Význam slova "sklo" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 17 výsledkov (1 strana)

 • sklo -a skiel s.

  1. tvrdá, obyč. priehľadná látka vytavená z nerastov: tabuľové, mliečne, bezpečnostné, olovnaté s.;
  chem. vodné s. viskózna zelenkastá tekutina z kremičitanu sodného al. draselného

  2. výrobok z tejto látky: odrazové, obalové, zväčšovacie s.

  byť čistý, hladký ako s. celkom;
  expr. cez s. med lízať mať blízko niečo príjemné a nemôcť to využiť;

 • sklobetón -u m. tech. železobetónová kostra so sklenými dielcami;

 • sklobetónový príd.

 • sklolaminát -u m. laminát zo sklených vláken;

 • sklolaminátový príd.: s-é lyže

 • sklon -u m.

  1. výškový rozdiel 2 bodov al. úrovní, spád: mierny s. svahu, s. krídel, múru

  2. sklonenie: s. trupu, hlavy

  3. tendencia, náklonnosť na niečo: s. k egoizmu

 • skloniť dok. vychýliť zo zákl. polohy smerom dole: s. hlavu, zástavu;
  s. šiju i pren. pokoriť sa

  nemať kde → hlavu s.;

 • sklonok -nku m. obyč. po predl. na, do, pred a i. koniec časového úseku: na s-u roka, storočia, zimy

 • sklonomer -a/-u L -e mn. -y m. odb. prístroj na meranie sklonu

 • skloňovanie -ia s. gram. tvorenie slovných tvarov pádovými príponami; súbor tvarov; deklinácia

 • skloňovať nedok. gram. meniť tvary slova pádovými príponami

  // skloňovať sa priberať pádové prípony

 • sklopiť dok. obrátiť smerom dole: s. sedadlo;
  s. zrak, oči (v rozpakoch) uhnúť pohľadom;

 • sklopný príd. sklápací: s-é sedadlo

 • sklovina -y -vín ž.

  1. roztavené sklo: olovnatá s.

  2. tuhé tkanivo na povrchu zubov: popraskaná s.

  3. lesklá vrstva na povrchu keramiky

 • sklovito, sklovite prísl.;

 • sklovitosť -i ž.

 • sklovitý príd. podobný sklu: s. vzhľad, lesk;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV