Význam slova "sn" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 79 výsledkov (1 strana)

 • snáď čast., vhodnejšie azda, hádam, možno, vari, nebodaj: s. sa ešte uvidíme, o pár rokov s. príde

 • snaha -y snáh ž. úsilie: úprimná s., s. vládnej koalície, s. ovplyvniť výsledok, s. o dokončenie projektu

 • šnaps -u m. hovor. zastaráv. al. expr. pálenka, liehovina;

 • šnapsový príd.

 • snár -a L -i mn. -e m. kniha obsahujúca výklady snov

 • sňať sníme snímu dok. kniž. dať umiestnenú al. upevnenú vec dolu, zložiť: s. obraz zo steny, s. klobúk z hlavy, s. putá z rúk;

 • snažiť sa nedok. chcieť docieliť, usilovať sa: s. sa vyriešiť úlohu, s. sa získať uznanie

 • snaživec -vca m. snaživý človek

 • snaživo prísl.;

 • snaživosť -i ž.

 • snaživý príd. usilovný, príčinlivý: s. pracovník, s-á žiačka;

 • sneh -u m.

  1. atmosférické zrážky padajúce vo forme bieleho pápera: sypký, kašovitý s.;
  s. padá, poletuje, s. sa topí;
  biely ako s.;
  geogr. večný s.;
  umelý s.

  2. ušľahaná pena z bielkov

  lanský s. čo sa už pominulo;

 • snehobiely príd. biely ako sneh: s. obrus, s-a košeľa

 • snehovka -y -viek obyč. mn. ž. obuv do snehu

 • snehový príd.: s-á fujavica, s. závej;
  s-é reťaze na jazdu auta v snehu;
  s-é delo mechanizmus vyrábajúci umelý sneh;
  s-á fréza stroj na odstraňovanie snehu z vozovky;

 • snehuliačik -a m. zdrob.

 • snehuliak -a mn. -ci/-ky m. snehový panák: stavať s-ov/-y;

 • snehulienka -y -nok, snehuľka -y -liek ž. rozpráv. bytosť vyznačujúca sa krásou a dobrotou

 • šnek -a m. tech. slang. závitovka; šnekový príd.

 • snem -u m. zbor zástupcov ľudu, krajiny ap., kt. rokuje o dôležitých ver. veciach a má zákonodarnú moc; snemovňa: uhorský, cirkevný s.;
  voľby do s-u;
  zvolať s.;

 • snemovať nedok. rokovať na sneme, na zhromaždení; zúčastniť sa na ňom

 • snemovňa -e ž. najvyšší volený orgán so zákonodarnou mocou, parlament; budova tohto orgánu: poslanecká s.;
  Dolná s.;
  S. reprezentantov v USA

 • snemový príd.: s-á reč, s-á skupina

 • sneť -i ž.

  1. cudzopasná huba (na obilí ap.), bot. Ustilago

  2. rozpad tkaniva, gangréna: veter. s. šelestivá nákazlivé ochorenie hovädzieho dobytka;

 • sneťový príd.

 • snežienka -y -nok ž. rastlina s bielym zvončekovitým kvetom kvitnúca z jari ako jedna z prvých, bot. Galanthus

 • snežiť nedok.

  1. neos. (o snehu) padať z oblakov na zem: týždeň s-í

  2. prejavovať sa ako chyba telev. obrazu (šumom zosilňovača ap.): obrazovka s-í

 • snežný príd. snehový: s. závej;
  geogr. s-á čiara za kt. je večný sneh; v odb. názvoch bližšie určuje druh: zool. hraboš s. Microtus nivalis;
  kniž. s-á krajina, cesta zasnežená;
  s. človek človeku podobný tvor údajne žijúci v Himalájach, yeti

 • šnicľa -e ž. subšt. rezeň

 • sniežik -a m. zdrob. expr. k 1

 • sník -a, sníček -čka m. zdrob. expr.

 • snímač -a m. tech. prístroj na snímanie (význ. 2): elektrický s., s. zvuku, obrazu;
  citlivý prvok s-a

 • snímací príd.

  1. slúžiaci na snímanie: s-ia kamera, technika, elektrónka

  2. snímateľný: s. uzáver

 • nedok. snímať -a

  1. k sňať

  2. robiť fot., film. al. telev. zábery: s. detail tváre, s-nie krajiny, spôsob s-nia

 • snímateľnosť -i ž.

 • snímateľný príd. kt. možno snímať, snímací: s. obal, s-é operadlo;

 • snímka -y -mok ž.

  1. fotografia: skupinová s., s. pľúc, urobiť s-u

  2. záznam zvuku na reprodukovanie: magnetofónová s., s. džezového koncertu

  3. film (význ. 2): športová, reportážna s.;

 • snímkovať nedok. robiť (röntgenové) snímky: s-nie zubov

 • snímkový príd.: s-é značky, súradnice

 • sniť nedok. kniž. snívať

 • snívať -a nedok.

  1. vo sne si predstavovať, mať sen: som hore alebo s-m?

  2. príjemne prežívať v mysli, túžobne premýšľať, sniť: s. o budúcnosti, s. s otvorenými očami

  3. kniž. spať (význ. 1): dieťa sladko s-a

  s. večný sen byť mŕtvy;

 • opak. snívavať -a

  // snívať sa obyč. neos. mať sen: s-lo sa mu o deťoch, s deťmi;
  s-l sa mi pekný sen

  ani sa mu o tom nes-lo na niečo také ani nepomyslel

 • snivo prísl.: s. pozerať;

 • snivosť -i ž.

 • snivý príd. oddávajúci sa snívaniu; svedčiaci o tom, rojčivý: s. mladík, s-á povaha;
  s-é oči, s-á nálada;

 • snob -a m. kto sa povrchne zaujíma o všetko módne (obyč. v umení) al. spoločensky významné: meštiacky s.;

 • snobizmus -mu m. snobstvo

 • snobka -y -biek ž.;

 • snobský príd.: s. vkus, postoj;

  snobsky prísl.;

 • snobstvo -a s.

 • snop -a m. viac (povrieslom) zviazaných hrstí skoseného obilia: jačmenný s., s. raži, viazať s-y

  expr. opitý ako s. veľmi;

 • snopček -a, snôpok -pka m. zdrob.

 • snoriť nedok. expr. sliediť, stopovať: s. po páchateľovi, po koristi, za zlatom;
  vytrvale s., s. ako pes

 • snoubording, pôv. pís. snowboarding -u m. šport. spúšťanie sa po snehu na krátkej širokej lyži;

 • snoubordingový príd.;

 • snoubordista -u m. kto pestuje snoubording;

 • snoubordistka -y -tiek ž.

 • snovací príd. určený na snovanie: s. stroj;
  s-ia žľaza (pavúka)

 • snovať -uje -ujú snoval, snuť -je -jú snul nedok.

  1. pripravovať osnovu (význ. 1): s. nite;
  s. siete, pavučinu

  2. kniž. (tajne) chystať, kuť: s. plány, intrigy

 • snový príd. neskutočný, fiktívny: s-á predstava, myšlienka;

 • snúbenec -nca m.

  1. kto sa zasnúbil

  2. iba mn. snúbenci zasnúbená dvojica: predstaviť s-ov, gratulovať s-om;

 • snúbenecký príd.: s. vzťah

 • snúbenica -e -níc ž.;

 • snúbiť sa -i nedok. kniž. spájať sa (význ. 1), zlučovať sa: krása sa s-i s ušľachtilosťou

 • snubný príd. týkajúci sa zasnúbenia: s-é prstene vymieňané pri svadobnom obrade

 • šnupať -e -ú nedok. nosom vdychovať (obyč. druh tabaku): š. tabak;

 • opak. šnupávať -a;

 • šnupavý príd.

  1. určený na šnupanie: š. tabak

  2. expr. kt. stále poťahuje nosom: š. človek

 • dok. šnupnúť -e -ú -pol: š. si tabaku

 • šnúra -y šnúr ž.

  1. priadza skrútená do zväzku (na zväzovanie, sťahovanie ap.), špagát, motúz: š. na bielizeň;
  kľúč visí na š-e;
  navliecť š-u do nohavíc

  2. niečo podobné takejto priadzi: tech. zápalná š.;
  predlžovacia š. izolovaný vodič elektr. prúdu;
  pupočná š. pupočník;

  rovný ako š. veľmi;

 • šnúrka -y -rok ž.

  1. zdrob. k šnúra (význ. 1)

  2. krátka, úzka šnúra: š-y do topánok;

 • šnúročka -y -čiek ž. zdrob. expr.

 • šnurovací príd. uspôsobený na šnurovanie: š-ie čižmy, topánky

 • šnurovačka -y -čiek ž. súčasť žen. oblečenia použ. na formovanie trupu; korzet

 • šnurovanie -ia s. spôsob upevnenia šnúrkami: košeľa so š-ím

 • šnurovaný príd. ozdobený šnurovaním: š. kabát

 • šnurovať nedok. sťahovať, spájať prevliekaním, navliekaním šnúrok: š. si topánky;
  š. sa do šnurovačky

 • šnúrový príd.;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV