrdlina -y -lín ž. niečo stvrdnuté, stvrdnuté miesto (na tele): nahmatať s-u

 • stvrdnúť -e -ú -dol dok. k tvrdnúť, op. zmäknúť: chlieb s-l, dlane pri práci s-li;

 • štvrť -e ž.

  I. obyč. neskl., mn. štvrte čísl. zlom. štvrtina: š. litra, kila, metra, roka;
  tri š-e hodiny;
  š. na šesť, zried. na šiestu 5 hod. 15 min.;
  v prvej, poslednej š-i fáze mesiaca

  II. časť mesta: továrenská, vilová š.

  kamaráti z mokrej š-e pijani;

 • štvrtáčik -a mn. -ovia m. zdrob. expr.

 • štvrtáčka -y -čok ž.;

 • štvrtácky príd.: š-a učebnica;

 • štvrták -a mn. -ci m. žiak 4. triedy, študent 4. ročníka;

 • štvrťfinále neskl. s. šport. vylučovacia súťaž o postup do semifinále;

 • štvrťfinalista -u m. účastník štvrťfinále;

 • štvrťfinalistka -y -tiek ž.

 • štvrťfinálový príd.: š. zápas, š-é preteky, š. beh

 • štvrťhodina -y -dín ž. štvrť hodiny: prebrať sa po š-e;

 • štvrťhodinka -y -niek ž. zdrob. expr.: hovor. akademická š. zvyčajne štvrťhodinové oneskorenie začiatku niečoho

 • štvrťhodinový príd.: š-á prestávka;

 • štvrtina -y -tín ž.

  I. čísl. zlom. štvrtá časť celku, štvrť, 1/4: š. dňa, š. zemegule, kruhu

  II. hud. štvrťová nota;

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV