Význam slova "spon" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 18 výsledkov (1 strana)

 • spona -y spôn ž.

  1. predmet na spínanie, spinka: s. do vlasov, na šaty, opasok so s-ou

  2. odb. čo sprostredkuje spájanie: lingv. pomocné sloveso vyjadrujúce najvšeobecnejší slovesný význ. (existenciu dynamického príznaku;
  napr. byť, mať), sponové sloveso;
  hud. v notách svorka spájajúca niekoľko notových osnov;

 • sponad predl. s G vyj. smerovanie z miesta nad niečím: hľadieť s. okuliarov

 • spondej [-d-] -a m. (v časomernom verši) metr. stopa zložená z 2 dlhých slabík;

 • spondejský príd.

 • špongia -ie ž. huba (význ. 2): zotrieť tabuľu š-ou;
  nasiaknuť vodou ako š.;

 • špongiový príd.: š-á podložka

 • sponka -y -niek ž.

  1. zdrob. k 1: s. do vlasov

  2. drôtik na spínanie spisov, spinka: spojiť hárky s-ou

  3. spona (význ. 1)

 • šponovať nedok. hovor. napínať (význ. 1 – 3)

 • šponovky -viek ž. pomn. dlhé napnuté nohavice: lyžiarske š.

 • sponový príd.: s-é sloveso;

 • spontánne prísl.: s. reagovať, s. súhlasiť;

 • spontánnosť -i ž.

 • spontánny príd. prejavujúci sa bez vonkajších popudov, bez vedomého úsilia, samovoľný, živelný: s. vývin;
  s. potlesk;
  s. prejav nenútený;
  s-e pohyby mimovoľné;

 • sponzor -a m. jednotlivec, podnik al. inštitúcia, kt. materiálne (obyč. fin. prostriedkami) podporuje istú činnosť, podujatie ap., podporovateľ: hlavný s.;
  hľadať, získať s-a, mať s-a;

 • sponzorovať nedok. i dok. materiálne podporovať, podporiť istú činnosť, podujatie ap.: s. vedecký výskum, vydanie knihy;
  s-né futbalové mužstvo;
  mať možnosti s.

 • sponzorský príd.: s-á zmluva, s-é príspevky, s. dar;

  sponzorsky prísl.;

 • sponzorstvo -a s. sponzorská činnosť

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV