Význam slova "r" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 3289 výsledkov (28 strán)

 • rádový2 príd.;

 • radža -u mn. -ovia m. titul indického feud. vladára

 • ráf -u m. obruč;

 • rafáč -a m. nástroj na oberanie čučoriedok a brusníc

 • rafadlo -a -diel s. nástroj na odstraňovanie semien z ľanu

 • rafať -e/-á -ú/-ajú -úc/-ajúc nedok.

  1. rafadlom odstraňovať z ľanu semená

  2. rafáčom oberať čučoriedky a brusnice

 • ráfik -a m. zdrob.

 • rafika -y -fík ž. pejor. prefíkaná žena (často nadávka)

 • rafinácia -ie ž. odb. rafinovanie: r. oleja, cukru;

 • rafinačný príd.

 • rafináda -y -nád ž. odb. produkt získaný rafináciou, obyč. čistý cukor

 • rafinéria -ie ž. závod, v kt. sa rafinuje: r. cukru, ropy

 • rafinovane prísl.: r. sa správať;

 • rafinovanosť -i ž.

 • rafinovaný príd.

  1. prefíkaný, vypočítavý; svedčiaci o tom: r-á žena, r. podvodník;
  r. úsmev

  2. vyrátaný na efekt, vyumelkovaný: r. účes, r-á elegancia;

 • rafinovať nedok. i dok. čistiacim procesom odstraňovať, odstrániť cudzie prímesi: r. minerálne oleje;
  r-ný cukor, r-né tuky

 • rafnúť -e -ú -fol dok. expr.

  1. udrieť (význ. 1, 2), buchnúť: r. niekoho po hlave

  2. chytiť (význ. 1), zdrapiť: pes ju r-l za nohu

  3. spadnúť (význ. 1): r-l zo stromu

 • ráfový príd.;

 • ragbista -u m. športovec hrajúci ragby

 • ragby, pôv. pís. rugby neskl. s. šport. hra, pri kt. sa hráči usilujú dopraviť vajcovitú loptu za zákl. čiaru;

 • ragbyový príd.: r. zápas;

 • raglánový príd.: odb. r. strih s rukávom strihaným vcelku s plecom

 • ragú neskl. s. hustá biela polievka z kúskov mäsa, zeleniny, húb ap.: kuracie r.

 • rahno -a -hien s. žrď na lodnom stožiari vystužujúca plachtu

 • raison d'être [rezondétr] neskl. m. (franc.) kniž. zmysel bytia, existencie, pren. zmysel vôbec

 • raj -a m.

  1. podľa Biblie miesto, kde žili prví ľudia: vyhnanie Adama a Evy z r-a

  2. cirk. stav večnej blaženosti, nebo: prísť do r-a

  3. expr. miesto, prameň radosti, spokojnosti, šťastia: Kysuca je r-om rybárov;
  u babky majú deti r.

  r. na zemi blahobyt;
  cítiť sa, žiť, mať sa ako v r-i šťastne, blahobytne;
  studený máj, v stodole r.;

 • rajbať -e -ú nedok. hovor.

  1. drhnúť (význ. 1): r. dlážku

  2. strúhať (na strúhadle): r. syr

 • rajc -u m. subšt. (dráždivý) pôvab: žena má r.

 • rajčiak -a m. bot. rajčina, paradajka, Solanum lycopersicum;

 • rajčiakový príd.: r. pretlak

 • rajčina -y -čín ž.

  1. rastlina s dužnatými tehlovočervenými plodmi, paradajka, bot. rajčiak

  2. jej okrúhly plod použ. ako zelenina, paradajka, bot. rajčiak;

 • rajčinový príd.: r-á omáčka

 • rajcovať nedok. subšt. dráždiť, vzrušovať (zmysly, predstavivosť ap.)

 • rajnica -e -níc ž. nízka nádoba na varenie, kastról: dusiť mäso na r-i;

 • rajnička -y -čiek ž. zdrob.

 • rajnicový príd.: r. tvar;

 • rajón -u/-a m. časť priestoru, územia, obyč. miesto pôsobnosti niekoho: lesný, pestovateľský r., poštár obišiel svoj r.;

 • rajonizácia -ie ž. odb. rozdelenie na rajóny: r. poľnohospodárskej výroby

 • rajónový príd.: r-á obchôdzka

 • rajský príd.

  1. k raj (význ. 1, 2): r-á záhrada, r-á spokojnosť

  2. kniž. nádherný, utešený, príjemný, očarujúci: r-á hudba

 • rajtár -a L -i mn. -e m. hovor. zastar. vejačka

 • rajtky -tiek ž. pomn. hovor. jazdecké nohavice

 • rajtovať nedok. hovor. zastar. jazdiť na koni;

 • rak -a mn. N a A -y m.

  1. obojživelný živočích s veľkými klepetami žijúci v tečúcej vode, zool. Astacus: chytať r-y

  2. hovor. zastaráv. rakovina: mať r-a

  očervenieť ako r.;
  ide ako r. a) pospiatky b) pomaly;
  aniryba, ani r.;

 • raketa1 -y -kiet ž.

  1. náboj spôsobujúci po vystrelení svetelný a zvukový efekt: svetelná r.;
  vystreliť r-u

  2. konštrukcia na lietanie prekonávajúca reaktívnym motorom odpor prostredia a gravitáciu: nosná r. umelej družice

  3. voj. reaktívna strela využívajúca obyč. vlastnú zásobu paliva; raketová zbraň: zasiahnuť r-ou lietadlo, r. stredného doletu;

  raketa2 -y -kiet ž. šport. náčinie oválneho tvaru slúžiace na odrážanie lopty pri tenise ap.: tenisová, bedmintonová r.;

 • raketomet -u m. voj. zbraň na odpaľovanie menších rakiet

 • raketometník -a mn. -ci m. vojak obsluhujúci raketovú zbraň

 • raketoplán -u m. let. kozmické lietadlo

 • raketový1 príd.: r-á pištoľ na vystreľovanie rakiet;
  r. motor;
  expr. r. postup (vo funkciách) prudký

  raketový2 príd.: r-á rúčka

 • rakija -e ž. balkánska pálenka z kôstkovíc al. z hrozna

 • rákoš -a m. hovor. expr. hŕba, húf, kŕdeľ: r. husí, r. detí

 • rákosie, správ. trstina, tŕstie

 • rakovina -y ž.

  1. choroba v podobe zhubného nádoru spôsobeného nadmerným bujnením buniek; tento nádor: r. pľúc, žalúdka;
  mať r-u

  2. nádorovitá choroba niekt. rastlín: r. zemiakov, ovocných stromov;

 • rakovinový príd.: r. nádor;
  r-é ochorenie

 • rakúskosť -i ž. rakúsky ráz

 • rakúsky príd. k Rakúšan, Rakúsko: r. šiling;
  R-e Alpy;
  r-a nemčina;

  rakúsky prísl.;

 • rakva -y -kiev ž. kniž. schránka na telo mŕtveho, truhla: drevená, kovová r., vložiť telo do r-y;

 • rakvička -y -čiek ž. zdrob.

 • rakvový príd.: r-é veko;

 • rakyta -y -kýt ž. listnatý strom rastúci na vlhkých miestach, bot. vŕba r. Salix caprea;

 • rakytník -a m.

  1. drevina s úzkymi kopijovitými listami pestovaná v parkoch, bot. Hyppophaë

  2. poschodovite rozkonárený lesný mach, bot. Hylocomium

 • rakytový príd.: r-á haluz

 • rám -u m.

  1. ozdobná a ochranná obruba obrazu, zrkadla ap.: drevený, pozlátený r.;
  dať obraz do r-u

  2. konštrukcia, do kt. sa niečo vsádza, kt. niečo upevňuje, napína ap.: r. dverí, okna, píly;
  napnúť plátno na r.;
  r. bicykla;

 • ramár -a m. kto rámuje obrazy al. zhotovuje rámy;

 • ramársky príd.: r-a dielňa;

 • ramárstvo -a s.

 • rámcovať nedok. kniž. ohraničovať, vymedzovať: autor r-e dej historickými udalosťami

 • rámcovo, rámcove prísl.

 • rámcový príd. vymedzený iba v hlav. črtách, bodoch: r. plán, r. program, r-é smernice;

 • rámec -mca m. kniž.

  1. vymedzený okruh, rozsah (činnosti, pôsobnosti, záujmov ap.): r. výroby;
  dejový r. (románu)

  2. forma (význ. 3), ráz, charakter: stretnutie malo slávnostný r.;

 • ramenný, ramenový príd.: krajč. r-ný švík;
  tech. r-ová vŕtačka, r-ové návestidlo;

 • rameno -a -mien s.

  1. časť hornej ľudskej končatiny od lakťa po plece

  2. časť niečoho vybiehajúca do boku (pripomínajúca ľudské rameno): r. kružidla, r. semafora;
  r. rieky;
  r. kríža;
  geom. r. uhla jedna z polpriamok, kt. určuje uhol;
  fyz. r. sily kolmá vzdialenosť pôsobiska sily od ťažiska

  3. správ. plece;

 • ramienko -a -nok s.

  1. zdrob. k 1, 2: r. dieťaťa;
  odb. vodiace r.

  2. vešiak (význ. 2): zavesiť šaty na r.

  3. plecnica, oplecko

 • rámik -a, rámček -a m. zdrob.

 • rámovať nedok. dávať do rámu: r. obraz, fotografiu

 • rámovka -y -viek ž. hovor. rámová píla

 • rámový príd.: r-é železo, r-á píla;

 • rampa -y rámp ž.

  1. vyvýšené miesto na vykladanie al. nakladanie tovaru ap.: prekladacia, nakladacia r.

  2. predná časť javiska pred oponou s osvetľovacími telesami

  3. konštrukcia na odpaľovanie rakiet: štartovacia r.

  4. hovor. závora (význ. 1): spustiť r-y

 • rampáš -a m. mladé, neúplne vykysnuté víno

 • rámus -u m. hovor. expr. huk(ot), lomoz, hrmot: je tu strašný r.;
  robiť r. pre niečo krik

 • rana -y rán ž.

  1. miesto na tele s porušeným tkanivom: hlboká, otvorená r., bodná, strelná, tržná r.;
  ošetriť r-u

  2. pohroma, nešťastie: vojnové r-y;
  strata matky bola preňho veľká r.

  3. hovor. úder, náraz: r. palicou;
  r. do tváre ho zbavila vedomia

  4. hovor. výstrel, strela: r. z dela;
  dobre mierená r.

  zabiť → jednou r-ou dve muchy;

 • raňajkovať nedok. jesť (na) raňajky: r. v bufete, r. zavčasu;
  r. kávu a chlieb s maslom

 • raňajky -jok ž. pomn. ranné jedlo: pripraviť r.;
  zjesť výdatné r.

 • raňajší príd.: r. autobus;

 • ráňať -a nedok.

  1. zrážať (význ. 2): r. orechy, slivky

  2. spôsobovať rany, zraňovať: bodľačie mu r-a ruky

 • ráňava -y -ňav ž. expr. vysoký, urastený človek, dĺžava

 • ranavý príd. pokrytý ranami: r-é ruky

 • ranč -a m. dobytkárska farma v Amerike

 • rančer -a m. majiteľ ranča

 • randál -u L -i mn. -y m. subšt. hrmot, hurhaj, lomoz, krik

  robiť r.

 • rande neskl. s. hovor. schôdzka, stretnutie (obyč. muža a ženy): mať r. s priateľkou;
  ísť na r.

 • ranený

  I. príd. kt. utrpel zranenie: r. vojak;
  byť ťažko r.;

  II. ranený m. ranený človek: ošetrovať r-ých

 • rang -u m. hovor. postavenie, hodnosť: pracovník vysokého r-u

 • raniť dok. spôsobiť ranu, zranenie, zraniť: ťažko niekoho r.;
  r-la ho mŕtvica porazilo ho;
  neos. r-lo ho do ruky;

 • ranka -y -niek ž. zdrob. k 1

 • ránko -a -nok s. zdrob. expr.: dobré r.! pozdrav

  II. ráno prísl. v rannom čase, za rána, zaránky: prídem zajtra r.

  kde ho r. postaví, tam ho večer nájde nič neurobí

 • ranník -a m. denník vychádzajúci v ranných hodinách

 • ranný príd.: r-á rosa, hmla;
  r-á prechádzka;

 • ráno

  I. -a rán s. časť dňa od úsvitu do predpoludnia: krásne letné r.;
  od r-a prší celý deň;
  dobré r.! pozdrav;
  od rána do večera celý deň;
  od večera do r-a celú noc

  r. je múdrejšie ako večer;

 • ranogotický príd. archit., výtvar. týkajúci sa gotiky a jej začiatočného obdobia: r-é stavby

 • ranostaj -a m. živ. hovor. kto rád zavčasu vstáva;

  ranostaj -a mn. -e m. neživ. lúčna rastlina, bot. Coronilla

 • ranový príd. k 1;

 • raný príd. kniž. včasný, skorý, op. neskorý: r. stredovek, r-á gotika, r-é umelecké dielo;
  r-á zelenina

 • rap [rep] -u m. (angl.) hud. recitovanie v rytme hudby prechádzajúce do spevu;

 • rapavieť -ie -ejú nedok. stávať sa rapavým

 • rapavý príd. pokrytý rapinami: r-á tvár;
  r-é gombičky, ovocie drsné, drapľavé

 • rapčať -í -ia nedok. expr. rapotať, rapkať: motor, stroj r-í

 • rapeľ -pľa m. neživ. hovor. expr. pochabosť, pomätenosť, bláznenie: chytajú ho r-e

  mať r. robiť pochabosti;

  rapeľ -pľa mn. -i m. živ. hovor. expr. pochabý, pomätený človek

 • rapídne prísl.

 • rapídny príd. rýchly, prudký, náhly: r-e zhoršenie choroby;
  r. vzostup (výroby);

 • rapík, správ. listová stopka

 • rapina -y -pín ž. malá jazva na pokožke (po kiahňach ap.)

 • rapkáč -a m. drevený ozubený nástroj vydávajúci pri krútení ostrý hrčivý zvuk

 • rapkať nedok.

  1. rapotať, rapčať: rapkáč r-á;
  expr. guľomet r-á

  2. spôsobovať hrkotavý zvuk: deti r-jú rapkáčmi

 • rapľovať nedok. hovor. expr.

  1. zle fungovať, kaziť sa: televízor r-je

  2. mať rapeľ

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: finan, ume, gráž, umf, lavã æ ã ã ã, irn, ted, ht, zjk, amk, dj, zsz, ez, pha, gw
Slovník skratiek: ccp, c64, mkg, ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã umi, kriã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã, po, cmg, ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ro, vkp, ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã pr, lavã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã æ ã â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã, ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã udiã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã ã æ ã, draã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã, pkã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â, bakã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV