Význam slova "smi" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 21 výsledkov (1 strana)

 • smiať sa smeje smejú nedok.

  1. prejavovať radosť smiechom: veselo sa s., s. sa od srdca

  2. posmievať sa: prečo sa mi s-š? s. sa z niečích rozpakov, s-l sa mu do tváre

  3. usmievať sa: zďaleka sa na nás s-l

  s. sa pod fúzy šibalsky;
  s. sa niekomu do očí vysmievať sa;
  ten sa s-je najlepšie, kto sa s-je naposledy

 • smidka -y -diek, smida -y smíd ž. tenký kúsok chleba

 • smiech -u m.

  1. prejav radosti charakteristický hrdelným zvukom a výrazom tváre: veselý, úprimný s.;
  dať sa do s-u;
  expr.: dusiť sa, váľať sa, zachádzať sa od s-u veľmi sa smiať;
  puknúť od s-u veľmi a veľa sa smeje

  2. posmech: byť ľuďom na s., to je na s.

  3. obyč. mn. zried. žarty: robiť si s-y;

 • smiešik -a, smiešok -ška/-šku m.

  1. zdrob. expr. k 1

  2. úsmev: pohŕdavý s.

 • smiešne prísl.: s. hádzať rukami;
  s. lacný tovar;

 • smiešnosť -i ž.

 • smiešny príd.

  1. vyvolávajúci smiech, komický: s. človek, s-e správanie;
  stať sa s-m;
  nebuď s.!

  2. expr. veľmi malý, zanedbateľný: s. poplatok, s-a porcia;

 • smieť smie smú smel nedok. vyj.

  1. dovolenie uskutočniť dej, môcť: s. vojsť, fajčiť;
  s-m (piť) iba čaj;
  to sa nesmie to nie je dovolené (robiť);
  s-m prosiť? zdvorilostná výzva do tanca

  2. v zápore nevhodnosť, neželateľnosť niečoho, (mierny) zákaz: nes-š si to brať k srdcu, to sa nesmie opakovať;
  ta nes-š!

 • smietka -y -tok ž. zdrob.

 • smilnica -e -níc ž.;

 • smilnícky príd. i prísl.: s. pohľad;
  s. sa pozerať

 • smilník -a mn. -ci m. kniž. smilný človek;

 • smilniť nedok. kniž. oddávať sa smilstvu

 • smilno, smilne prísl.

 • smilný príd. kniž. oddávajúci sa smilstvu; nehanebný: s. človek;
  s-é pohľady;

 • smilstvo -a -tiev s. kniž. neviazané, nezákonné ap. pohlavné stýkanie; pohlavná neviazanosť

 • šminka -y -niek obyč. mn. ž. hovor. líčidlo

 • šminkovať nedok. hovor. líčiť (význ. 2), maskovať; farbiť, maľovať: š. herca;
  š. si tvár, ženy sa š-ujú

 • šmirgeľ -gľa L -i mn. -e m.

  1. prírodné brusivo z kryštálov korundu, kremeňa, magnezitu ap.

  2. brúsny papier;

 • šmirgľovať nedok. brúsiť, obrusovať šmirgľom

 • šmirgľový príd.: š. papier, kotúč

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV