Význam slova "res" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 37 výsledkov (1 strana)

 • resekcia -ie ž. lek. odňatie, vyrezanie (časti tkaniva, orgánu): r. pľúc

 • resentiment -u m. kniž. záporný emocionálny postoj prejavujúci sa v pocite krivdy a v pomstychtivosti: nechať sa ovládať r-mi

 • rešerš -e ž. odb.

  1. vyhľadávanie údajov na istú tému v publikovanej literatúre

  2. takýto prehľad údajov;

 • rešeršný príd.: r. systém

 • rešeto -a -šiet s. zastaráv. riečica

  deravý ako r.;
  pejor. staré r. nadávka neupravenej žene

 • reskírovať dok. hovor.

  1. riskovať: pri tejto úlohe bolo treba veľa r.

  2. venovať, obetovať: r-l na to celú stovku

 • reslovakizácia -ie ž. opätovné poslovenčenie: r. presídlencov

 • resocializácia -ie ž. odb. opätovné zaraďovanie, zaradenie do spoločnosti: r. prepustených z väzenia;

 • resocializačný príd.: r. účinok starostlivosti

 • resp. skr. respektíve

 • rešpekt -u m. vážnosť, úcta (spojená so strachom): svojím správaním vzbudzuje r.

  mať r. pred niekým rešpektovať niekoho

 • respektíve čast. uvádza opravný al. variantný výraz, eventuálne, prípadne, skr. resp.: prídem zajtra, r. pozajtra;
  dĺžka sa označuje, r. neoznačuje

 • rešpektovať nedok.

  1. mať v úcte, vo vážnosti, vážiť si, mať rešpekt pred niekým: r. učiteľku, vedúceho

  2. uznávať a spĺňať, dodržiavať; zachovávať: r. nariadenia, predpisy, príkazy

 • respirátor -a L -e mn. -y m. lek. dýchací prístroj (použ. pri oživovaní, kriesení, ochrane proti škodlivinám ap.)

 • respondent -a m. kto v sociol. výskume odpovedá na položené otázky, opytovaný: výsledky výskumu sú založené na odpovediach 1200 r-ov

 • rest -u m. hovor. nesplnená úloha, neurobená práca: dnes som vybavil všetky r-y

 • reštartovať nedok. i dok. inform. znova uvádzať, uviesť od začiatku do chodu, znovu naštartovať: r. počítač

 • reštaurácia1 -ie ž. pohostinský podnik, v kt. sa podáva strava: záhradná, diétna r.;

  reštaurácia2 -ie ž. reštaurovanie (význ. 1, 2): r. hradu, katedrály;
  r. monarchie;

 • reštauračný1 príd.: r-á miestnosť, r-á strava

  reštauračný2 príd.: r-é práce;
  r-é úsilie

 • reštaurátor -a m. kto reštauruje (význ. 1, 2): r. umeleckých pamiatok;
  r-i cudzej nadvlády;

 • reštaurátorský príd.: r-é práce;

 • reštaurátorstvo -a s.

 • reštaurovať nedok. i dok.

  1. uvádzať, uviesť do pôv. stavu, obnovovať, obnoviť: r. staré maľby

  2. obnovovať, obnoviť, nastoľovať, nastoliť (zvrhnutý režim, št. zriadenie): r. cisárstvo

 • reštitúcia -ie ž. odb.

  1. uvádzanie, uvedenie veci do predchádzajúceho stavu (vrátením al. nahradením odňatého majetku): r. starého právneho stavu; čiastočná r. konfiškátu; r. cirkevného majetku

  2. reštituovaný majetok: budova patrí medzi r-ie;

 • reštitučný príd.: r. zákon, r. proces, r. majetok

 • reštituent -a m. odb. ktonárok na reštitúciu: budovu si nárokujú viacerí r-i

 • reštituovať -uuje -uujú nedok. i dok. reštitúciou získ(av)ať: r. budovu

 • restovať nedok. pražiť (v uzavretej nádobe): r-ná pečeň

 • reštriktívny príd. kniž. al. odb. obmedzujúci, obmedzovací: r-a školská politika, r-e kroky vlády

 • reštringovať nedok. i dok. kniž. obmedzovať, obmedziť, znižovať, znížiť: r. počet zamestnancov, financie

 • reštrukturalizácia -ie ž. kniž. al. odb. zmena štruktúry na inú: r. národného hospodárstva;

 • reštrukturalizačný príd.: r-é opatrenia

 • reštrukturalizovať nedok. i dok. kniž. al. odb. d(áv)ať novú, inú štruktúru, štrukturáciu: r. poľnohospodárstvo, bankový systém, štátnu správu;
  r-ná ekonomika

 • resumé [-zümé] neskl. s. kniž. výstižný obsah, prehľadný výťah: pripraviť r. prednášky

 • móres -u m. hovor.

  1. dobré spôsoby, slušné správanie: vedieť, čo je m., nemať (ani trocha) m-u

  2. obyč. mn. spôsob správania vôbec, obyčaj: čo sú to za m-y? panské m-y

  naučiť niekoho m., m-om pokarhať;
  mať čudné m-y nevedieť sa správať

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: å ä ir, hfu, sma, čvut, ppd, pou, europatat, zip, slp, asr, adi, vmt, bea, pyľ, ogi
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV