Význam slova "rádio" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 32 výsledkov (1 strana)

 • rádio -ia D a L -iu s.

  1. rozhlasový prijímač: tranzistorové r., zapnúť r.

  2. hovor. rozhlas (význ. 1): počúvať r.;
  hlásilo to r.

  3. rozhlasová stanica, rozhlas (význ. 2) (často ako súčasť názvu): r. Twist;
  Vydavateľstvo r-ia Bratislava

  4. hovor. rádiotelefónia, rádiotelegrafia: udržiavať spojenie r-om;

 • rádioaktivita -y ž. samovoľný rozpad niekt. prvkov sprevádzaný žiarením: umelá r., r. ovzdušia;

 • rádioaktívne prísl.;

 • rádioaktívnosť -i ž.

 • rádioaktívny príd.: r-e látky;
  r-e žiarenie;

 • rádioamatér -a m. kto sa amatérsky zaoberá rádiotechnikou

 • rádiogram -u m.

  1. rádiotelegram

  2. röntgenová snímka

 • rádioizotop -u m. chem. rádioaktívny izotop

 • rádioliečba -y ž. rádioterapia

 • rádiológ -a mn. -ovia m. odborník v rádiológii;

 • rádiológia -ie ž. veda zaoberajúca sa ionizačným žiarením;

 • rádiologický príd.: r. ústav

 • rádiolokácia -ie ž. oznam. tech. určovanie polohy a vzdialenosti predmetov pomocou elektromagnetických vĺn

 • rádiolokátor -a L -e mn. -y m. prístroj na rádiolokáciu, radar

 • rádiomagnetofón -u m. rozhlas. prijímač a magnetofón v spoločnej skrinke

 • rádiomechanik -a mn. -ci m. mechanik zaoberajúci sa rozhlas. prijímačmi

 • rádionka -y -niek, rádiovka -y -viek ž. hovor. baretka

 • rádioprijímač -a m. rozhlasový prijímač

 • rádiotechnička -y -čiek ž.;

 • rádiotechnický príd.

 • rádiotechnik -a mn. -ci m. odborník v rádiotechnike;

 • rádiotechnika -y ž. veda o tech. využití rádiotelegrafie a rádiotelefónie; odvetvie elektrotechniky, kt. sa tým zaoberá;

 • rádiotelefónia -ie ž. oznam. tech. odvetvie telekomunikácie zaoberajúce sa prenosom zvukov pomocou rádiových vĺn;

 • rádiotelefonický príd.

 • rádiotelegrafia -ie ž. oznam. tech. odvetvie telekomunikácie zaoberajúce sa prenosom znakov pomocou rádiových vĺn;

 • rádiotelegrafický príd.;

  rádiotelegraficky prísl.

 • rádiotelegrafista -u m. kto obsluhuje rádiotelegrafické zariadenie;

 • rádiotelegram -u m. telegram poslaný rádiotelegraficky, rádiogram

 • rádioterapia -ie ž. liečenie ožarovaním, rádioliečba

 • rádiový1 príd.: r-é vysielanie, spojenie

  rádiový2 príd.

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV