Význam slova "sen" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 54 výsledkov (1 strana)

 • sen sna mn. L v snoch/v snách m.

  1. predstavy a deje prežité v spánku: mať pekný, zlý s., veriť snom

  2. túžobné želanie; ilúzia, vidina: uskutočňovať svoj (životný) s.;
  mať veľké, smelé sny;
  s. o šťastí

  3. spánok: budiť sa zo sna, premáhať s.

  4. kniž. niečo krásne, lež nestále: s. prvej lásky

  chodiť ako vo sne nevšímať si okolie;
  spať, snívať večný s. byť mŕtvy;

 • senát -u m.

  1. zbor sudcov: s. medzinárodného súdu

  2. polit. v niekt. štátoch jedna zo snemovní: S. Českej republiky, S. USA

  3. škol. akademický s. vysokoškolská rada

  4. hist. starorím. štátna rada;

 • senátny príd.: s-e voľby, s. sudca

 • senátor -a m. člen senátu: americkí, českí s-i;
  hist. rímsky s.;

 • senátorka -y -riek ž.

  1. členka senátu

  2. hovor. manželka senátora;

 • senátorský príd.: s. mandát;

 • senátorstvo -a s. hodnosť senátora

 • senáž -e ž. kvasením konzervovaná zvädnutá tráva

 • senážovať nedok. i dok. robiť senáž

 • sendvič -a m. valcovitý biely chlieb; obložený krajček takéhoto chleba;

 • sendvičovač -a mn. -e m. neživ. el. spotrebič na prípravu teplých sendvičov

 • sendvičový príd.

 • senilita -y ž. senilnosť, stareckosť

 • senilne prísl.: s. rozprávať;

 • senilnosť -i ž.

 • senilný príd. telesne a duševne slabý, zostarnutý, starecký: s. človek;

 • senior [-n-] -a m.

  1. starší z dvoch mužov rovnakého mena, op. junior

  2. športovec star. vekovej kategórie, op. junior

  3. najstarší člen v istej spoločnosti

  4. cirk. duchovný na čele seniorátu;

 • seniorát -u m.

  1. hist. za feud. dedičné právo najstaršieho syna

  2. cirk. správny obvod v ev. cirkvi;

 • seniorátny, seniorálny príd. k 2: s. dozorca, konvent

 • seniorka -y -riek ž.;

 • seniorský príd.: s. úrad, s-é právo, s. rekord;

 • seniorstvo -a s. cirk. hodnosť seniora

 • šenk -u m. hovor. zastaráv.

  1. hostinec, krčma

  2. výčapný pult

 • šenkár -a m. hovor. zastaráv. výčapník, krčmár;

 • šenkárka -y -rok ž.;

 • šenkársky príd. i prísl.

 • šenkovať nedok. hovor. zastaráv. nalievať (význ. 3), čapovať

 • senník -a m. miesto na uskladnenie sena

 • senný príd.: s. voz;
  lek. s-á nádcha vyvolaná alergiou na trávový peľ;

 • seno -a sien s.

  1. usušená tráva použ. na kŕmenie: kopa, otiepka s-a;
  sušiť, obracať, hrabať s.

  2. obyč. mn. hovor. práce pri kosení a zvážaní sena: ísť na s-á;

 • sentencia -ie ž. kniž. úsporne vyslovená pravda majúca všeob. platnosť, výrok: duchaplná s., vysloviť s-iu

 • sentimentalita -y ž. sentimentálnosť: falošná s., zbaviť sa s-y

 • sentimentálne prísl.: hovoriť s-e;

 • sentimentálnosť -i ž.

 • sentimentálny príd.

  1. poddávajúci sa citom, precitlivený: s. človek

  2. clivý, smutný: s-a báseň, nálada;

 • senzácia -ie ž.

  1. veľký rozruch vo verejnosti, prekvapenie: vyvolať s-iu

  2. udalosť vyvolávajúca rozruch: zápas bol naozajstnou s-ou;
  hovor. to je s.! to je skvelé!

 • senzačne prísl.;

 • senzačnosť -i ž.

 • senzačný príd.

  1. vyvolávajúci senzáciu, veľmi vzrušujúci: s-á správa, s. výkon

  2. hovor. expr. výborný, skvelý: s. chlapec;

 • senzibil -a mn. -i m. kniž. senzibilný človek

 • senzibilita -y ž. citlivosť, vnímavosť

 • senzibilný príd. kniž. senzitívny; schopný zmyslového vnímania: s. človek, s. nerv

 • senzitívne prísl.: reagovať s.;

 • senzitívnosť -i ž.

 • senzitívny príd. kniž. al. odb. veľmi citlivý, citový, senzibilný: s. umelec;
  lek. s. nerv vedúci podnet do nervového centra;
  filoz. zmyslový: s-e poznanie;

 • senzor -a m. elektrotech. citlivý prvok prístroja, mechanizmu, snímač;

 • senzorický príd. odb. zmyslový: s. nerv

 • senzorový príd.

 • senzualita -y ž. kniž. zmyslovosť

 • neskúsený príd. kt. nemá skúsenosti; svedčiaci o tom: n. mladík, n-é dievča;
  n-á ruka neistá;

 • roztrúsený príd. roztratený: r-é salaše, r-é chalupy;

 • skúsený príd. majúci poznatky získané praxou; svedčiaci o tom: s. odborník;
  s-é oko, napraviť niečo s-m pohybom;

 • svetaskúsený príd. kt. pozná svet, skúsený vo svete: s. cestovateľ, obchodník

 • vybrúsený príd.

  1. brúsením opracovaný: v-é hrany

  2. cibrením zdokonalený: v. sloh, v-é správanie;

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: r 2, jou, dip, ã mi, ps2, by, rota, show, spool, viš, ã mã, r ã, cã ã ë, opp, wizard
Ekonomický slovník: tb, finan, db, vai, vpi, n v, nezú, aniãƒâ ãƒâ, mep, zox, irn, rux, hzo, kotã ã ã ã, eli
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV