Význam slova "stud" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 31 výsledkov (1 strana)

 • stud -u m. kniž.

  1. hanblivosť, cudnosť: rumenec s-u, falošný s.

  2. pocit zahanbenia, hanba: zmocnil sa ho s.

 • studeniť nedok. chladiť (význ. 2): železo s-í

 • studeno

  I. prísl. k 1, 3, 4 i vetná prísl. k 1: s. sa pozrieť, s. sa správať;
  v izbe bolo s.;

 • studenokrvnosť -i ž.

 • studenokrvný príd.: biol. s. živočích majúci nestálu teplotu krvi závislú od teploty prostredia, op. teplokrvný;

 • studenomilný príd. uspôsobený znášať chladné podnebie, prostredie, op. teplomilný: s-é rastliny, živočíchy

 • studenosť -i ž.

  II. studeno -a -dien s.

  1. iba jedn. chlad

  2. huspenina

 • študent -a m. žiak stred. školy al. poslucháč vys. školy;

 • študentka -y -tiek ž.;

 • študentský príd.: š. časopis;

 • študentstvo -a s. hromad. študenti

 • studený príd.

  1. vzbudzujúci pocit chladu, veľmi chladný, op. teplý: s-á voda, s. byt;
  s-á kuchyňa, s-á misa jedlá vopred pripravené, podávané vychladnuté al. bez tepelnej úpravy;
  s-é farby modrá, zelená, sivá;
  s-á sprcha i fraz. nepríjemné prekvapenie, rozčarovanie;
  s. ako ľad i fraz. odmeraný

  2. vyznačujúci sa nízkou podnebnou teplotou, op. teplý: s. kraj, s-é pásmo;
  meteor. s. → front

  3. odmeraný (význ. 2), nevľúdny, neprívetivý, chladný: s. pohľad, s-á zdvorilosť

  4. ľahostajný (význ. 1), chladný: byť k niekomu s.

  expr.: s. ako žaba veľmi;
  byť (už) s. mŕtvy;
  publ. s-á vojna politicky vyostrený vzťah medzi bývalým ZSSR a jeho spojencami na jednej strane a záp. krajinami na druhej strane;
  s. máj, v stodole raj;

 • štúdia -ie ž.

  1. odb., ved. článok, práca: teoretická, analytická š.

  2. výtvar. práca ako príprava na väčšie konečné dielo: š. hlavy, portrétová š.

 • studienka -y -nok ž. studnička (význ. 2);

 • studienočka -y -čiek ž. zdrob.

 • študijný príd.: š. plán, š-á cesta

 • štúdio -ia D a L -iu s.

  1. miestnosť s prístrojovým vybavením na prípravu a vysielanie rozhlas. al. telev. programov, na nakrúcanie filmov ap.

  2. študijná a experimentálna scéna: Š. mladých;

 • štúdiový príd.: š-á technika

 • štúdium -ia s.

  1. odb., ved. výskum, bádanie: š. vesmíru, jazyka

  2. i štúdiá -ií pomn. navštevovanie školy vyššieho typu: univerzitné, denné, večerné š.;
  odísť na š-iá

  3. študovanie (význ. 2): š. literatúry, cudzích jazykov;

 • studňa -e ž. vyhĺbená jama so spevneným vnútrom na zhromažďovanie vody z prameňa: kopať, vŕtať s-u, naťahať vodu zo s-e, murovaná s.;
  → artézska s.;

 • studniar -a m. kto robí studne, odborník na stavbu studní;

 • studniarsky príd.;

 • studniarstvo -a s. studniarsky odbor

 • studnica -e -níc ž. kniž. zdroj (význ. 2), prameň: príslovia sú s-ou ľudovej múdrosti

 • studnička -y -čiek ž.

  1. zdrob. k studňa

  2. miesto, kde vyviera voda, povrchový prameň obyč. upravený na naberanie vody, studienka: horská s., napiť sa zo s-y

  oči ako (dve) s-y hlboké a čisté

 • studničný príd.

  1. pochádzajúci zo studne, studňový: s-á voda

  2. patriaci k studni, studňový: s-é koleso, vahadlo, s-á pumpa

 • studňový príd.;

 • študovaný príd. kt. študoval, vzdelaný, učený: š. človek

 • študovať nedok.

  1. vzdelávať sa na stred. al. vys. škole: š. na gymnáziu, na univerzite;
  š. popri zamestnaní

  2. získavať poznatky v istom odbore: š. právo, filozofiu

  3. vedecky skúmať: š. vývin jazyka, dejiny;

  4. nacvičovať (so súborom): š. divadelnú hru

 • študovňa -e ž. miestnosť, inštitúcia na štúdium: univerzitná š., š. zahraničnej literatúry

 • študujúci m. kto študuje, študent: š. popri zamestnaní, diaľkovo š.

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV