Význam slova "rem" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 25 výsledkov (1 strana)

 • remeň -a m.

  1. dlhý užší pás (kože) na upevnenie niečoho; opasok: r. do nohavíc, opásať sa r-om, zbiť niekoho r-om

  2. pás na prenášanie pohybu z hnacieho mechanizmu na hnaný: klinový r., r. na mláťačke

  3. hovor. vypracovaná zvieracia koža: r. na čižmy

  pritiahnuť si r. uskromniť sa;

 • remenček -a m. zdrob.

 • remencový príd.;

 • remenec -nca m. (kratší) remeň (význ. 1): obuv z r-ov;

 • remeňový príd.: r. prevod;

 • remeselne prísl.: spracúvať niečo r.;
  r. dobrá práca;
  pejor. r. napísaný román;

 • remeselníčiť -i nedok. hovor. vykonávať remeslo: zanechal štúdium a začal r.

 • remeselníčka -y -čok ž.;

 • remeselnícky príd. i prísl.: r-e práce, r-e náradie, r-a dielňa

 • remeselník -a mn. -ci m.

  1. kto vykonáva isté remeslo: kvalifikovaný r.;
  drobní r-ci

  2. pejor. kto robí svoju (umel.) prácu netvorivo, mechanicky: divadelný r.;

 • remeselnosť -i ž.

 • remeselný príd.

  1. vzťahujúci sa na remeslo (význ. 1): r-á výroba

  2. vycvičený v istej činnosti, skúsený; svedčiaci o tom: r. podvodník;
  r-á zručnosť, r-é majstrovstvo

  3. pejor. robený netvorivo, mechanicky, šablónovite: r. výkon (herca);

 • remeslo -a -siel s.

  1. činnosť pri výrobe rozlič. predmetov dennej potreby a opravách pomocou ručných nástrojov al. jednoduchých strojov: stolárske, krajčírske, kováčske r.;
  vyučiť sa r-u, vykonávať r.

  2. expr. odbor činnosti, povolanie, zamestnanie: vojenské, poľovnícke r.;
  ovládať svoje r.

  3. pejor. mechanicky, netvorivo, šablónovite vykonávaná činnosť: umelecká tvorba sa mu stala r-om

  r. má zlaté dno je výnosné

 • remienok -nka m. zdrob. k 1: r. na hodinky

 • remilitarizovať nedok. i dok. znovu militarizovať

 • reminiscencia -ie ž. kniž. spomienka: r-ie na mladosť

 • remitenda -y -tend ž. odb. vrátené nepredané časopisy, knihy

 • remíza1 -y -míz ž.

  1. vozovňa

  2. les. hustý hájik v poli ako úkryt zveri: borovicová r.;

  remíza2 -y -míz ž. nerozhodný výsledok šport. stretnutia, hry: zápas sa skončil r-ou;

 • remízka -y -zok ž. zdrob. k 2

 • remizovať dok. i nedok. dosiahnuť, dosahovať remízu v šport. stretnutí, v hre (za)hrať nerozhodne

 • remízový príd.: r-é postavenie (v šachu)

 • remorkér -a m. loď na ťahanie al. tlačenie plavidiel

 • remoska -y -siek ž. hovor. elektr. krytý pekáč

 • hárem -u m. časť domu vyhradená ženám (u mohamedánov); tu žijúce ženy;

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV