Význam slova "str��" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 61 výsledkov (1 strana)

 • str., s. skr. strana, stránka

 • nedok. strácať -a

  // stratiť sa

  1. ocitnúť sa na neznámom mieste (ukradnutím, vytratením ap.): s-li sa mi kľúče;
  dieťa sa v meste s-lo

  2. stať sa neviditeľným, zmiznúť; zaniknúť: s. sa v dave, z dohľadu;
  oblaky sa s-li, bolesť sa s-la;
  expr. strať sa (mi z očí)! odíď, nechcem ťa vidieť!

  3. hovor. nenápadne odísť, zmiznúť: ide otec, s-me sa!

  expr.: s. sa ako duch, ako dym, ako gáfor, s. sa ako lanský sneh nebadane al. chytro;
  nes-í sa vo svete uplatní sa;

 • nedok. strácať sa

 • stráchať sa -a nedok. expr. strachovať sa: s-li sme sa o vás

 • strádať -a nedok., vhodnejšie

  1. biediť, živoriť

  2. trpieť, znášať

 • stráň -e ž. úbočie, svah: strmá, slnečná s.;
  na s-i sa pasú ovce

 • strániť sa -i nedok. vyhýbať sa, bočiť, obchádzať: s. sa ľudí, s-ia sa ho pre jeho správanie

 • stránka -y -nok ž.

  1. strana (význ. 3): posledné s-y knihy;
  na s-ach novín sa dočítame veľa zaujímavého v novinách

  2. vlastnosť, črta človeka, veci, javu z istého hľadiska: kladná, záporná s. (povahy), obsahová, zvuková s. (predstavenia), vyhovovať zo všetkých s-ok;
  z organizačnej s-y je všetko v poriadku;
  z tejto s-y čo sa toho týka

  3. strana (význ. 7); občan vo vzťahu k inštitúcii, s kt. prichádza do styku: s-y sa dohodli na spoločnom postupe;
  úradné hodiny pre s-y

  to je jeho silná s. v tom vyniká;
  to je jeho slabá s. a) v tom je slabý, nevyniká b) to je jeho záľuba, má to rád;

 • stránkovací príd. určený na stránkovanie: s. stroj

 • stránkovať nedok. označovať poradie stránok v publikácii, tlačive ap.: chybne s-ná kniha

 • stránkový príd. k 1, 3: s-á korektúra;
  s-é hodiny, dni pre stránky

 • stránočka -y -čiek ž. zdrob. expr. k 3;

 • strápene prísl.: vyzerať s.;

 • strápenosť -i ž.

 • strápený príd. vysilený trápením, utrápený, usužovaný, zmorený; svedčiaci o trápení: s-í rodičia;
  s-á tvár;

 • stráviť2 -i dok. zotrvať (niekde) istý čas; prežiť: s. noc v hoteli, príjemne s. dovolenku;
  s. čas čítaním

  stráviť1 -i dok.

  1. rozložiť a zažiť potravu v tele: s. pokrm

  2. kniž. zničiť (význ. 1), spáliť: plamene s-li dom;

 • stráviteľnosť -i ž.

 • stráviteľný príd. kt. sa dá stráviť (význ. 1): ľahko s-é, nes-é jedlo;

 • stráž -e ž.

  1. stráženie, hliadka: stáť na s-i;
  byť na s-i i fraz. dávať (si) pozor, byť ostražitý

  2. ozbrojený strážca, strážcovia: vojenská s.;
  závodná s.;
  telesná, čestná s.;
  výmena s-í i pren. publ. výmena vedúcich hosp., polit. ap. osobností

  mať, držať s. robiť strážnu službu, strážiť

 • strážca -u mn. -ovia m. kto stráži, stráž: nočný s. strážnik;
  s. zákona;
  náb. anjel s. i pren. expr. ochranca;

  strážca m. neživ. odb. mechanizmus, kt. zisťuje a signalizuje existenciu niečoho: s. plameňa, prietoku vzduchu

 • opak. strážievať -a

 • strážiť -i nedok. dávať pozor (, aby sa niečo nestalo, nestratilo ap.), byť na stráži, mať stráž; dozerať, ochraňovať: s. hranice;
  pes s-i dom;
  s. deti;
  s-ené parkovisko;
  poverili ho s-ením materiálu

  s. niekoho, niečo ako oko v hlave starostlivo;

 • strážkyňa -e -kyň ž.;

 • strážmajster -tra m. 2. st. hodnosti práporčíkov v policajnom zbore;

 • strážmajsterka -y -riek ž.

 • strážnica -e -nic ž. miestnosť, budova strážnika, stráže: požiarna s.

 • strážnička -y -čiek ž.

 • strážnik -a mn. -ci m. kto (služobne) stráži, strážca: nočný s.;
  uniformovaný policajt: mestský, dopravný s.;

 • strážny

  I. príd.

  1. konajúci stráž: s. oddiel;
  náb. s. anjel i pren. ochranca

  2. určený na stráženie, strážcom: s. pes, s-a veža;
  s. domček, s-a búdka (pri trati)

  II. strážny m. voj. strážca, stráž

 • strčiť dok.

  1. sunutím vložiť, vopchať: s. si ruku do vrecka, s. si prst do úst;
  hovor. s. hlavu do dverí nazrieť, vyzrieť

  2. hovor. dať (do ruky), podať, vopchať: s-l jej do ruky kyticu, s-l mu balík, aby ho podržal

  3. prudkým nárazom postrčiť, sotiť: s. niekoho z chodníka

  4. úderom, nárazom zasiahnuť, sotiť, buchnúť, drgnúť: s-l doňho lakťom

  5. hovor. expr. vynaložiť, vložiť (obyč. peniaze): do domu s-l veľké peniaze

  6. hovor. expr. dostať niekam (obyč. násilím), umiestniť, vopchať: s-ia ho do väzenia

  expr.: všade musí nos s. je zvedavý;
  s. niekoho do vrecka, do vačku prevýšiť ho;
  môže si to s. za klobúk;

 • strémovať dok. hovor. spôsobiť trému: s. recitátora pred vystúpením

  // strémovať sa dostať trému, podľahnúť tréme: s-ný žiak

 • strídža -aťa mn. -ence -niec s. mláďa strigy (v rozprávkach);

 • strítbal, pôv. pís. streetball -u m. šport. pouličný basketbal hraný na jeden kôš;

 • strítbalista -u m. hráč strítbalu;

 • strítbalistka -y -tiek ž.

 • strítbalový príd.: s. turnaj;

 • strúchnivieť -ie -ejú dok. spráchnivieť: s-ené drevo

 • strúčik -a m. zdrob.

  1. ku struk: hrachový s.

  2. dielik cesnakovej hlávky

 • strúhací príd. určený na strúhanie: s. nôž

 • strúhadielko -a -lok s. zdrob.

 • strúhadlo -a -diel s.

  1. kuchynský nástroj s drsnými výčnelkami na rozdrobenie potravín, struhák, strúžik: s. na zemiaky, na chren

  2. nástroj na orezávanie ceruzky

  ruky ako s. drapľavé;

 • strúhadlový príd.;

 • strúhanka -y -niek ž.

  1. nastrúhané suché pečivo: obaliť rezne v s-e

  2. strúhané cesto ako závarka do polievky: zavariť s-u;

 • strúhankový príd.

 • strúhaný príd. postrúhaný na kúsky, na kašu: s-é zemiaky, s. syr

 • strúhať -a nedok.

  1. rozdrobovať na strúhadle: s. syr

  2. orezávať na povrchu, zastruhávať: s. ceruzky

  3. vyrezávať (význ. 3): s. dreveného koníka

  4. hovor. expr. (horlivo) robiť (význ. 2), vytvárať: s. figúry pri tanci, s. poklony, grimasy;
  s. (si) vtipy, žarty z niekoho

  expr.: s. parádu parádiť sa;
  s. verše veršovať;
  s. mrkvičku robiť niekomu prstami posmešné posunky; posmievať sa;
  s. kyslú, vážnu, nevinnú ap. tvár tvárou vyjadrovať nevôľu, vážnosť, nevinu ap.;

 • opak. strúhavať -a;

 • strúsiť -i dok. striasť (význ. 1), zosypať: s. omrvinky z obrusa

  // strúsiť sa: sneh sa s-l z konárov

 • strúžik -a m. (menšie) strúhadlo (význ. 1), struhák: strúhať cibuľu na s-u

 • strýc -a mn. -ovia m.

  1. otcov brat

  2. hovor. dospelý muž, strýko, ujo (obyč. v oslovení deťmi);

 • strýčko -a mn. -ovia m. hypok.

 • strýčny príd. zastaráv.: s. brat bratanec;
  s-a sestra sesternica

 • strýko -a mn. -ovia m. hovor.

  1. strýc (význ. 1); matkin brat, ujec

  2. dospelý muž, ujo (obyč. v oslovení deťmi)

  3. obyč. pejor. príliš vážny, usadlý človek;

 • strž -e ž. strmý výmoľ, roklina

 • stržeň -žňa m.

  1. (zo zeme trčiaci) koreň, kmeň ap.

  2. prostredná časť, prostriedok niečoho: s. vredu;
  bot. jadro rastlinnej osi;

 • stržňový príd.

 • zástrčka -y -čiek ž.

  1. závora (význ. 2): zasunúť z-u na dverách

  2. vidlica s vodičom, kt. sa zapája do zásuvky: trojkolíková z., z. elektrickej šnúry;

 • zástrčkový príd.: z. spoj

 • zo stránky predl. s G kniž. vyj. zreteľ, čo sa týka: zo s-y úpravy nevyhovuje;

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: selã ã ã, urz, lel, souã, g47, eas, omp, png, asas, fzi, hrať, ustr, a, boã, oto
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV