Význam slova "sil" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 50 výsledkov (1 strana)

 • sila -y síl ž.

  1. schopnosť podávať teles. al. duš. výkon, energia: telesná, mravná s.;
  udrieť z celej s-y;
  pozbierať (posledné) s-y;
  usilovať sa zo všetkých síl

  2. zdroj pohybu al. pohybovej energie: hnacia, príťažlivá s., s. vodného toku, víchra

  3. (veľká) miera účinnosti, intenzita: umelecká s., s. alkoholu

  4. zamestnanec, pracovník: kvalifikovaná, učiteľská, výkonná s.

  5. silný kolektívny činiteľ, moc: mierové, spoločenské, pokrokové s-y;
  ľavicové, pravicové s-y;
  voj. ozbrojené s-y;
  publ. použitie s. v medzinárodných sporoch;
  náb. i rozpráv. nadprirodzená s.

  byť pri sile byť silný;
  robiť dačo z pozície s-y vo vedomí skutočnej al. fiktívnej prevahy;

 • siláčka -y -čok ž.;

 • siláckosť -i ž., siláctvo -a s. obyč. pejor. predstieranie sily

 • silácky príd.

  1. veľmi silný, svedčiaci o veľkej sile: s. výkon

  2. obyč. pejor. nápadne predstierajúci silu, zveličený: s-e gesto, s. postoj;

  silácky prísl.;

 • silák -a mn. -ci m. človek vynikajúci silou;

 • siláž -e ž.

  1. silážované krmivo: kukuričná s.

  2. silážovanie;

 • silážny, silážový príd.: s. kombajn, s-na kukurica, jama;
  s-ová krmovina

 • silážovať nedok. konzervovať zelenú krmovinu v silách al. jamách: s. ďatelinu, repu, kukuricu

 • silene prísl.;

 • silenosť -i ž.

 • silený príd. násilný (význ. 3), predstieraný, neprirodzený: s. plač;

 • silica -e -líc ž. voňavá prchavá zložka živice;

 • silicový príd.: s-á vôňa

 • silikát -u m. kremičitan;

 • silikátový príd.

 • silikón -u m. chem. syntetická zlúčenina na výrobu plastov odolných proti chemikáliám a zmenám teploty, mazadiel a izolačných látok;

 • silikónový príd. s. olej, lak;
  s. implantát

 • silikóza -y -kóz ž. lek. choroba zapríčinená zaprášením pľúc kremenným prachom

 • šiling -u m.

  1. býv. zákl. peňaž. jednotka a platidlo rakúskej meny

  2. čiastková peňaž. jednotka a platidlo vo viacerých štátoch v min.;

 • šilingový príd.

 • siliť -ľ! nedok. nútiť (význ. 1, 2): s. dieťa do učenia

  // siliť sa: s. sa do roboty, do smiechu

 • silnieť -ie -ejú nedok. stávať sa silnejším, silným: chlapec s-ie;
  búrka s-ie zväčšuje sa

 • silno, silne prísl. veľmi, intenzívne, prudko: s. zaklopať, zdôrazňovať, krvácať

 • silnoprúdar -a m. hovor. kto pracuje v odbore silnoprúdovej elektrotechniky; kto študuje tento odbor;

 • silnoprúdarka -y -riek ž.;

 • silnoprúdarský príd.

 • silnoprúdový príd. elektrotech. týkajúci sa elektr. prúdu s vys. napätím: s. kábel

 • silný príd.

  1. majúci veľkú fyzickú silu, mocný, op. slabý: s. chlap, s-é ruky

  2. kt. má veľkú intenzitu, intenzívny, veľký, op. slabý: s. vietor, kašeľ;
  s. tón, s-á streľba

  3. energický, rázny, op. slabý: s-á osobnosť, povaha

  4. odolný, pevný, dobrý, op. slabý: s-é zdravie, s-é nervy

  5. majúci veľký počet, početný, op. slabý: s-á armáda, s-é zastúpenie

  6. majúci veľa podst. zložiek, op. slabý: s. čaj, s-á káva, s-é pivo

  7. veľmi účinný: s. film;
  s. činiteľ mocný;
  s-é slovo trpké al. urážlivé;
  s. vtip neslušný

  8. hovor. hrubý (význ. 1, 2): s-á doska, s. kmeň, s-é nohy;

 • silo -a síl s. zásobník obilia, cementu ap.;

 • siločiara -y -čiar ž. fyz. čiara, po kt. sa pohybujú hmotné body v silovom poli: magnetické s-y

 • silomer -a/-u L -e mn. -y m. tech. prístroj na meranie sily;

 • silomerový príd.

 • silon, silón -u m. obch. názov text. syntetického vlákna; tkanina z neho;

 • silonka -y -niek obyč. mn. ž. hovor. silonová pančucha

 • silonový, silónový príd.: s-á bielizeň, s-é ponožky

 • silou-mocou prísl. všetkými prostriedkami, nástojčivo: usilovať sa o niečo s., dožadovať sa s. uznania

 • silový1 príd. k 1, 2, 5: s. účinok svalu;
  fyz. s-é pole, napätie;
  publ. s. rezort, s-é ministerstvo kt. sa opiera o bezpečnostné zložky

  silový2 príd.

 • šilt -u/-a m. hovor. štítok (význ. 3): čiapka so š-om;

 • šiltovka -y -viek ž. hovor. čiapka so šiltom;

 • šiltovkový príd.

 • šiltový príd.

 • silueta -y -et ž.

  1. tieňový obraz, tmavý profilový portrét: s. tváre

  2. podoba vnímaná iba v zákl. črtách: s. hradu, mosta;

 • siluetový príd.

 • silúr -u m. geol. útvar a obdobie prvohôr

 • silván -u m.

  1. vin. odroda hrozna

  2. víno z tohto hrozna;

 • silvánsky príd.: s-e červené

 • silvestrovať nedok. hovor. oslavovať posledný deň roka

 • silvestrovský príd. k Silvester (meno pripadajúce na posledný deň roka;
  hovor. tento deň): s. program, s-á zábava

Naposledy hľadané výrazy:

Pravidlá slovenského pravopisu: rysovať, visi, ma, anto, medzera, doba, terst, tim, iritácia, bordeaux, vstupovať, iris, vymurovka, inoväť, torta
Ekonomický slovník: esr, sda, å it, gaf, er, hať, epl, scaf, fhh, vzd, oky, kmu, zr, tã t, íd
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV