Význam slova "stĺp" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 11 výsledkov (1 strana)

 • stĺp -a m.

  1. vys. hrubá tyč, kôl, obyč. stojaci v zemi: drevený s., povala podopretá s-m;
  s-y elektrického vedenia stožiare;
  morový s.;

  2. zvislý (nosný) prvok stav. konštrukcie, pilier: nosný s.;
  iónsky, korintský s.;

  nohy ako s-y hrubé;
  stáť ako (soľný) s.;

 • stĺpček -a m. zdrob.

  1. k stĺpec 1, 2, 4: doplniť údaje do s-ov

  2. kratší (pravidelný) novinársky útvar s aktuálnym obsahom, kurzívka: jazykový, záhradkársky s.

 • stĺpcový príd.: s-á sadzba;
  s. súčet;

 • stĺpec -pca m.

  1. menší stĺp, stĺpik: s. v poličke, v knižnici

  2. útvar pozostávajúci z niečoho usporiadaného do výšky, zvisle: ortuťový s. (teplomera), vodný s.;
  s. číslic, mincí

  3. súvislá sadzba textu v zvislom pruhu: strana slovníka má dva s-e;
  novinové s-e;

  4. priestor s údajmi al. na doplnenie údajov v úr. listine, na tlačive ap., kolónka: s. príjmov, vyplniť s-e dotazníka, tiketu;

 • stĺpik -a m. zdrob.

  1. malý stĺp: s-y zábradlia, oplotenia

  2. čo pripomína malý stĺp: krátky, dlhý s. útvar pri háčkovaní;
  motor. nosná časť strechy osob. auta;

 • stĺpisko -a -pisk s., v jedn. i m. zvel.

 • stĺpkom prísl.

  oči mu stáli s. meravo hľadel

 • stĺporadie -ia s. rad stĺpov ohraničujúci nejaký priestor: mramorové s., s. paláca

 • stĺpovito, stĺpovite prísl.

 • stĺpovitý príd. podobný stĺpu: s-é korene;
  s-é končatiny;

 • stĺpový príd. k 2: s-á sieň so stĺpmi;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV