Význam slova "ro��" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 69 výsledkov (1 strana)

 • bezúročne prísl.

 • bezúročný príd. poskytovaný bez úrokov: b. úver;

 • číro

  I. prísl.: vyzerať, pôsobiť č.

  II. čast. iba, len, jedine: ukázalo sa to č. náhodou, č. materiálny

 • číročíry príd. expr. číry (význ. 2): č-a romantika, č-e šialenstvo

 • číročistý príd. expr. číry (význ. 1, 2): č-é zlato;
  č-á pravda

 • desaťročie -ia s. desaťročné obdobie, decénium: prvé, posledné d. nášho storočia

 • desaťročný príd.

  1. trvajúci 10 rokov: d-á školská dochádzka;
  d. rozdiel;
  d. plán na 10 rokov

  2. 10 rokov starý: d. chlapec;
  d-é jubileum desiate výročie

 • devätnásťročný príd.

  1. trvajúci 19 rokov: d. pracovný pomer

  2. 19 rokov starý: d. mládenec

 • deväťročný príd.

  1. trvajúci 9 rokov: d-á školská dochádzka

  2. 9 rokov starý: d-á dcéra

 • dvadsaťročný príd.

  1. trvajúci 20 rokov: d-é obdobie v dejinách

  2. 20 rokov starý: d. človek

 • jedenásťročný príd.

  1. trvajúci 11 rokov: j-á služba

  2. 11 rokov starý: j. chlapec

 • káro

  I. -a s.

  1. hovor. kockovaná vzorka (na látke); látka s touto vzorkou: pestré k.

  2. karta so znakom kosoštvorca (v žolíkových kartách): vyhodiť k.;

 • kôročka -y -čiek ž. zdrob. expr.

 • náročky prísl. s uvedomením si niečoho, naschvál, schválne, úmyselne, op. nevdojak: n. začal búchať

 • náročne prísl.;

 • náročnosť -i ž.

  1. k 1: divácka n., kritická n.

  2. súbor nárokov kladených na istý jav: n. na riadenie, materiálová n.

 • náročný príd.

  1. majúci veľké nároky, požiadavky: n. divák, vkus, byť n. k, voči sebe

  2. vyžadujúci veľké úsilie, ťažký, neľahký: n-á práca;
  úloha je n-á na čas;

 • nárožie -ia s. roh budovy al. ulice;

 • nárožný príd.: n. dom

 • násťročný príd. publ. ktorého vek sa pohybuje medzi 11 – 19 rokmi (o mládeži)

 • nenáročne prísl.;

 • nenáročnosť -i ž.

 • nenáročný príd. nemajúci (veľké) nároky, skromný, jednoduchý: n. človek, n-á strava, zábava;

 • päťročnica -e -níc ž. (prv) hosp. a sociálny plán na 5 rokov: prvá p., splniť p-u

 • päťročný príd.

  1. trvajúci 5 rokov: p-é funkčné obdobie;
  p-é štúdium

  2. 5 rokov starý: p-é dieťa

 • roč. skr. ročník

 • ročenka -y -niek ž. raz do roka vydávaný zborník správ z istej oblasti al. článkov zábavného a poučného rázu, almanach: štatistická, podniková r.

 • ročiak -a mn. N a A -y m. jednoročiak

 • ročne prísl.: r. sa schádzať;

 • ročník -a m.

  1. ľudia narodení v 1 roku al. predmety vzniknuté v tom istom roku: vy ste mladší r.;
  starý r. koňaku;
  voj. odvodný r.

  2. škol. stupeň, kt. navštevujú počas 1 roka žiaci, študenti rovnakého veku; žiaci, študenti tohto stupňa: prvý r. gymnázia, medicíny;
  siedme r-y majú dnes voľno

  3. kompletný súbor čísel časopisu z 1 roka: neúplný r. Slovenských národných novín

  4. podujatie usporadúvané každý rok: 50. r. Medzinárodného maratónu mieru;

 • ročníkový príd.: r-á práca;
  r. register

 • ročný príd. k 1, 2: r-á lehota, r-á ťažba, r-é dieťa;
  r-é kruhy;

 • roľníčiť -i nedok. hovor. byť roľníkom, pracovať ako roľník: starý otec r-l

 • roľníčka -y -čok ž.;

 • roľnícky príd.: r. kraj;
  r-a práca;

 • roľníctvo -a s.

  1. hromad. roľníci

  2. obrábanie pôdy, práca roľníka: zaoberať sa r-om

 • roľník -a mn. -ci m. kto obrába pôdu a chová hosp. zvieratá; poľnohospodár: malý, stredný, družstevný r.;
  nakupovať od r-ov;

 • roľný príd.;

 • rošáda -y -šád ž. šach. vzájomná zámena postavenia veže a kráľa s cieľom dostať kráľa do krytého postavenia

 • rošt -u m.

  1. kovová mriežka v sporáku, v peci; kovová mriežka slúžiaca ako pokrývka al. podložka: popol prepadáva cez r.;
  kanálové r-y

  2. mriežka na opekanie mäsa: piecť ryby na r-e

 • roštenka -y -niek ž. mäso z hovädzieho chrbta; pečený al. dusený kúsok tohto mäsa

 • rožkatý príd. majúci rožky, špicatý: r-é výrastky

 • rožkovitý príd. kt. má podobu rožka: r-é výrastky

 • rožkový, rožtekový príd.: r. tvar

 • rožný príd.

  1. kt. je na rohu, rohový, nárožný: r. dom

  2. kt. má rohy: r. dobytok

 • rožok -žka, rožtek -a m.

  1. zdrob. k roh (význ. 1): slimačie r-y parožky, tykadlá

  2. výčnelok: r. periny

  3. druh pečiva v tvare (zahnutého) rohu: r. s maslom;
  vanilkové r-y drobné pečivo

  4. podlhovastý zahnutý zemiak

  expr.: vystrčiť r-y;
  narástli mu r-y, → rohy;

 • sedemnásťročný príd.

  1. trvajúci 17 rokov: s-é účinkovanie

  2. 17 rokov starý: s. mladík

 • šesťročný príd.

  1. trvajúci 6 rokov: š-é štúdium;
  š. výskum

  2. 6 rokov starý: š. chlapec

 • šíro prísl.

 • šírošíry príd. expr. veľmi rozsiahly, šíry: š. kraj, svet

 • šnúročka -y -čiek ž. zdrob. expr.

 • sporožíro -a s. bezhotovostný spôsob sporenia a platenia;

 • stáročias. mn. mnohé storočia: s. útlaku;

 • stáročný príd.: s. vývin

 • štrnásťročný príd.

  1. trvajúci 14 rokov: š-á služba

  2. 14 rokov starý: š. chlapec, š-é dievča

 • štvrťročne prísl. k 1: podávať správy š.

 • štvrťročný príd.

  1. k štvrťrok: š. plán, rozpočet;
  š-á správa, konferencia

  2. trvajúci 1/4 roka: š-é liečenie

  3. 1/4 roka starý: š-é dieťa;

 • štyridsaťročný príd.

  1. trvajúci 40 rokov: š-é manželstvo

  2. 40 rokov starý: š. muž, š-á žena

 • tridsaťročný príd.

  1. trvajúci 30 rokov: hist. t-á vojna 1618 – 48

  2. 30 rokov starý: t. muž, t. strom

 • úročiť nedok. peňaž. úrokovať (význ. 1): ú. kapitál;
  ú-enie vkladov

 • výročie -ia s. deň, v ktorý sa každý rok opakuje dátum istej udalosti: (prvé) v. svadby;
  oslavovať v. vzniku republiky, vyhlásenia zvrchovanosti;
  v. Slovenského národného povstania;
  pripomenúť si sté v. narodenia umelca;

 • výročitý príd. arch. výročný (význ. 1, 2): v-é sviatky

 • výročný príd.

  1. k výročie: v. deň

  2. konaný raz do roka, každoročne sa opakujúci: v-á plenárka, v-á správa;
  v. jarmok;
  v-é sviatky

 • žíro -a žír s. fin. bezhotovostný platobný styk prevodom príslušnej sumy v peňaž. ústave;

 • zúročiť dok.

  1. zvýšiť o úroky, zúrokovať: z. vklad, pôžičku

  2. uplatniť vo svoj prospech, využiť: z. (svoje) vedomosti, skúsenosti;

 • zúročiteľnosť -i ž.

 • zúročiteľný príd. kt. sa dá zúročiť: z-á pohľadávka;

 • nedok. zúročovať

  // zúročiť sa zväčšiť sa o úroky;

 • nedok. zúročovať sa

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: tlg, mdc, geamr, sml, sdl, dfi, eni, ptv, csa, oda, asm, kri, wbt, pja, hfcs
Slovník skratiek: ite, rdi, tlf, grd, pvh, htz, e418, vhi, e337, r r, smsú, hno, zv, pn, � � v
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV