Význam slova "stráň" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 19 výsledkov (1 strana)

 • stráň -e ž. úbočie, svah: strmá, slnečná s.;
  na s-i sa pasú ovce

 • strana -y strán ž.

  1. priestor, oblasť, plocha ležiaca naľavo al. napravo od niečoho, bok: ľavá s. rieky, pravá s. pľúc;
  prejsť na druhú s-u ulice

  2. plocha nejakého predmetu: lícová, rubová s. (látky);
  spodná, vrchná s.;
  predná s. domu

  3. plocha listu v knihe, časopise ap., stránka: úvodník na prvej s-e

  4. čiara, úsečka ohraničujúca nejakú plochu: s-y trojuholníka

  5. priestor ležiaci v istom smere; smer: rozpŕchli sa na všetky s-y;
  štyri svetové s-y

  6. rodová, príbuzenská vetva: starý otec z matkinej s-y

  7. kto sa zúčastňuje na (dvojstrannom) rokovaní, súdnom konaní ap., stránka: obidve s-y sa dohodli;
  práv. zmluvná s., žalovaná s.

  8. jednotlivec, skupina vo vzťahu k inému jednotlivcovi, skupine (obyč. s odlišným postojom): zhromaždenie sa rozdelilo na dve s-y;
  právo je na našej s-e

  9. polit. organizácia vystupujúca za záujmy istej spoloč. skupiny: sociálnodemokratická s., Slovenská národná s.;
  politické s-y, s-y vládnej koalície, opozičné s-y;
  člen s-y, byť v s-e

  stáť, byť na s-e niekoho podporovať ho, zastávať sa ho;
  chytiť, držať niekomu s-u prejaviť, prejavovať súhlas s ním;
  prejsť, prebehnúť na druhú s-u (vo vojne) k protivníkovi;
  ísť na (malú, veľkú) s-u vykonávať teles. potrebu;
  z mojej, našej s-y čo sa mňa, nás týka;
  (to je) → druhá s. mince;

 • stranička -y -čiek ž. zdrob. obyč. pejor. k 9

  straníčka -y -čok ž.

 • straníckosť -i ž.;

 • stranícky príd. týkajúci sa polit. strany al. jej členov: s. prístup;
  s-a legitimácia, disciplína, propaganda;

  stranícky prísl.;

 • straníctvo -a s. straníckosť

 • straník -a mn. -ci m. člen strany, v nedávnej min. najmä komunistickej, op. nestraník: schôdzka s-ov;

 • straniť nedok. kniž. byť na strane niekoho, niečoho, prejavovať súhlas s niečím, nadŕžať: s. modernému umeniu, s. domácim hráčom

 • strániť sa -i nedok. vyhýbať sa, bočiť, obchádzať: s. sa ľudí, s-ia sa ho pre jeho správanie

 • stránka -y -nok ž.

  1. strana (význ. 3): posledné s-y knihy;
  na s-ach novín sa dočítame veľa zaujímavého v novinách

  2. vlastnosť, črta človeka, veci, javu z istého hľadiska: kladná, záporná s. (povahy), obsahová, zvuková s. (predstavenia), vyhovovať zo všetkých s-ok;
  z organizačnej s-y je všetko v poriadku;
  z tejto s-y čo sa toho týka

  3. strana (význ. 7); občan vo vzťahu k inštitúcii, s kt. prichádza do styku: s-y sa dohodli na spoločnom postupe;
  úradné hodiny pre s-y

  to je jeho silná s. v tom vyniká;
  to je jeho slabá s. a) v tom je slabý, nevyniká b) to je jeho záľuba, má to rád;

 • stránkovací príd. určený na stránkovanie: s. stroj

 • stránkovať nedok. označovať poradie stránok v publikácii, tlačive ap.: chybne s-ná kniha

 • stránkový príd. k 1, 3: s-á korektúra;
  s-é hodiny, dni pre stránky

 • stránočka -y -čiek ž. zdrob. expr. k 3;

 • štranok, štránok -nku m. hovor. povraz

 • stranou prísl. bokom (význ. 1): trocha s. stojí dom

 • stranový príd.;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV