Význam slova "sie" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 30 výsledkov (1 strana)

 • siedmačka -y -čiek ž.;

 • siedmacký príd.: s-é učebnice pre siedmakov

 • siedmak -a mn. -ci m. žiak 7. triedy, 7. ročníka;

 • siedmy čísl. rad. k 7: s. mesiac, s. pretekár, vstávať o s-ej (hodine);
  gram. s. pád inštrumentál

  byť, cítiť sa ako v s-om nebi veľmi šťastný;
  s-a veľmoc tlač

 • siedmykrát, siedmy raz neskl. čísl. rad. nás. prísl. k 7: s. sa zúčastniť na pretekoch

 • siemens [sím-] -u m. fyz. hlav. jednotka elektr. vodivosti v sústave SI, zn. S

 • sieň -e ž. sála: zasadacia, koncertná s.

 • siena [si-e-] -y ž. červenohnedé farbivo

 • sienko -a -nok, sience -a -nec s. zdrob. expr.

 • siesta -y siest ž. kniž. (krátky) popoludňajší oddych: pokojná s., tráviť s-u

 • šiestačka -y -čiek ž.;

 • šiestacký príd.

 • šiestak -a mn. -ci m. žiak 6. ročníka, 6. triedy;

 • šiesty čísl. rad. k 6: š. v poradí;
  gram. š. pád lokál

  š. zmysel intuícia;
  žart. kúpiť za päť prstov a š-u dlaň ukradnúť

 • šiestykrát, šiesty raz neskl. čísl. rad. nás. príslov. k 6: š. získať titul

 • sieť -e ž.

  1. pletivo (z povrázkov) slúžiace na chytanie (rýb ap.), na ochranu, použ. v športe ap.: rybárska s., tenisová s.;
  chytať zver do s-e;
  s. proti hmyzu

  2. niečo rozvetvujúce sa, rozkladajúce sa na ploche: s. čiar, žiliek;
  železničná s., elektrická s.;
  anat. tepnová s.

  3. komplex účelne rozmiestnených inštitúcií, budov, zariadení v istom priestore: s. škôl, služieb;
  špionážna s., televízna s., počítačová s.

  4. komplex inštitútov, opatrení ap.: záchranná sociálna s.

  chytiť, lapiť niekoho do svojich s-í získať pre svoje zámery;

 • sietivo -a s.

  1. sieťové pletivo: ozdobné, drôtené s.

  2. fyziol. bielkovinová časť bunkového jadra: jadrové s.

 • sieťka -y -ťok ž.

  1. zdrob. k 1: s. na chytanie hmyzu, s. na vlasy

  2. hovor. sieťová taška, sieťovka;

 • sieťkovať nedok. sieťovať

 • sieťkový príd.

 • sietnica -e -nic ž. anat. vnútorný obal očnej gule;

 • sietnicový príd.

 • sieťovať nedok. robiť ručnú prácu na spôsob siete, sieťkovať: s-né pančuchy, s-ná výšivka

 • sieťovina -y -vín ž. sieťovaná tkanina, sietivo: drôtená s.;
  okno zastreté s-ou;

 • sieťovinový príd.

 • sieťovito, sieťovite prísl.

 • sieťovitý príd. podobný sieti: s-á tkanina;

 • sieťovka -y -viek ž. hovor. sieťová nákupná taška, sieťka

 • sieťový príd.

  1. k sieť: s-á hra, s-á anténa, s-é napätie

  2. urobený zo siete; opatrený sieťou: s-á ohrada, s-á postieľka;

 • vlásie -ia s. hromad. vlasy (význ. 2): konské v.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: nga, tmi, cah, hfc, flk, pof, aer, nvk, pij, mosíš, use, use�� ��, irr, kmd, mal�
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV