Význam slova "rom" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 20 výsledkov (1 strana)

 • romadúr -u m. tučný mäkký syr

 • román -u m.

  1. väčšie umel., obyč. prozaické slovesné dielo so zložitým sujetom: sociálny, historický r., r. zo súčasnosti;
  písať, čítať r.

  2. nezvyčajný, zložitý ap. životný príbeh: prežiť celý r., ľúbostný r.;

 • romanca -e ž.

  1. lit. krátka lyricko-epická ľud. báseň špan. pôvodu

  2. hud. piesňová al. menšia inštrumentálna skladba lyrického rázu

 • románik -a m. zdrob. expr. k 2

 • romanista -u m. odborník v romanistike; poslucháč romanistiky;

 • romanistický príd.

 • romanistika -y ž. veda o jazykoch, literatúre a kultúre románskych národov;

 • romanistka -y -tiek ž.;

 • románopisec -sca m. spisovateľ píšuci romány

 • románový príd.: r-á tvorba;
  r-á láska ako v románe;

 • románsky príd.

  1. vzťahujúci sa na národy hovoriace jazykmi, kt. vznikli na zákl. ľud. latinčiny: r-e jazyky, r-a filológia

  2. týkajúci sa ranej stredovekej kultúry nadväzujúcej na rímsku kultúru: r-e umenie, r. kostolík;
  r. sloh charakterizovaný masívnosťou stavieb, viazanosťou pôdorysu, polkruhovitými oblúkmi a krížovou klenbou

 • romantička -y -čiek ž.

 • romantickosť -i ž.

 • romantický príd.

  1. k 1: r-á literatúra, r. básnik, r. maliar

  2. obsahujúci prvky nevšednosti, neobyčajnosti, silno citovo pôsobiaci: r-é údolie, r. kraj;
  r-é sny, r-á láska, r. príbeh

  3. rojčivý, snívajúci: r. človek;

  romanticky prísl.;

 • romantik -a mn. -ci m.

  1. stúpenec romantizmu: básnik r.

  2. romantický človek, rojko, fantasta: naivný r.;

 • romantika -y ž.

  1. romantický ráz, romantizmus, romantickosť: r. mladosti;
  r. krajiny

  2. rojčivosť, snívanie: dievčenská r.

 • romantizmus -mu m.

  1. umel. a myšlienkový smer od začiatku 19. stor. charakterizovaný prevahou citov, návratom k prírode, k min. ap.: literárny, hudobný r.

  2. romantika (význ. 1): vlastenecký r.;

 • rómčina -y ž. rómsky jazyk; cigánčina (význ. 1)

 • rómsky príd. k Róm; cigánsky: r. jazyk, r-e obyvateľstvo; R-a občianska iniciatíva polit. strana

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV