Význam slova "saň" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 57 výsledkov (1 strana)

 • sanácia -ie ž.

  1. kniž. náprava neželateľných, nezdravých pomerov, podmienok, prostredia ap., ozdravovanie, ozdravenie: s. pôdy, lesa

  2. stav. stavebná úprava al. oprava: s. predajne, objektu

  3. ekon. zlepšovanie, zlepšenie fin. stavu: s. podniku

  4. lek. uzdravovanie, uzdravenie: s. chrupu, zlomeniny;

 • sanačný príd.: s. plán, s-á pôžička;
  s. prostriedok

 • sanatórium -ia D a L -iu s. inštitúcia na liečenie istých chorôb, liečebňa, ozdravovňa: detské s., s. pre deti s chybami zraku;

 • sanatórny príd.: s-a liečba

 • šanca -e mn. D -iam L -iach ž. hovor. príležitosť na úspech: životná š.;
  (ne)mať š-u (š-e), byť bez š-í

 • sandál -a L -i obyč. mn. -e -ov m. ľahká obuv (z remienkov ap.): nosiť s-e naboso;

 • sandálik -a m. zdrob.

 • sandálový príd.: s. remienok;

 • sanež. pomn.

  1. vozidlo pohybujúce sa po snehu kĺzaním: drevené, detské s.

  2. tech. súčasť stroja, ktorou sa posúvajú obrábané predmety: regulačné s.

  ide to ako v lete na s-iach zle;

 • sangvinička -y -čiek ž.;

 • sangvinickosť -i ž.

 • sangvinický príd.: s. typ, s-á povaha;

  sangvinicky prísl.;

 • sangvinik -a mn. -ci m. prchký, výbušný človek (ako povahový typ);

 • sanica -e -níc ž.

  1. zasnežený terén na sánkovanie: klzká, hladká s.

  2. sánkovanie, sánkovačka: dobrá s., tešiť sa s-i

  3. klzná časť saní: pravá, ľavá s., voz na s-iach

 • sanitácia -ie ž. činnosť, kt. cieľom je zabezpečiť hygienické podmienky;

 • sanitačný príd.: s. deň v kt. sa robia hygienické úpravy

 • sanitár [-n-] -a m.

  1. vojak v zdrav. službe, ošetrovateľ: pomoc s-ov

  2. hovor. pomocný zdrav. pracovník;

 • sanitárka -y -rok ž.;

 • sanitárny [-an-] príd. sanitný, zdravotnícky: s. vlak, vozeň

 • sanitársky príd.

 • sanitka [-n-] -y -tiek ž. hovor. sanitné auto: úrazová s.;
  zavolať s-u

 • sanitný [-an-] príd. zdravotnícky: s-á služba, s-é auto, s. materiál, vlak, s. dôstojník

 • sánka -y -nok ž. dolná čeľusť: hýbať s-ou

 • sánkar -a m. kto sa sánkuje; pretekár na sánkach;

 • sánkarka -y -riek ž.;

 • sánkarský príd.: s-á trať, s-é preteky;

 • sánkarstvo -a s. šport. sánkovanie

 • sankcia -ie ž.

  1. kniž. schválenie, potvrdenie: s. zákona, zmluvy

  2. obyč. mn. trest, pokuta: trestné s-ie, materiálne s-ie, stíhať s-iami;

 • sankcionovať nedok. i dok. kniž. al. odb.

  1. schvaľovať, schváliť, potvrdzovať, potvrdiť: s. uznesenie, zákon, zmluvu

  2. uplatňovať, uplatniť postih za porušenie (právnej) normy, zmluvy ap.: s. nedodržanie lehoty

 • sankčný príd.: s-é ustanovenia

 • sánkovačka -y -čiek ž. hovor. sánkovanie, sanica

 • sánkovanie -ia s. jazda na sánkach, sánkarstvo: športové, rekreačné s., preteky v s-í

 • sánkovať sa nedok. spúšťať sa, voziť sa na sánkach

 • sánky -nok ž. pomn.

  1. (menšie) sane: spúšťať sa na s-ach

  2. tech. súčiastka na posúvanie obrábaných predmetov;

 • sánočky -čiek ž. pomn. zdrob.

 • šanovať nedok. hovor.

  1. dávať na niečo pozor, chrániť; šetriť: š. si rodičov;
  musíš sa š.

  2. ľutovať (význ. 1): neš-jme ich, iné si nezaslúžia

 • šanovlivo prísl.;

 • šanovlivosť -i ž.

 • šanovlivý príd. hovor. sporivý, šetrný: š. človek;

 • saňový príd.: s-é kovanie

 • sanskrt, sanskrit -u m. staroindický spis. jazyk, neskôr náb. a lit. jazyk v Indii

 • šansón [-zó- i -só-] -u m. kabaretná al. náladová pieseň: skladateľ š-ov;
  zaspievať š.;

 • šansonier [-zo-], šansoniér [-zoňi-ér, -soňi-ér] -a m. spevák šansónov;

 • šansonierka, šansoniérka -y -rok ž.;

 • šansoniersky, šansoniérsky príd. i prísl.

 • šansónový príd.: š. spevák

 • šanta -y šánt obyč. mn. ž. hovor. samopašný kúsok, nezbeda, šibalstvo: robiť, vystrájať š-y

 • santal -u m. východoindický strom, bot. Santalum;
  drevo tohto stromu;

 • santalový príd.: voňavé s-é drevo, s. olej

 • opak. šantievať -a

 • šantiť -nť/-i! nedok. vystrájať samopašné kúsky, nezbedy: deti š-ia;
  š. po byte;
  veselo š.;

 • šantivo prísl.: š. poskakovať;

 • šantivosť -i ž.

 • šantivý príd. samopašný, nezbedný: š-é deti;
  š. pes;
  š. vietor;

 • šantung -u m. hodvábna al. vlnená tkanina z nití nerovnakej hrúbky;

 • šantungový príd.: š. kostým

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: gif, vtt, zvt, vhv, poh, ocp, io, ia, ltu, vtu, ahr, osl, vlb, ngq, bsp
Slovník skratiek: cã åˆ, hpv, deoxyribonukleovã, zzb, rad ä, lks, tnz, eeb, p p, vt, pzc, vdh, kga, pcb, tex
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV