Význam slova "reb" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 20 výsledkov (1 strana)

 • rebarbora -y -bôr ž.

  1. rastlina s dužnatými stopkami, bot. Rheum

  2. stopky tejto rastliny použ. ako ovocie;

 • rebarborový príd.: r. kompót

 • rebeka -y -biek ž. pejor. (podľa Rebeky, manželky patriarchu Izáka) prefíkaná, výbojná ap. žena

 • rebelant -a m. burič, poburovateľ: expr. je to večný r.;
  hist. sedliacki r-i vzbúrenci;

 • rebelantský príd.: r-é názory;

 • rebelantstvo -a s.

 • rebélia -ie ž. hist. al. kniž. vzbura, povstanie: sedliacke r-ie

 • rebelovať nedok. búriť sa (význ. 1): expr. študenti r-jú;
  hist. deputátnici r-li

 • rebierko -a -rok s.

  1. zdrob. k 1

  2. mäso okolo (bravčového) rebra: údené r.

  3. kotleta: prírodné r.

 • rebríček -čka m.

  1. zdrob. k rebrík

  2. hovor. stupnica, poradie osôb al. vecí podľa istých kritérií: spoločenský r.;
  r. najlepších športovcov

  3. bot. liečivá rastlina s vysokou byľou, bielym súkvetím a perovitými listami, myší chvost, Achillea

 • rebrík -a m. náradie z 2 žrdí priečne spojených šteblíkmi slúžiace na lezenie: drevený, kovový r.;
  povrazový r.;
  hasičský r.;
  liezť po r-u;

 • rebríkový príd.;

 • rebrina -y -rín ž.

  1. bočnica voza podobná rebríku

  2. telocvičné náradie, ribstol

  3. rebrík nad žľabom, do kt. sa dobytku vkladá krmivo;

 • rebrinák, rebriniak -a m. rebrinový voz: nakladať seno na r.

 • rebrinový príd.: r. voz

 • rebro -a -bier s.

  1. oblúkovitá kosť obopínajúca hrudnú dutinu stavovcov: udrieť niekoho pod r-á;
  zlomiť si r.

  2. mäso okolo (hovädzieho) rebra: varené r.

  3. vystupujúca oblúkovitá časť stropnej klenby: gotické r-á

  4. oporná, spevňujúca časť konštrukcií: mostové r-á, r-á lietadla

  5. čo tvarom pripomína rebro: r. radiátora

  možno mu r-á spočítať, zrátať je veľmi chudý;
  expr. ponaprávať, zrátať, poštekliť niekomu r-á zbiť niekoho;

 • rebrovitý príd. majúci rebrá (význ. 5): r. plot, r-é potrubie

 • rebrový príd.: r-á kosť, r-á klenba, r. chladič;

 • rébus -u m. hádanka, v kt. je hľadané slovo naznačené kombináciou hlások, resp. písmen al. obrazov: riešiť r.;

 • rébusový príd.

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV